(English) On Behalf of All the Brothers and Sisters around the World

Share

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong English, Tiếng Việt y Français.