Nhà thờ mở cửa nhưng vắng người tham dự

Share
Thông Điệp
Ngày 3 tháng 5 năm 2020
“Nhà thờ mở cửa nhưng vắng người tham dự”
 
Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho ngôn sứ Lucia khi dâng Sáu Lạy.
 
Lucia:
 
Lạy Chúa, 6 giờ 34 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 5, ngày 3, năm 2020. Hôm nay, là Tuần Thứ IV Mùa Phục Sinh, chúng con được thông thương trở lại. Nhà thờ mở cửa và chúng con được trở lại để tham dự Thánh Lễ Misa, số người đến đây tham dự không được đông lắm, chỉ khoảng 25 phần trăm. 
 
Cám ơn Chúa đã cho chúng con trở lại với Thánh Lễ Misa và được đón rước Chúa vào lòng. Tuần này là Tuần Thứ IV Mùa Phục Sinh. Cám ơn Chúa đã cho chúng con được đến đây cùng với những người anh chị em để tiếp tục được dâng kính Sáu Lạy mà Chúa đã dành cho chúng con sau khi tham dự Thánh Lễ Misa. 
 
Chúng con thay cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên thế giới, đặc biệt những người đang ở trong nhà thương. Họ đang bị cơn dịch bệnh, một số cũng đang hấp hối, và một số anh chị em của chúng con đã ra đi trong mùa dịch bệnh này. Đồng thời khắp nơi trên thế giới cũng chưa được mở cửa, họ cũng đang chờ đợi ngày trở về để được tham dự Thánh Lễ Misa và được đón rước Chúa vào lòng. 
 
Xin Chúa thương cho tất cả mọi người được trở lại một đời sống bình thường như những ngày trước kia và xin cho chúng con trân quý những gì mà chúng con đã có. Những ngày thử thách vừa qua, Chúa đã gìn giữ che chở cho tất cả mọi người chúng con còn có cơ hội gặp gỡ nhau, nhìn thấy nhau vẫn còn khỏe mạnh và cũng còn những giáo xứ, cộng đoàn – những ngày chúng con có thể thấy được chúng con rất cần có cộng đoàn và cộng đoàn cũng cần có chúng con, từng mỗi cá nhân.
 
Chúng con rất cần các linh mục tu sĩ và các ngài cũng rất cần giáo dân, bởi vì chúng con có một đời sống mà Chúa muốn chúng con đoàn kết yêu thương, và tất cả chúng con cùng nhau trong sự hiệp ý để phụng sự phục vụ và cầu nguyện. 
 
Xin Chúa đổi mới thế giới, để cho nhiều người được biết mà trở về với Chúa, cho những người chưa tin được tin, những người chưa biết được biết, những người chưa thấy và chưa cảm nhận được thì họ sẽ biết được tình thương, biết được hồng ân mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho thế giới, cho từng cá nhân, cho từng địa phận, giáo xứ, cho từng gia đình và mỗi người chúng con.
 
Ngày Chủ Nhật, tuy là ít người, nhưng chúng con rất là hạnh phúc, bình an. Chúng con trở lại để được nhìn thấy nhau và chúng con vẫn còn có nhau trong cuộc sống. Giờ đây, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để xin dâng kính Chúa và suy niệm với lời Phúc Âm Tin Mừng được đọc trong ngày hôm nay. 
 
Bài Ðọc I: Cv 2, 14a. 36-41
Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Phúc Âm: Ga 10, 1-10
 
Lucia
 
Lạy Chúa, Bài Đọc I hôm nay: Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và là Đấng Kitô. Đức Chúa Cha đã tôn vinh Chúa Giêsu, để trở thành Đức Kitô. Sách Tông Đồ Công Vụ đã ghi chép trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Phêrô cùng mười một tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: “Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Kitô”. 
 
Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: “Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?” Phêrô nói với họ: “Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em lãnh nhận ơn Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em, và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến”. Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo họ mà rằng: “Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này”. Vậy những kẻ chấp nhận lời ngài giảng, đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo.
 
Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, hôm nay Bài Trích sách Tông đồ Công vụ nói về các thánh tông đồ sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại phục sinh vinh quang vào ngày lễ Ngũ Tuần, các ngài đã mạnh dạn tung cánh cửa để bước ra ngoài, nói về Thiên Chúa và đã tôn vinh Chúa Giêsu là Đấng Kitô.
 
Thời điểm của đầu tiên con người đã không nhận, không biết và đã giết một Đấng Cứu Chúa, nhưng tất cả mỗi một việc được thực hành đó để nói lên lòng yêu thương của Đấng Cứu độ, Đấng giải cứu thế giới tội lỗi của loài người. 
 
Có sự chứng minh đó là các Thánh Tông đồ mà Chúa Giêsu đã chọn để trở thành những môn đệ của Ngài và chứng kiến tất cả những việc của Ngài làm và cùng đi với Ngài trong những ngày rao giảng Tin Mừng, chứng kiến được cái chết của Đức Giêsu trên Thập Tự Giá, chứng kiến sự sống lại vinh quang của Ngài và cũng chứng kiến Chúa Giêsu đã về thiên quốc cả hồn lẫn xác. Sự thiêng liêng vẫn còn tiếp tục ở lại qua Phúc Âm Tin Mừng, và cũng là sự hiện diện qua Thánh Thể của Đức Giêsu Kitô.
 
Hôm nay, chúng ta dừng lại để suy niệm về những lời mạnh dạn can đảm của các Thánh Tông đồ tiếp tục làm chứng cho sự thật, cho những điều có thật và làm chứng cho Đấng Thiên Chúa là Đức Kitô – Ngài đã giải thoát và Ngài đã dành cho con người những ân sủng qua cái chết của chính Ngài – để mang lại cho một thế giới một niềm tin mới, một thế giới mới và con người được phép rửa trong Chúa Thánh Thần để gia nhập và trở thành con cái của Thiên Chúa, và được mời gọi sám hối ăn năn để trở về.
 
Các Thánh Tông đồ đã từng nhắc nhở khi con người chưa đón nhận; Đức Giêsu đã đến nhưng họ chưa hiểu và cũng chưa đón nhận, và cuối cùng Ngài đã chết cho tội lỗi của thế gian con người mới có thể tỉnh thức. Qua lời chứng của các thánh tông đồ và Thánh Phêrô, từ những người chức quyền cho đến những người dân cũng đã hỏi: “Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?” Phêrô nói với họ, “Anh em hãy ăn năn sám hối”. 
 
Chúa mời gọi con người ăn năn sám hối qua các Thánh Tông đồ, và mỗi người trong anh em phải chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, chịu phép rửa để được tha thứ và được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, để được gia nhập vào cộng đoàn con chiên dân Chúa. Tất cả những người ở từ nơi phương xa, hay bất cứ bà con thân thuộc và những người, nếu được chịu phép rửa, được hội nhập vào cộng đoàn và trở thành những người con của Chúa. Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác và khuyên họ rằng: “Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này”. 
 
Con người đã quen sống trong tội, với tội, nếu không có một sự chỉ dẫn, không có ánh sáng, không có Tin Mừng, không có cái chết của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, thì chúng ta vẫn nằm với những ngày lẫn lộn giữa bóng tối và ánh sáng, giữa tội lỗi thấp hèn mà các giới chức vào thời điểm trước kia đã vấp ngã như các Kinh sư Biệt phái mà Chúa Giêsu thường nói. 
 
Hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng còn có những kinh sư Biệt Phái, chúng ta còn có những người lầm lẫn, chưa có thể chính thức hiểu rõ rằng chính Chúa đã chết cho tất cả mọi người, để chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất đó để cùng đoàn kết hiệp nhất – một Chúa, một Thánh Thần, một phép Rửa, một đức tin và một Giáo Hội.
 
Hôm nay nhiều nơi, nhiều chỗ vẫn còn là sự phân rẽ. Nhưng chúng ta chỉ có một Chúa duy nhất. Đây là điểm mà chúng ta phải cần nhìn lại với một thời đại trên hai ngàn năm, để chúng ta cùng nhau trong sự hiệp ý để nhận ra điều gì đang xảy ra. Chắc chắn rằng Chúa đang chờ đợi chúng ta, Chúa đang chờ đợi sự trưởng thành, sự hiểu biết, và lòng tin của chúng ta. Ngày hôm nay, xin cho chúng con trở lại với một đời sống hiện tại.
 
Lạy Chúa, có những việc xảy ra vừa qua, đó là một dịch bệnh Corona virút bắt đầu từ ngày 1, tháng 1, năm 2020, kéo dài cho đến ngày hôm nay, đầu tháng Năm này là bốn tháng ròng rã. Có biết bao nhiêu quốc gia, có biết bao nhiêu đất nước và có biết bao nhiêu linh hồn đã ra đi trong cơn dịch bệnh. 
 
Hôm nay vẫn còn là một sự căng thẳng nhưng ít nhất chúng con cũng đã biết tất cả mọi sự đều sẽ kết thúc. Sự bắt đầu và sự kết thúc sẽ có. Nhưng đây, trong tình trạng vẫn còn nhắc nhở đó là cơn dịch bệnh – dịch bệnh do một chất vi khuẩn của khoa học sinh học – chỉ mới có xảy ra thì đã mang lại quá nhiều thương tích, cái chết và đình trệ tất cả mọi vấn đề trên thế giới, mọi quốc gia. 
 
Đó chỉ là những điều giữa con người làm cho nhau và còn rất nhiều điều mà họ dùng đủ mọi cách; có chăng là chính trị và còn rất nhiều tham vọng mà giữa người và người đang và đã, để biết được sự thật. 
 
Đối với thiêng liêng thì chúng con biết chắc rằng, mỗi một việc xảy ra và đang xảy ra không ngoài thánh ý của Thiên Chúa, để nhắc nhở cho từng mỗi một cá nhân, nhắc nhở cho mỗi một tầng lớp và nhắc nhở cho mỗi một địa vị, để chúng ta nhìn thấy những gì của chúng ta đã có từ xưa đến nay do Chúa ban nhưng chúng ta có bao giờ cám ơn Chúa, chúng ta có bao giờ trân quý, và tôn trọng những gì Chúa đã ban cho chúng ta?
 
Qua những giây phút khủng khiếp vừa qua, qua tất cả những trận chiến mà làm cho mỗi gia đình, mỗi con người phải đứng dậy để nhìn ra được thân phận yếu đuối mỏng dòn của chúng ta không làm gì được với thế giới, với tất cả những gì về tiền tài, danh vọng, chức vụ. Nó chỉ là phù vân trong cuộc sống. Nếu Chúa không cho phép thì chúng ta có thể tiếp tục tồn tại cho đến hôm nay hay không? 
 
Nhưng tình thương của Chúa, là một Đấng thượng trí, Ngài luôn dùng đủ mọi cách để cho chúng ta được biết rằng thân phận của chúng ta và những điều đặt để của chúng ta dường như quá mức trong cuộc sống. Chúng ta quên đi những ân sủng lớn lao, những gì Thiên Chúa ban và chúng ta quên đi đức tin cần có mà chính Chúa Giêsu đã chết cho thế giới và Ngài đã phục sinh vinh quang khải hoàn. 
 
Tại sao không nằm vào thời điểm khác mà nằm vào thời điểm đầu tiên bước vào Mùa Chay cho đến trọn cả Mùa Chay, những ngày quan trọng nhất của người Kitô hữu chúng ta, người Công Giáo? – Tuần Thánh.
 
Tuần Thánh của năm 2020 như một sự đóng dấu vĩ đại cho đời sống của nhân loại chung trên thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi chức vụ và mọi quốc gia. Chúng ta hướng về đâu để cầu xin và chúng ta hướng và nhận đâu là Đấng quyền năng có thể đón nghe lời của chúng ta cầu xin với sự can thiệp của chính Ngài? 
 
Chắc chắn đức tin mới có thể trả lời được những gì mà hôm nay chúng ta thấy, và quyền tự do chúng ta tín ngưỡng với những thần bụt cũng dừng lại. Những đòi hỏi của thế gian ở trong luật lệ và đời sống của văn minh, tự do đồng tình luyến ái, tự do đòi hỏi phá thai, và tự do để có nhiều mặt trong xã hội với bước tiến mà con người đã và đang. 
 
Nhưng chỉ có một cơn dịch bệnh thì chúng ta thấy phần đông có ai đứng ra để biểu tình, có ai đứng ra để có thể đòi hỏi những gì thuộc về quyền lợi của chúng ta trong một đời sống văn minh và cấp tiến? – Tất cả đều im lặng.
 
Chúng ta đã nhìn thấy, có những thành phố như là một thành phố ma. Vũ Hán, một thành phố phồn thịnh đông người và luôn rộn ràng, thành phố New York cũng yên lặng, cho đến ngày hôm nay vẫn còn có lệnh cấm. Còn các quốc gia, các nước kế cận khác đều nằm trong trường hợp này, không thể mở cửa để hoạt động. Tất cả những cửa hàng quán xá đều đình trệ và con người luôn khiếp sợ. 
 
Hôm nay cũng vậy! Chắc chắn điều này chúng ta nghĩ rằng đó là một điều dĩ nhiên hay là sự tự nhiên mỗi năm qua cơn dịch bệnh hay sao? – Thưa không! Không phải, cơn dịch bệnh của mỗi năm nó chưa bao giờ có tình trạng này và chưa bao giờ có sự khủng hoảng và đình trệ khủng khiếp như hôm nay.
 
Chắc chắn, mỗi người chúng ta hãy hỏi lại; là những người lãnh đạo trong hàng ngũ quốc gia chúng ta có thể nhìn lại. Tất cả những người có chức vụ và mỗi người với sứ vụ trong địa vị của chính mình, về đời sống của tập thể, của cộng đoàn hay còn rất nhiều điều của những đạo giáo chúng ta cần hỏi lại chính mình. Chúa dành cho chúng ta là một đặc ân, để tự hỏi những gì đang xảy ra, đã xảy ra và cũng đang được chấm dứt. 
 
Nhưng dứt khoát chấm dứt hay chấm dứt một phần nào rồi sẽ trở lại? Vì con người vẫn tiếp tục ngông cuồng tự đại theo cách sống với khát vọng, và còn rất nhiều điều xúc phạm đã và đang? Đây là một câu hỏi để chúng ta cùng nhau hiểu được điều gì xảy ra trong những ngày vừa qua, trong những tháng vừa qua.
 
Đây là một điều đánh dấu chưa bao giờ có trong giòng lịch sử mà hôm nay đời sống phụng sự thờ phượng của chúng ta cũng phải dừng lại và ai có khả năng đó, ai có quyền đó? Chắc chắn ngoài Thiên Chúa ra, không ai có quyền làm điều đó. 
 
Chúng ta biết được rằng Chúa là Đấng Thiên Chúa yêu thương, Ngài không dành cho chúng ta tất cả những sự khó khăn, mà Ngài ban cho chúng ta tất cả những nhu cầu cần thiết và phù hợp trong cuộc sống, nhưng bởi vì chúng ta quên đi những gì Chúa ban và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng điều chúng ta đã được đó là dĩ nhiên. 
 
Cho nên, cái câu dĩ nhiên đó đã trả lời ngày hôm nay để chúng ta hiểu được mỗi cá nhân khi đối diện với cơn khiếp sợ của dịch bệnh. Đó là những điều tự chúng ta nhìn thấy: một cơn dịch bệnh của thể xác và một cơn dịch bệnh đến từ nơi vũ khí sinh học thì chúng ta đã đáng sợ và khiếp sợ, và chúng ta tìm đủ mọi cách để tránh trừ. Vì khi chúng ta không để ý đến thì sẽ lây bệnh cho nhau và điều đó đã đem đến cho biết bao nhiêu người thiệt mạng.
 
Nhưng có một điều duy nhất mà Chúa đang nhắc nhở chúng ta: dịch bệnh của linh hồn từ xưa đến nay qua bao thế hệ đó là sự kiêu căng, tự đại của người lãnh đạo, đó cũng là sự khát vọng và tham vọng của những người luôn dùng đủ mọi cách vì muốn khống chế thế giới. Tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò cũng dựa vào sự ăn chơi thoải mái theo cách sống hưởng thụ mà không bao giờ biết nhận ra lòng cảm ơn và tri ân.
 
Tất cả mỗi một việc chúng ta nghĩ một cách rất là giới hạn và tầm thường của con người, nhưng ngày hôm nay là một trận chiến khủng khiếp. Trận chiến này nếu mà chúng ta nghĩ về đời sống của thiêng liêng thì Chúa đang giữ chúng ta lại, Chúa đang nhắc nhở chúng ta, mỗi người hãy dừng lại vì chúng ta đã đi quá mức.
 
Đó là lòng tham vọng, ích kỷ, dục vọng và còn rất nhiều điều trong thế giới của tội ác mà chúng ta cho đó là lẽ thường tình trong cuộc sống, cho nên chúng ta chẳng bao giờ quý hơi thở, không khí, và tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên và dành cho con người. 
 
Chúng ta đã được mang hình dáng của Ngài, được sống dưới một bầu trời. Ngài ban tất cả toàn bộ cho chúng ta để chúng ta có thể học hỏi và sống trong những cách thức, nếu thuần túy đi trong giáo lý thì chúng ta vĩnh viễn muôn đời được hưởng hạnh phúc Chúa ban. 
 
Nhưng bởi vì chúng ta đã là những người xúc phạm đến Thiên Chúa ngay từ lúc đầu tiên với sự bội tín. Tội lỗi đã lan tràn khắp thế giới. Tội đã làm cho chúng ta đi vào tội ác, tội đã làm cho chúng ta mù quáng, và tiền công của tội là gì – là sự chết.
 
Đây là một cơn dịch bệnh đã lấy đi biết bao nhiêu người một cách bất ngờ trong bốn tháng vừa qua, nhắc nhở linh hồn chúng ta và đang nhắc nhở tội ác của con người – vô tình hay cố ý – để giúp cho chúng ta đứng dậy và trở về với Thiên Chúa; nhắc nhở rằng đời sống chúng ta không thể tự một mình hoành hành theo cách sống của mình, dù là kiến thức học thức. 
 
Nhưng hãy nhớ rằng có một Đấng tạo thành – một Đấng dành cho chúng ta giáo lý, một Đấng yêu thương và Đấng đó đã chết cho nhân loại con người. Cái chết đó được nhắc nhở và in sâu với một giáo lý mà chúng ta cần học, cần theo và cần thi hành. Đó là điều cần thiết nhất mà mỗi một người chúng ta cần phải suy niệm để hiểu rõ điều gì đang xảy ra cho thời đại của ngày hôm nay. 
 
Chúng ta không có thể nói hết được tất cả; rất nhiều điều trong sự phong phú mà Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta. Ngày hôm nay có những điểm mà chúng ta cần được biết: tại sao thế giới của ngày nay có rất nhiều điểm họ dường như là kiêu ngạo, kiêu căng? 
 
Nhưng khi xảy ra trên một đất nước, đó là tại nước Ý, chúng ta thấy rằng giáo đô của người Công Giáo tại đó, biết bao nhiêu người Kitô hữu, và tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới mỗi một năm đến, dường như mỗi một ngày tấp nập. Thành phố đó không bao giờ vắng bóng người, là một nơi đông đúc, là một xã hội phồn vinh và còn rất nhiều nữa trên thế giới. 
 
Nhưng đặc biệt những ngày vừa qua chúng ta thấy sự kinh hoàng khủng khiếp đã lấy đi biết bao nhiêu tánh mạng, trong số đó có hơn một trăm linh mục tại Ý cũng đã qua đời một cách bất ngờ. Chúng ta thấy được, kể cả bác sĩ cũng vậy, và cả y tá và những người dân cũng mất một số rất nhiều tại đất nước đó. Số người chết rất là khủng khiếp, hàng loạt mỗi ngày. 
 
Điều đó là sự tự nhiên sao? – Không, chúng ta hãy suy niệm thật kỹ, chúng ta hãy suy nghĩ coi điều gì đang xảy ra? Chúa không bao giờ giết hại chúng ta cả. Chúa dựng nên chúng ta và Chúa dành cho chúng ta tình yêu thương và Ngài mong mỏi chúng ta hiểu được một giáo lý, để chúng ta sống một cách trọn vẹn, để chúng ta không rớt vào tình trạng với sự bi thương, đau thương và tiêu cực. 
 
Nhưng bởi vì chúng ta đã nghe, đã tin, hay chúng ta đã làm những điều Chúa muốn hay chưa, hay vì tiền tài danh lợi, hay vì còn những điều bất chính, bất trung ở trong đời sống mà chúng ta không hoàn toàn trọn vẹn, để hôm nay chúng ta đánh mất và tự chúng ta đã chọn lựa? Đó là câu trả lời cho chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt cho tất cả mỗi đất nước, mỗi quốc gia và toàn thế giới.
 
Hôm nay, chúng ta thấy cánh cửa vẫn chưa mở lại và con người cũng chưa tỉnh để có thể tiếp tục với sự phồn thịnh năm xưa. Điều mà được nhắc là mỗi người chúng ta dường như đã coi thường sứ vụ của mình, coi thường chức vụ của mình, với địa vị tối thiểu của chính mình, đã để cho sự tự do, tự nhiên, và cuối cùng chúng ta đã hoàn toàn đi vào một lưới bẫy khủng khiếp, đã lấy đi biết bao nhiêu tánh mạng của những người vô tội, qua những kẻ cầm quyền có chức vụ, tham lam, tham vọng. 
 
Họ là những kẻ hoàn toàn nghĩ về cá nhân với tư lợi riêng và cuối cùng đã mang lại cho đất nước họ một thương tích khủng khiếp mà chúng ta vừa được biết qua trận dịch vừa qua. Điều chúng ta nói chỉ là một phần nào để chúng ta gợi ý, còn chiều sâu và chiều rộng ai có thể thấu hiểu và ai có thể biết ngoài Thiên Chúa ra? 
 
Nhưng ít nhất Chúa muốn cho chúng ta được hiểu rõ những gì Ngài muốn nói và không có thể giấu diếm được. Dù là bí mật đến đâu Chúa đều có cách để cho mọi người được nhận ra và ý thức được những gì mà ngày hôm nay chúng ta đã lỗi lầm suốt bao nhiêu thế kỷ. Chính sự ngoan cố và mù quáng đó đã đi đến sự lầm lẫn và cái chết. Bây giờ, chắc chắn rằng có những lúc con người đã hoàn toàn nằm trong tình trạng với sự hối hận, sợ hãi, và bi thương nhưng chưa biết ngày nào kết thúc. 
 
Như trong tình trạng chúng ta thấy được; khi con người rớt vào tình trạng với sự bi thương đau khổ họ kêu ai, họ cầu ai? Họ cầu Chúa, họ kêu Chúa, họ về với Chúa, họ xin Chúa và họ thờ lạy Chúa, phủ phục Chúa và kêu nài Chúa. Đó là tất cả các quốc gia chúng ta đang thấy trong tình trạng này.
 
Nói đến thì đụng chạm, nhưng quả thật, mỗi người chúng ta Chúa không bắt buộc, ai cũng có quyền có một tín ngưỡng riêng. Nhưng ai là Đấng Cứu độ, ai là Đấng đem Tin Mừng, ai là Đấng chứng minh cái chết cho nhân loại và mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và sự cứu sống cho đời sống linh hồn chúng ta? 
 
Chính là Đức Giêsu Kitô, một giáo lý duy nhất và độc nhất mà con người như lãng quên, từ đó chúng ta đi vào sự sai lầm tín ngưỡng. Trong lúc bi thương nhất, đau thương nhất, chúng ta xin ai, chúng ta cầu ai? Chúng ta có cầu được những thần đến giúp chúng ta hay không hay chúng ta đã có những khái niệm rõ ràng trong đời sống vào những ngày vừa qua?
 
Chính là tình thương của Chúa, chính là tình yêu của Chúa. Vì chúng ta sai, chúng ta không biết, nhưng Chúa là một Đấng yêu thương, rộng lượng và đầy Lòng Thương Xót, và Chúa hiểu được thân phận yếu đuối tội lỗi, mỏng dòn dễ vấp, dễ ngã nơi chúng ta. 
 
Cho nên, Chúa dành cho chúng ta cơ hội để tỉnh thức chúng ta và Chúa đã chấp nhận đón nghe lời của chúng ta và Ngài ngừng lại để chúng ta có những giây phút suy niệm và suy nghĩ trong giây phút này, để chúng ta mạnh dạn về với Chúa, chúng ta mạnh dạn nhìn thấy được rằng Chúa vẫn còn thương đến chúng ta.
 
Chúng ta chưa đi thẳng vào trận chiến với những ngày tháng năm xưa, quyền năng uy lực của Chúa cũng đã tiêu diệt chỉ còn sót lại gia đình của ông Nô-ê. Bởi vì thế giới đang nằm trong tình trạng tội lỗi, cuồng loạn, xúc phạm và còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa từng bao giờ cám ơn Chúa, chưa từng bao giờ nhận ra được những điều Chúa làm và ban đến cho chúng ta. 
 
Chúng ta, là những kẻ tội lỗi và phản bội, nhưng Chúa vẫn dành cho chúng ta cơ hội để chúng ta được trở về trong tình yêu thương. Như sự mời gọi của ngày hôm nay, đó là bài Tin Mừng trong Sách Tông đồ Công vụ, Thánh Phêrô đã nói về Chúa Giêsu qua cuộc tử nạn của Ngài và Ngài đã phục sinh vinh quang khải hoàn. 
 
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các Thánh Tông đồ ra ngoài để nói về sự thật và cũng đã làm cho con người có áy náy, có thổn thức, và cũng dạy cho họ sự ăn năn sám hối và đón nhận phép rửa. Tình thương của Chúa bao la, Chúa đã dành cho tất cả cho chúng ta để cứu và giải thoát chúng ta. 
 
Hôm nay, Ngài cũng dùng phương pháp đó để giúp chúng ta. Chúa không giờ bỏ rơi tất cả những người con của Ngài, Ngài là một Đấng yêu thương từ lúc đầu tiên qua bao thế hệ. Vì con người cứng đầu, ngoan cố cho nên Chúa mới dùng những cách thức đó để tỉnh thức và dẫn con người trở lại. Khi con người tỉnh thức trở lại thì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta tràn đầy để chúng ta còn và tiếp tục. 
 
Hy vọng qua những ngày dịch bệnh, hy vọng trận chiến của những ngày vừa qua đánh thức mọi tầng lớp, mọi vai trò và đánh thức mỗi con tim, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi chức vụ, để tất cả chúng ta, chung trong nhân loại, cùng nhận ra được sự mời gọi của Chúa, sự chờ đợi của Chúa.
 
Chúng ta đã nhìn thấy thế giới này của chúng ta đi vào đời sống của thực tại, đi vào đời sống văn minh cấp tiến. Chúng ta tự hủy mình, chúng ta đưa mình vào cái chết, qua vũ khí sinh học. Vũ khí của khoa học còn khủng khiếp nữa, có thể tàn phá và còn đau đớn trong đời sống đói khát và còn biết bao nhiêu điều thương tích mà chúng ta đã từng được biết qua bao thế hệ. 
 
Đó là Đại thế chiến thứ I, cũng như Đại thế chiến thứ II, và sẽ còn tiếp tục Đại thế chiến thứ III nếu chúng ta, là những con người không tỉnh thức, để đứng dậy qua cơn dịch bệnh này. Chúa đang nói gì với chúng ta?
 
Xin cho tất cả mọi người chúng ta cùng nhau sám hối để trở về với Thiên Chúa. Sám hối của thời nay không phải chịu phép rửa như các Thánh Tông đồ đã nói vào ngày lễ Ngũ Tuần, mà các Thánh Tông đồ đã đi rao giảng Tin Mừng, vì họ không biết và chưa biết. 
 
Nhưng chúng ta đã qua bao thế hệ trên 2000 năm, chương trình của Chúa đã đặt để cho chúng ta qua Giáo Hội, qua Tin Mừng Phúc Âm. Tất cả các nơi các nước và tất cả mọi ngóc ngách, tất cả mọi nơi và mọi chỗ ở tận cùng trái đất đều được biết Chúa. Hôm nay, chúng ta được biết Chúa, được biết Tin Mừng của Chúa, chúng ta đã làm những gì Chúa muốn chúng ta, chúng ta đã thực hành giáo lý của Ngài chưa? – Đây là điều quan trọng nhất! 
 
Chúng ta vẫn tiếp tục ấu đả lẫn nhau, vu khống cho nhau, giết hại lẫn nhau. Triệt hạ, tranh đấu bằng lời, hay còn mọi thủ đoạn gian ác ở trong dục vọng tham lam, tham vọng, để mang đến sự chết và gây thương tích nhưng vẫn còn ngoan cố, cứng đầu và chai đá. 
 
Chúa dùng đủ mọi cách để đánh thức chúng ta vì Chúa yêu những kẻ có tội, Chúa yêu những tội nhân; vì những tội nhân không được biết hoặc không được đón nhận thì chúng ta sẽ chết và chúng ta sẽ đến với một nơi vĩnh viễn muôn đời không có ánh sáng. 
 
Nhưng Chúa đến với thế giới này mục đích vì tình thương bao la của Đức Chúa Cha, gởi Con của Ngài để cứu từng mỗi tội nhân, từng mỗi linh hồn và từng mỗi con người sống trong tội để đi ra khỏi tội với một ánh sáng bởi chân lý và giáo lý sự thật. Chúa dành cho chúng ta rất nhiều cơ hội để đánh thức linh hồn, đánh thức trái tim chúng ta qua cơn dịch bệnh vừa qua. 
 
Chúng ta – tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò – nếu chúng ta có ý thức với chiều sâu của con tim và chúng ta phân biệt được thì chúng ta thấy rõ thánh ý Chúa dành cho chúng ta thời gian để đánh thức lương tâm, đánh thức linh hồn với những gì mà chúng ta đã sai trái trong tội lỗi, để chúng ta trở về với Thiên Chúa, và để lòng tin của chúng ta mạnh mẽ hơn. 
 
Những người chưa biết chưa tin sẽ được biết được tin và những người khi đi vào trận chiến với cái chết chúng ta kêu cầu ai? Ai sẽ giúp chúng ta ngoài Thiên Chúa ra? 
 
Đây là một cơ hội để giúp chúng ta được nhận ra, và qua tất cả lời cầu xin thiết tha chúng ta đã được trở lại nhà thờ vào tuần này tại Houston, Texas. Ngày đầu tiên chúng ta được tham dự thánh lễ với cộng đoàn, dù là chỉ được 25%, nhưng chúng ta đã được trở lại với Thánh Lễ Misa, chúng ta đã được đón rước Mình và Máu của Chúa trở lại. 
 
Chúng ta có thể nhìn được khuôn mặt của những người anh chị em; sau những ngày dịch bệnh căng thẳng vừa qua nhưng chúng ta vẫn còn nhìn thấy nhau. Chúng ta vẫn còn nhìn thấy các linh mục, tu sĩ, họ vẫn còn có sức khỏe, sức mạnh, vẫn chờ đợi chúng ta đến với tòa giải tội, vẫn phục vụ qua đời sống của truyền thông nhưng các ngài vẫn thực hành.
 
Chúng ta vẫn còn gặp những người chúng ta quen biết. Đó là tình thương và ân sủng mà Chúa đã dành cho chúng ta, đặc biệt tại nơi đây. Còn những nơi khác, những cộng đoàn khác thì các linh mục khác cũng đã chết, những người dân và những người phục vụ cũng đã chết qua cơn dịch bệnh. Đó là những điều mà chúng ta phải cần suy nghĩ để cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng ta và cầu nguyện cho những cộng đoàn đang có những người dân đã bị rớt vào dịch bệnh và họ đã chết rất đông. 
 
Vì những điểm đó, chúng ta cùng nhau hiệp nhất với cộng đoàn để cầu nguyện cho những người đồng loại của chúng ta đã ra đi, những người chúng ta quen biết và các mục tử. Hơn 100 vị linh mục ở tại nước Ý đã ra đi; họ ra đi thì giáo dân của họ sẽ ra sao?
 
Chúng ta thấy rằng Chúa đã dành một cách ưu ái cho chúng ta – ưu ái và yêu thương. Chắc chắn rằng đời sống mỗi một người Chúa biết tất cả, Chúa cũng hiểu được đất nước đó và tất cả những gì với những kẻ đã làm, những kẻ đã chủ mưu để có những câu chuyện xảy ra đó, mang đến nhiều thương tích. 
 
Nhưng Chúa dùng đủ mọi cách và Chúa sẽ cứu tất cả những người đã ra đi, trong trường hợp của những nạn nhân vô tội. Chúa là một Đấng công bằng và Chúa cũng dành cho những tội nhân biết sám hối ăn năn. Chúng ta còn trong hơi thở thì chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc hơn người, để chúng ta xin được chọn lựa và đừng bao giờ bỏ mất cơ hội khi chúng ta trở lại với những ngày tháng ý nghĩa này.
 
Lạy Chúa, Chúa dành cho con cũng như tất cả anh chị em với những ngày vừa qua, trong âm thầm nhưng chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để nói lên tiếng nói cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, vì chúng con được trở lại với một thánh đường, chúng con trở lại khi hơi thở đang còn, và chúng con đã bước qua những cơn dịch bệnh. 
 
Nhưng hôm nay và ngày mai, chúng con xin được kính dâng lên Chúa với những lời thiết tha. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con và tha thứ cho cộng đoàn chúng con, tha thứ cho tất cả những người anh chị em chúng con. Và xin cho những người chưa biết chưa tin được biết được tin và xin tha thứ cho những kẻ đã qua đời một cách bất ngờ khi họ chưa chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng.
 
Chúng con cũng xin cho tất cả cộng đoàn, cũng như các linh mục tu sĩ và Giáo Hội chúng con qua trận chiến khủng khiếp này thì mỗi một người đều đứng dậy và hiểu được điều gì Chúa đã ban và đang ban để sống lại một đời sống với nội tâm mà chúng con đã từng bỏ quên, từng để cho vì những nội tâm đó để không thực hiện những điều ở trong sự thật và công chính mà Chúa muốn. 
 
Cho nên, đây là điều cần thiết nhất. Phải có tiếng nói ở thế giới này, tiếng nói của trái đất này cần được biết, cần được nghe, để xin kính dâng lên Thiên Chúa toàn năng, Đấng chúng con thờ lạy, chúng con tôn vinh, Đấng chúng con cảm tạ hằng ngày trong cuộc sống, với những lời thiết tha cảm tạ ơn Chúa, để nhắc nhở cho thân phận tội lỗi yếu hèn. 
 
Không thể không có Chúa trong cuộc sống, không thể không có ơn Chúa để đời sống chúng con được trở nên những người trưởng thành. Vì Chúa đã ban cho chúng con, Chúa đã dành cho chúng con sự sống, vì Chúa đã đổi về bằng giá Máu để chúng con được tồn tại, và biết phân biệt giữa đúng và sai, giữa thật và giả, giữa thiện và ác. 
 
Xin hãy giữ lại những gì chúng con đang có mà trưởng thành trong thời đại hiện tại. Xin cho tất cả mọi đất nước, mọi dân tộc đều quy hướng và trở về với Đấng Thiên Chúa toàn năng, bởi vì có rất nhiều việc mà con người phải dựa vào để hiểu rằng Phúc Âm Tin Mừng đã viết và đã ghi chép. 
 
Những con người sống trong tội lỗi và bội bạc và cuối cùng sẽ ra sao? Mạnh mẽ như đất nước Ai Cập, cuối cùng khi Chúa sai Môsê đến để dẫn dân Israel ra khỏi vòng nô lệ thì vua Pharaon và chiến xa kỵ binh cũng phải hoàn toàn bị chết sạch và bị chôn vùi dưới đáy biển cả. 
 
Ngày hôm nay cũng vậy, trong tình trạng tội lỗi của thế giới loài người nhân loại xin Chúa giúp cho chúng con. Xin Chúa đưa đến các tiên tri ngôn sứ, vẫn âm thầm, để tiếng nói của Chúa đến với thế giới và cho mọi người được tỉnh thức đứng dậy và trở về, để xin được trở về và ra khỏi những ngày nô lệ với tội lỗi, nô lệ với sự ngông cuồng tự đại, nô lệ với tất cả những sự hưởng thụ của thế giới trần gian, và nô lệ với tất cả thói quen.
 
Chúng con quên đi những gì cao quý nhất trong đời sống thiêng liêng mà Chúa đã ban tặng cho chúng con, để chúng con đáp lại bằng tấm lòng, bằng lòng tri ân, bằng những cảm nghiệm mà chúng con cần dâng, cần thưa, để chúng con sống một đời sống có đức tin, và đức tin sẽ giúp chúng con trở nên công chính. Đó chính là những điểm mà Chúa chờ đợi sự trưởng thành của con người qua bao thế hệ. 
 
Hôm nay, có nhiều việc xảy ra một cách bất ngờ để có thể nhắc nhở những điều gì mà Chúa đã biết và Chúa đã dành cho chúng con được biết, để chuẩn bị sẵn cho anh em của mình, chuẩn bị sẵn cho những linh hồn vô tội đã ra đi, những linh hồn nạn nhân đã ra đi – những người trong giờ cuối cùng không có những phép cần thiết nhất mà họ đối diện với sự cực cùng cô đơn và ra đi trong cơn dịch bệnh.
 
Có rất nhiều điểm mà hôm nay Chúa dành cho chúng con để tiếp tục nài xin, tiếp tục dâng lời cầu nguyện và thi hành, và tiếp tục thực hành để chứng minh những gì từ trong sự thật mà Chúa đã ban và dành cho những kẻ được nghe, được biết. Lời cầu nguyện đó sẽ được chấp nhận và được can thiệp. Giờ đây, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng lên Chúa với Lạy Thứ Nhất.
 
Lạy Thứ Nhất kính dâng lên Đức Chúa Cha.
 
Lạy Đức Chúa Cha, sáu năm vừa qua, trong âm thầm Chúa Thánh Thần đã dạy cho con cùng với tất cả những người anh chị em đi khắp đó đây để thưa với những lời mà Cha muốn chúng con thưa, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Những việc chúng con làm đây, cộng thêm với sự thực hành, như là một sự xác minh và nhân chứng một cách thật sự, cũng để cho chúng con biết được rằng thân phận chúng con, với thân xác yếu hèn, chúng con không còn gì để dâng và không có điều gì để xứng đáng cả. 
 
Chúng con chỉ biết những điều mà chúng con xin thưa lên Chúa những điều mà chúng con biết làm. Đó cũng chính là Mẹ Maria đã dạy cho chúng con, vì đã đến lúc con người không còn gì nữa, chỉ có một điều duy nhất để dâng và xin Chúa nhìn đến lòng sám hối, lòng ăn năn với cái lạy và mỗi một ngôi vị mà chúng con trực tiếp thưa với Ngài.
 
Lạy Đức Chúa Cha, tình thương bao la của Chúa dành cho muôn thế hệ, Lòng Thương Xót vẫn tồn tại mãi mãi cho mỗi tội nhân nhưng vì chúng con, là những người ngu muội, những người đã bước vào tội lỗi, thì chúng con trở nên mù quáng và đen tối; chúng con thật sự không hiểu và không biết những hồng ân Cha ban. 
 
Ngày hôm nay, chúng con đã chọn con đường này, và cuối cùng đó là sự thiệt hại cho đời sống thiêng liêng và ngay cả đời sống với tánh mạng của chúng con. Cho nên, ngày hôm nay con xin thưa với Cha: lạy Cha, chúng con là những kẻ có tội, chúng con là những kẻ đã ngủ mê và cũng đã ngủ quên với những gì tốt đẹp nhất Cha ban. 
 
Giờ đây, với những tâm tình bé nhỏ, đơn sơ thầm lặng này, chúng con thưa với Cha: thưa Cha, chúng con cảm tạ ơn Cha, chúng con chúc tụng và ngợi khen Cha, xin Cha tha thứ cho chúng con những ngày vừa qua. Đó là hồng ân Cha ban để chúng con tỉnh thức và chọn con đường trở về với Cha chứ không phải là những điều sợ hãi như chúng con đã sợ. 
 
Nếu thật sự Cha muốn thì cả thế giới sẽ trở thành bình địa. Vì chúng con là những kẻ có tội, bất xứng, bất tuân, bất trị và bất phục tùng. Thế giới ngày hôm nay hoàn toàn trong sự văn minh đã đổi lấy cho tất cả những nhu cầu mà chúng con quên đi những ân sủng cao cả của Cha, nhưng ngày hôm nay, Cha vẫn dành cho chúng con có sự sống. Cha vẫn dành cho những người còn tồn tại lại để chúng con xin thưa với Cha lòng tạ tội của chúng con, lòng tri ân, với những lời thiết tha cần xin và cần dâng, xin Cha đón nhận. 
Cảm tạ ơn Cha, xin cho chúng con cơ hội được sám hối ăn năn, xin cho chúng con nhìn thấy được thân phận yếu đuối mỏng dòn, trước những nghịch cảnh và trước cơn dịch bệnh chúng con không là gì cả. Tất cả đều là phù vân và phù du, tất cả không có một điều gì chúng con làm được. Dù là tiền tài chức vụ, giàu có hay là những đất nước phồn thịnh đều phải bó tay trước cơn dịch bệnh.
 
Chính những điểm đó để nhắc nhở cho đời sống thiêng liêng của chúng con vô cùng quý giá. Cha đã dành cho chúng con được đón nhận Đức Giêsu Kitô, Con của Cha, để giải thoát cho chúng con, để chúng con được sống và tồn tại cho đến ngày hôm nay, thì không có một điều gì quý trọng hơn là đời sống với nội tâm cần có, để được đến với Cha với một lòng sốt sắng để nhìn thấy được những tội lỗi quen thuộc hằng ngày của chính mình mà chúng con ít khi đề phòng.
 
Chúng con đã bị vấp ngã bởi sự kiêu ngạo, bởi sự kiêu căng tự đại, ghen tương, ganh ghét, đố kỵ. Tất cả những tội lỗi, dù những tội bé nhỏ đó nhưng nó đã trở thành những mầm mống lớn lên trong chúng con, để sự kiêu ngạo, cứng đầu trong mỗi người chúng con. 
 
Từ đó, chúng con đã gây nên những lỗi lầm, từ cá nhân, gia đình cho đến xã hội, và còn rất nhiều điều mà chúng con chưa quen và chưa bao giờ nhớ đến để nói lên những lời cám ơn Cha, nói lên những lời tạ ơn Cha. 
 
Vì hơi thở của chúng con đang thở chính Cha ban, không khí Cha dành cho chúng con trong một bầu trời tươi đẹp. Chúng con đang sống trong tập thể, chúng con có hội đoàn, chúng con có giáo xứ, chúng con còn có tất cả những nơi chúng con tự do với một sự đông đúc không hề có một bệnh dịch nào. 
 
Nhưng ngày hôm nay chúng con không thể đến gần nhau được, chúng con phải cách xa khoảng hai mét [6 feet]. Chúng con cũng phải sợ ngay cả người trong gia đình, con cái vợ chồng, cha mẹ chúng con cũng phải sợ vì chúng con không biết họ có bệnh hay không. 
 
Đây là một điều đang nhắc nhở mỗi cá nhân khi đứng trước tòa của Thiên Chúa, không có một ai đi thế và cũng không ai có thể thế cho chúng con. Đây là những điểm mà phải giật mình ngay bây giờ và tỉnh thức ngay bây giờ, để nhìn thấy được tất cả đều là hồng ân, nhưng có bao giờ chúng con nhớ để cám ơn Cha. Có bao giờ chúng con cám ơn Cha với hơi thở chúng con đang thở? Có bao giờ cám ơn Cha với không khí trong lành chúng con được đón nhận qua bao thế hệ mà năm nay, và cả một cuộc đời được đón nhận những hồng ân lớn lao đó?
 
Hôm nay, cơn dịch bệnh như đánh thức linh hồn chúng con. Hạnh phúc chúng con rớt vào thời đại của ngày hôm nay, với những câu chuyện này xảy ra và chưa bao giờ có trong giòng lịch sử. Nhưng có chúng con hôm nay, với một bằng chứng cụ thể để chúng con được thưa với Cha, dù là con người có biết hay không, và anh chị em chúng con, hay người đồng loại có hiểu hay không? 
 
Chắc chắn mỗi một người chúng con cũng có những sự khiếp sợ những ngày vừa qua, nhưng sự thẳm sâu để đi sâu vào một đời sống, để được nói lên tiếng cám ơn và cảm tạ ơn Cha với sự thầm lặng đó; mãi mãi xin dâng kính Cha thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, thay cho các linh mục tu sĩ, thay cho tất cả mọi quốc gia, mọi địa vị và mọi lãnh đạo vẫn còn dửng dưng thờ ơ, hay vẫn dựa vào chức vụ, vẫn còn cải vã, vẫn còn tranh luận. Chúng con biết rằng chính những điều đó đã làm cho Cha rất đau lòng.
 
Lạy Cha, trong thế giới đông người này, có những kẻ tội lỗi nhưng cũng có những kẻ đã trở về, có những kẻ đã hết lòng ăn năn sám hối, có những kẻ đã thưa với Cha bằng con tim của mình, đã nhìn thấy được những điều mà Cha đã dành cho chúng con vô cùng lớn lao. Có những kẻ đã thưa với Cha và cảm tạ Lòng Thương Xót bao la của Cha. 
 
Xin Cha tha thứ cho chúng con. Chúng con biết chắc rằng Cha tạo dựng nên chúng con Cha đều có những phương cách để cho chúng con được mở lòng, mở trí, mở tâm hồn để về với Cha. Xin Cha thương những kẻ đã suốt cuộc đời tận hiến như Đức Giáo Hoàng đương kim, và còn những vị lãnh đạo trung thực, công chính và còn rất nhiều người âm thầm phụng sự và cuối cùng họ đã ra đi một cách vội vã.
 
Lạy Cha, còn những người giáo dân, họ cũng âm thầm thi hành những điều của Cha dạy. Hôm nay chúng con được đến đây, dù là những điều chúng con thật sự không hiểu nhiều, nhưng chúng con biết chúng con còn tồn tại do chính Cha ban, chính Cha cho. 
 
Những điều con được nói lên đây, những điều được thúc đẩy đây không phải từ con mà chính Thánh Thần của Cha, tình yêu của Cha đã dành cho chúng con có tiếng nói, dành cho chúng con một sự cảm nghiệm để thưa, để dâng và cho chúng con cơ hội để được xin phủ phục, để được xin sám hối ăn năn bằng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim. Rồi đây anh chị em con, những người đồng loại giống như con, các linh mục tu sĩ cũng có những giây phút âm thầm để thưa với Cha. 
 
Bởi vì điều cần nhất là đời sống nội tâm mỗi người Kitô hữu, mỗi chức vụ phải cần thưa với Thiên Chúa, phải cần cám ơn Thiên Chúa, phải cần ở lại với Thiên Chúa. Phải cần nhận ra nơi thân phận yếu đuối của chính mình, để luôn luôn biết cảm tạ tôn vinh thay tiếng nói bao thế hệ mà con người từ chối.
 
Bao thế hệ con người đã hoàn toàn xúc phạm đến Cha, đi ngược giáo lý và còn tiếp tục với những ngày tháng mà họ chưa bao giờ mở lời để cám ơn Cha, dù là những sứ vụ do chính Cha ban, dù là những chức vụ mà Cha đã chọn lựa chính họ.
 
Ngày hôm nay, chúng con chỉ biết nói lên những lời cảm tạ ơn Cha, chúc tụng cha và ngợi khen Cha. Chúng con dâng lên Cha tất cả, để xin cho chúng con trở lại của những ngày với cộng đoàn, với giáo xứ, với một tập thể mới bắt đầu. 
 
Xin Cha thương cho chúng con được trưởng thành, để mỗi một người ý thức, để sống với tình thương, sống với tình yêu, sống với lòng bác ái, sống với một đời sống với một chiều sâu mà Cha đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con bớt tội và xin cho chúng con tránh tội, trừ tội, chúng con lánh xa tội, để bớt đi những gì quá khứ chúng con đã vô tình cũng như cố ý. 
 
Đó là những điều đơn sơ bình thường nhất mà chúng con xin dâng lên Cha và chúng con cùng thưa với Cha. Xin cho nhiều người anh chị em cũng cùng với chúng con, với những ngày tiếp tục nếu con người nhận ra điều gần gũi và cần cầu nguyện liên lỉ trong cuộc sống là điều chính nhất để chúng con tránh bớt tất cả những lưới bẫy, để chúng con được hiểu biết. 
 
Vì những lời cầu xin với Cha nhất định Cha sẽ không để chúng con rớt vào tình trạng của những ngày cũ kỹ kia, hay là chính chúng con sẽ rớt vào những lưới bẫy mà chúng con đã từng rớt, nằm trong tình trạng với những ngày phản bội, những ngày bội bạc, những ngày đã làm cho Cha đau lòng và thất vọng.
 
Giờ đây, chúng con chỉ biết nói lên lời cảm tạ và cám ơn Cha đã cho chúng con trở lại nhà thờ. Cám ơn Cha, sau đường hầm tối tăm của những ngày dịch bệnh, cuối cùng ánh sáng đã trở lại với chúng con. Dù là ánh sáng mới bắt đầu hé mở, nhưng ánh sáng này sẽ mang niềm hy vọng khắp nơi trên toàn thế giới.
 
Xin cho chúng con được đón nhận ánh sáng đó, với ý nghĩa trong cuộc sống để đáp lại bằng đời sống, bằng sự quyết tâm và bằng sự sám hối thật lòng của mình, để xứng đáng được đón nhận ánh sáng mà Cha dành một cách đặc biệt cho chúng con. 
 
Đặc biệt cho giáo xứ Thánh Têrêsa, cho tất cả những giáo dân tại nơi đây, tất cả những người anh chị em chúng con gặp gỡ, cho Giáo Hội của chúng con, cho quốc gia chúng con đang cư ngụ, cho đất nước Việt Nam của chúng con, dân tộc của chúng con và tất cả mọi miền, mọi nước khắp nơi trên toàn thế giới, biết sám hối ăn năn trở về và tôn vinh Thiên Chúa – Đấng duy nhất chúng con thờ lạy, chúng con tôn vinh, chúng con cảm tạ, chúng con tri ân và xin tạ tội qua Lạy Thứ Nhất mà chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Amen.
 
Lạy Thứ Hai kính dâng lên Chúa Giêsu.
 
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Độ. Tuần Thứ IV của Phục Sinh, chúng con cảm tạ ơn Chúa; cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con được đón mừng Tuần Thứ IV Mùa Phục Sinh. Tuy những ngày đại lễ vừa qua chúng con không được trực tiếp tham dự những nghi thức như mọi năm và cũng là một đại lễ với những ngày dịch bệnh được ghi nhớ mãi trong suốt cuộc đời. 
 
Chưa bao giờ có thế kỷ nào xảy ra những ngày đại lễ mà chúng con không có cơ hội được cùng với cộng đoàn và cũng không được tham dự thánh lễ trực tiếp. May là vẫn còn sự văn minh của thời đại, nếu biết sử dụng trong sự công chính thì chúng con còn có những thánh lễ ở trên mạng, thánh lễ qua truyền thông. 
 
Truyền thông thì một mặt có lợi khi con người biết nhận thức và dùng những cách thức trong đường lối chính đáng thì đó là đem lại cho giáo dân và tất cả mọi người có cơ hội; dù chúng con không có sự trực tiếp với cộng đoàn nhưng chúng con vẫn có cá nhân và gia đình tại gia. 
 
Đó cũng là ân huệ Cha ban và đó cũng là một sự đánh thức với những nhu cầu cần thiết của mỗi năm khi chúng con đón mừng đại lễ hay là mỗi năm chúng con đi vào Tuần Thánh – đầy cả những ý nghĩa của Đấng Cứu Chuộc chưa bao giờ ngưng nghĩ để ban đến cho con người, là một lịch sử nhắc nhở cho chúng con điều gì đã bị ngưng động và điều gì để không được tiếp tục. 
 
Đó cũng là một sự đánh dấu cho thời đại hiện tại hôm nay là những ơn ơn sủng được đổ xuống tràn lan chưa bao giờ ngừng nghĩ cho nên con người không bao giờ biết quý. Những ngày vừa qua sẽ giúp cho chúng con được trưởng thành và quý những gì mình đang có. 
 
Chắc chắn rằng những năm tháng tiếp trong cuộc đời của chúng con còn những thánh lễ đặc biệt nữa chúng con sẽ trân quý hơn, chúng con sẽ tôn trọng hơn và chúng con sẽ hoàn toàn đặc biệt hơn trong đời sống của mỗi người chúng con, là người Kitô hữu, cũng như các linh mục tu sĩ và cả Giáo Hội của chúng con – tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò – khi chúng con, là những người con của Cha, là những người được hội nhập vào Giáo Hội và những người đã đi qua tình trạng với sự căng thẳng của một biến cố lớn lao , như một sự đóng dấu, mà mỗi một người chúng con sẽ không bao giờ quên.
 
Lạy Cha, chúng con chỉ biết nói một điều duy nhất là chúng con cảm tạ ơn Cha, cảm tạ ơn Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ. Cảm tạ ơn Đức Giêsu Kitô đã cho chúng con một Tuần Thánh đầy ý nghĩa. Bởi vì chúng con qua bao thế hệ đã trở thành thói quen, có khi nào chúng con dừng lại để lắng nghe mỗi Chặng Đàng Thánh Giá mà chúng con thường trở thành thói quen? 
 
Ngay cả các linh mục, tu sĩ thì cũng vậy; cả một năm chắc chắn rằng các ngài rất là bận rộn lo cho mục vụ, nhưng có khi nào các ngài có thể lưu tâm đến từng mỗi Chặng Đàng Thánh Giá mà Chúa Giêsu muốn nói với các ngài, Chúa Giêsu muốn nói với Giáo Hội của Ngài, Chúa Giêsu muốn nói với từng mỗi linh mục mà Ngài đã chọn và Ngài đã thánh hóa, để đôi tay của các ngài trở thành một đôi tay đã được Chúa ban khi các ngài dâng thánh lễ, và qua đôi tay đó bánh trở thành Mình của Chúa và rượu trở thành Máu của Ngài – là một Bí Tích cực trọng, cao trọng.
 
Thiên chức của linh mục vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa chọn để trở thành những vị chủ chăn thay thế Ngài, để dẫn dắt đoàn chiên. Đây là một cơ hội để tất cả mỗi tầng lớp, mỗi vai trò và ngay cả những giáo dân như chúng con được hiểu biết, để vâng phục và đi trong đường lối mà Chúa muốn nơi mỗi vai trò, mỗi địa vị của chúng con. 
 
Tất cả đều nhắc nhở lại để chúng con hiểu được ý nghĩa của Mùa Chay khi chúng con bước vào Mùa Chay, cho đến ngày mà chúng con chờ đợi Tuần Thánh, và Tuần Thánh đó là một đóng dấu cho đời sống của người Kitô hữu, đặc biệt trong năm 2020. 
 
Bởi vì những điểm đó mà có biết bao nhiêu người đứng dậy, để thấu hiểu rằng nếu chúng con và tất cả anh chị em hướng về Roma vào Tuần Thánh để được đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá, có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng. 
 
Qua từng mỗi Chặng Đàng Thánh Giá, những người họ thay thế để đi Chặng Đàng Thánh Giá đó là những phạm nhân, là những tù nhân, là những tử tội, là những con người có nhiều vấn đề trong cuộc sống tội lỗi. Họ đã đi Chặng Đàng Thánh Giá để hiểu được tình yêu của Chúa dành cho những tử tội, tình yêu của Chúa dành cho những tù nhân, và tình yêu của Chúa dành cho những phạm nhân, tình yêu của Chúa dành cho những tội nhân như chúng con.
 
Nếu chúng con thật sự trưởng thành thì chúng con thấy được tình yêu của Chúa vượt hơn tất cả tội lỗi của chúng con. Và ai còn con tim, ai còn có một đời sống để thấu hiểu được và chọn lựa thì không ai không trở về, không ai không mũi lòng, không ai không nhận ra tình thương bao la vô bờ bến của Đấng Cứu độ đã dành cho chúng con trên 2000 năm trước.
 
Hơn 2000 năm sau Chúa vẫn còn chờ đợi từng mỗi cá nhân, từng mỗi linh hồn, từng mỗi địa vị để đến với Chúa bằng chính tình yêu mà Chúa khao khát nơi con người. Tình yêu đó Chúa đã dành cho con người từ bao giờ, nhưng chúng con có bao giờ đáp lại một cách tận tình? Có bao giờ chúng con đáp lại để hiểu rõ rằng Chúa vẫn yêu chúng con? 
 
Ngày đầu tiên khi chúng con ra giữa cuộc đời này cho đến khi chúng con kết thúc, Ngài vẫn luôn chờ đợi và yêu thương chúng con. Đã bao lần chúng con làm cho Trái Tim của Ngài bị xé nát, đã bao lần chúng con cũng giống như những lý hình đã đánh vào Chúa – những vết thương và máu tuôn chảy bởi vì tội lỗi của chúng con.
 
Chúng con đã từng làm điều đó trong cuộc đời của chúng con và đã từng sống với những ngày tháng bê tha tội lỗi, chúng con không hiểu được những việc mà Thiên Chúa dành cho chúng con. Bởi vì Chúa đến để hy sinh chính Mình của Ngài, để dẫn chúng con đi vào đời sống biết yêu, biết tha thứ, biết hiệp nhất, đời sống biết bác ái, biết hy sinh để đổi lại tất cả những điều trong tội mà con người đeo mang qua bao thế hệ. 
 
Bởi vì dấu chỉ của Đức Giêsu Kitô là Ngài muốn chúng con tin để chúng con nhận ra một giáo lý không phải nói khan, một giáo lý không phải chỉ viết trên sách vở, một giáo lý không phải là những việc trừu tượng để con người viết ra mà một giáo lý bằng chính Đức Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, là Đại Hoàng Tử của thiên đàng, viết bằng những vết thương, viết bằng những đau khổ cực cùng, với những lời nhục nhã do một thời đại mà con người của chúng con từ lúc ban đầu đã không nhận Ngài và từ chối Ngài, qua những người có chức vụ, qua những kinh sư Biệt Phái, và qua những vị vua chúa của trần gian.
 
Nhưng Ngài chấp nhận tất cả để dạy cho chúng con một bài học và một giáo lý đó vĩnh viễn bằng tình thương, bằng tình yêu, bằng giá Máu và bằng một khế ước vĩnh viễn muôn đời, và muốn chúng con được sống và được cứu. Nhưng chúng con đã hủy hoại đi những gì tốt đẹp nhất, chúng con đã từ chối Thiên Chúa.
 
Chúng con đã để cho đời sống với bản ngã cá tánh, đời sống thực tế điều khiển chúng con trong tội và cái chết, sống với những ngày tháng để thỏa mãn, để hưởng thụ. Những điểm đó đã đưa chúng con đến một khát vọng khủng khiếp qua những người lãnh đạo, và cuối cùng chúng con đã bị chết ở trong cơn dịch bệnh của thân xác lẫn linh hồn.
 
Lạy Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ. Lời nào có thể diễn tả được hết, thú tội được hết, và nói hết với Chúa? Chúa đã hiểu, Chúa đã biết và Chúa muốn chúng con nhìn thấy được những điểm vừa qua trong đời sống với sự sợ hãi, với sự lắng lo tự nơi con người tạo ra cho nhau. Chúng con hạnh phúc không hay là chúng con – sau những thương tích này – sẽ gây hận thù nữa và sẽ còn rất nhiều điều triền miên thời này qua thời khác. 
 
Chúa Giêsu đến để mang lại hòa bình cho nhân loại, Chúa Giêsu đến để mang lại cho chúng con nguồn nước tái sanh. Chúa Giêsu mang lại cho chúng con giáo lý của nước trời để ngăn chận hận thù, ganh ghét, để con người được nhận ra yêu thương, để thay thế và tha thứ, để chúng con được bình an. 
 
Tất cả những niềm hạnh phúc đó do nơi Đức Giêsu Kitô ký kết bằng giá Máu, do nơi Đức Giêsu Kitô dành cho thế giới của loài người nhân loại với tình thương và sự tha thứ. Ngài muốn chúng ta nhận được giáo lý đó, hiểu được giáo lý đó để chúng ta được sống đời sống nội tâm có một đức tin cần có nơi Chúa. Với một đức tin tuyệt đối thì chúng ta sẽ sống cao thượng hơn, chiều sâu, chiều cao và chiều rộng sẽ vô cùng. 
 
Chỉ có Thiên Chúa mới có cho nhân loại. Nếu ai đạt được mục đích đó thì cuộc sống của trần gian là những ngày tạm bợ, là những ngày mà chúng ta không để cho nó quan trọng; cho nên chúng ta mới có thể có một tấm lòng vị tha, có một đời sống mà chúng ta có thể đi trong sự thật và công chính, có một đời sống mà do Đức Giêsu dạy cho mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò. 
 
Chính Ngài là một Đấng luôn luôn chỉ dạy cho chúng ta, phù hợp trong đời sống của mỗi người, mỗi tầng lớp, mỗi địa vị, mỗi chức vụ và mỗi phạm nhân hay mỗi tội nhân, hay mỗi thánh nhân. Tất cả đều trong một giáo lý duy nhất đó và Ngài cần đòi hỏi nơi mỗi một cá nhân đáp lại. Khi chúng ta vâng lời và đáp lại thì lương tâm và sự thiêng liêng trong chúng ta sẽ chỉ dạy cho chúng ta. Đó chính là tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần.
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Ngài. Hôm nay Sách Tông đồ Công vụ đã ghi chép Thánh Phêrô đã nói và nhân chứng cho những kẻ có chức quyền vào thời điểm đó, chắc chắn có những giáo dân. Đức Giêsu Kitô, chính Con Người đã chết, và Đức Chúa Cha đã để cho Ngài trở nên Đức Kitô, là một gương mang đến cho thế giới, một Đấng Cứu độ mà Đức Chúa Cha đã tôn vinh Ngài. Chúng ta tin vào Ngài để được sống và được tồn tại. Đó là về mặt của xã hội, về mặt đời sống của thiêng liêng; qua giáo lý chúng ta sẽ còn một đời sống hứa hẹn vĩnh cửu muôn đời với Đức Giêsu Kitô trên thiên quốc.
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, sự sống của chúng con với những ngày hy vọng và hạnh phúc khi chúng con ra khỏi cơn dịch bệnh, khi chúng con ra khỏi những đám mây đen trong cuộc đời đã bao phủ chúng con bằng tội, bằng tham lam, ích kỷ, bằng những khát vọng thì chúng con mới thoát khỏi, để chúng con có một tâm hồn bình an, để chúng con có bình tĩnh, chúng con hạnh phúc và chúng con hiểu được ý nghĩa của cuộc sống do chính Chúa mang đến cho chúng con.
 
Nhưng mấy ai trong thế giới này có thể thấu hiểu và làm được điều đó? Chắc chắn có! Đó là những vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử, vì những điều mà họ đã làm được. Họ đi qua không phải là những điều thành công nhưng họ đi qua bằng sự chịu đựng, họ đi qua bằng sự chấp nhận với tất cả những gì trong cuộc đời, bằng cái nhìn, bằng sự soi mói, bằng sự suy diễn suy nghĩ, nhưng sự công chính vẫn tiếp tục thực hành trên đời sống của chính họ.
 
Bởi vì họ tìm được chân lý, họ tìm được tình yêu, họ tìm được sự bảo vệ nơi Đức Giêsu Kitô, họ tìm được niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô ban cho họ và họ tìm được một chân lý chỉ có Thiên Chúa duy nhất ban cho. Cho nên, sự bảo vệ đó làm cho họ thấy được điều đó quan trọng hơn là những điều ở giữa người và người, giữa những sự hiểu biết của con người, giữa những điều tin cậy.
 
Con người chỉ nằm trong giới hạn với những việc của thế trần, nhưng chiều sâu, chiều cao, chiều rộng thì con người mấy ai có thể thấu hiểu? Nhưng sự thật vẫn là sự chiến thắng và sự công chính cũng phải trải qua những đoạn đường thập tự giá như Đức Giêsu đã đi, cuối cùng họ đã chiến thắng được chiếc ghế tại bàn tiệc thánh trên thiên quốc. Đó là các vị thánh.
 
Cho nên, Chúa đã dành cho thế gian và thế gian đã làm được điều này. Ngài cũng mong muốn tất cả mọi tầng lớp và mọi vai trò trên thế giới của chúng con cũng đều phải đón nhận điều này, đi qua điều này, để được về với Chúa và thuộc về Chúa. Vì chính Ngài đã dành cho chúng con một sự đặc biệt, bởi vì Đấng Cứu độ đã chết thay cho chúng con. Chúng con còn những việc cần làm là hợp tác thi hành để chúng con sống và được sống một cách xứng đáng để được hưởng phúc vĩnh cửu thiên đàng với Chúa. 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa với tất cả những gì Chúa đã làm và ban. Cảm tạ muôn hồng ân được đổ xuống nhưng chúng con là những người rất giới hạn và thế giới vẫn sống trong những ngày tháng tối tăm của tội lỗi. Chúng con vẫn chưa hiểu và chưa biết, cho đến thế kỷ ngày hôm nay cũng vậy. Có biết bao nhiêu người có chức vụ, có biết bao nhiêu người lãnh đạo nhưng họ vẫn sống trong những ngày tháng với một cặp mắt giới hạn của trần gian. 
 
Cho nên, chúng con đã rớt vào lưới bẫy của sự dữ và chúng con đang đối diện với tất cả những nghịch cảnh trong một trào lưu với những bẫy rập khủng khiếp mà con người không thể dễ ra khỏi được. Bởi vì tham lam khát vọng, bởi vì dục vọng, vì tất cả mọi việc đã làm cho chúng con mất đi một điều công chính mà chúng con cần có. 
 
Lạy Đức Giêsu Kitô, tất cả những gì đang xảy ra trong tình trạng vừa qua xin Chúa cho chúng con đứng dậy trở về. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào Chúa và xin cho chúng con biết cầu nguyện, và chúng con biết thực hành những gì Chúa dạy, cảm nghiệm được sự nhạy bén nơi tình yêu của Chúa, nơi sự hướng dẫn Chúa Thánh Thần thực hiện tình yêu trên chúng con, để mỗi một người chúng con được trưởng thành và trở về trong sự quyết tâm.
 
Điều cần nhất là sự sám hối ăn năn và xin Chúa tha thứ cho chúng con. Qua kinh nghiệm của những ngày khủng khiếp vừa qua, qua những ngày dịch bệnh vừa qua, mỗi người chúng con đều tỉnh thức và đứng dậy. Xin cho chúng con biết chọn lựa Chúa, xin cho chúng con chọn lựa sự công chính, xin cho chúng con được dựa vào Chúa và được nương tựa nơi Chúa. 
 
Xin Chúa nhìn đến chúng con, nâng đỡ chúng con và giải thoát chúng con, để chúng con được trưởng thành và sống với những ngày có ý nghĩa, dẫu chỉ còn lại với những ngày cuối đời, dẫu là những ngày mà chúng con trở về đã quá trễ vì quá khứ có biết bao nhiêu tội lỗi nhưng Chúa không bao giờ nhìn đến những quá khứ.
 
Chúa đang chờ đợi sự trở về, để chúng con được sống và đổi mới trong Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa, Đấng Cứu Thế, Đấng giải thoát chúng con, Đấng dành cho chúng con cơ hội và chờ đợi chúng con cho đến thế kỷ này. Chúng con tin vào Chúa và chúng con tin để được sống và được sống đời đời. Chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và thờ lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
Lạy Thứ Ba kính dâng lên Chúa Thánh Thần.
 
Lạy Chúa Thánh Thần, là ánh sáng, là tình yêu, là chân lý, là sự thật. Cám ơn Ngài, dù thân xác thì mệt mỏi, tinh thần thì sáng suốt nhưng luôn luôn nặng nề. Bởi vì nếu không có ơn Chúa chúng con làm không được, không có ơn Chúa tinh thần chúng con không cảm thấy sáng suốt, không có ơn Chúa chúng con không có sức và không can đảm đủ. 
 
Nhưng Chúa Thánh Thần là ánh sáng, là tình yêu, là sức mạnh, là can đảm dành cho chúng con rất nhiều điều để thấu hiểu và thông hiểu những gì Chúa dạy và ban, để chúng con thưa với Chúa. Lời cầu bầu của Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng con được dâng kính Đức Chúa Cha những lời mà chúng con không biết, nhưng Ngài dạy cho chúng con được biết. Những lời này chúng con thưa với Chúa Giêsu. Có những lúc chúng con suy nghĩ nhưng nói không ra lời, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng chỉ dạy tất cả mọi việc. 
 
Như trong sách đã từng nói: Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con và Ngài đã rên rỉ và khóc lóc để lời cầu xin của chúng con được dâng kính Thiên Chúa – Đấng mà chúng con khấn nguyện cầu xin. Ngài đã rên xiết, Ngài đã khóc trong chúng con, để dạy chúng con thưa với Đấng Tạo Thành, thưa với Đấng Cứu độ, và chúng con cảm nghiệm được tình thương sống động nơi Chúa Thánh Thần.
 
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài đã ban một cách đặc biệt cho thế giới đầu tiên qua các Thánh Tông đồ, và Ngài cũng vẫn và tiếp tục ở giữa chúng con với thế giới này. Sự lành thánh, sự tốt đẹp, sự công chính, sự thật là thuộc nơi Ngài. Ngài luôn luôn sẵn sàng dành và ban đến cho những ai tìm kiếm, những ai hợp tác, những ai lắng nghe và những ai thi hành trong sự công chính.
 
Nhưng tội thay và tiếc thay, thế giới của chúng con đê mê và đam mê trong tội, chúng con thật sự đang ngủ mê và còn trong giấc ngủ mê và ngủ dài. Bởi vì đời sống của chúng con đang ngủ, cho nên chúng con dửng dưng với tất cả những hiện thực, chúng con tìm kiếm của cải, tiền tài của trần gian. Chúng con coi những nhu cầu quan trọng hơn tất cả những gì trong thiêng liêng, chúng con đã để cho những điều đó được tích trữ hằng ngày trong cuộc sống của chúng con, với tiền tài danh vọng mà chúng con nghĩ rằng nó sẽ giúp cho chúng con rất nhiều.
 
Nhưng lạy Chúa, chỉ cơn dịch bệnh mới bắt đầu thì chúng con đã thấy có những người có tiền, khi cơn dịch bệnh đến họ lấy tiền trải ra rồi họ nằm lên và lăn qua lăn lại. Họ không dùng tiền đó để làm bất cứ điều gì được, không mua lại được mạng sống của mình, và cũng không mua được thuốc để được chữa trị khi cơn đau dằn vặt vì cơn dịch bệnh. 
 
Lạy Chúa, còn nữa, tất cả những nơi chỗ phồn thịnh của một đất nước văn minh, tất cả mọi nơi dường như là một sự phồn thịnh của một xã hội chung, nhưng khi cơn dịch bệnh đều phải khiếp sợ, ngưng đọng và bế tắc tất cả. 
 
Đây là một sự thử thách dành cho sự khôn ngoan của con người hạ giới, với sự tham lam ích kỷ và điều dự tính của con người, nhưng chỉ cơn dịch bệnh do con người làm nên thì hoàn toàn thất bại, bị ngưng đọng và bế tắc thì chúng ta thấy thân phận của con người không làm được bất cứ điều gì. Dẫu là tài ba, tiền tài danh vọng, chúng ta chưa bao giờ đề phòng để biết được điều này và chưa bao giờ xảy ra. 
 
Chính những điểm này chúng ta phải biết rằng Chúa Thánh Thần muốn chúng ta biết, để chúng ta hiểu rằng những gì trong thế giới là những nhu cầu mà Thiên Chúa cho phép, chúng ta cũng phải dùng những cách thức vừa phải. Và chúng ta dành những điều tối thượng nhất và hạnh phúc nhất mà chúng ta được đổi về bằng giá Máu của Đức Giêsu Kitô, đó là linh hồn chúng ta, đó là những điều thiện, cũng là một giáo lý mà chúng ta cần quyết định cho tâm linh của chúng ta, để chúng ta chọn lựa giữa thiện và ác, giữa thật và giả, và chúng ta chọn đúng và sai.
 
Từ xưa đến nay chúng ta, thờ ơ lãnh đạm, khô khan nguội lạnh đối với tất cả mọi vấn đề chúng ta đối diện. Qua cơn dịch bệnh chúng ta thấy rằng tình thương tình liên đới, chúng ta thấy sự cô đơn, cô trọc khi chúng ta lìa khỏi cuộc đời này. Chúng ta thấy rằng giây phút cuối cùng khi chúng ta cần người thân cũng không có và cuối cùng lặng lẽ ra đi, bị cách ly và cũng không có những Bí Tích cuối cùng trong cuộc sống của chúng ta, là những Bí Tích quan trọng mà chúng ta cần mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Giáo Hội.
 
Quả thật là một sự cao đẹp tuyệt vời vô cùng mà con người chúng ta không hề biết những tiện nghi Thiên Chúa ban tặng. Ngày hôm nay chúng ta mới thấy được tất cả những điều đó rất cần, và khi xảy ra chúng ta không có một điều gì bên cạnh, vì đó là sự dĩ nhiên mà con người cho đó cần phải thực hành.
 
Thực hành những điểm này có phải là Thiên Chúa hay không? Thực hành những điểm này là chính chúng ta đã bỏ rơi, bỏ quên. Chúng ta rớt vào tay của ác thần và ác thần nó dùng đủ mọi cách và mọi kế hoạch theo chương trình của chính nó, tách rời chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, và là một kế hoạch do con người tạo nên để gây nên sự đau khổ mà chúng ta đang gặp phải với cơn bệnh dịch Corona virút vừa qua. 
 
Đây là những lời được nói theo khoa học và kỹ thuật, nhưng quả thật là một điều gì đó ở trong cách mưu mô xảo quyệt, một sự che đậy nơi đời sống của con người trong tội ác, đi sai, làm sai để mang lại thương tích cho tất cả chúng ta. 
 
Đây cũng là điều Chúa cho phép xảy ra để thử thách mỗi cá nhân, mỗi tâm hồn, mỗi linh hồn chúng ta, để chúng ta đừng có đi tiếp tục, chúng ta đừng tiếp tục đối diện với chính trị, chúng ta cứ cãi vã nhau suốt ngày ở trên truyền thông. Chúng ta trở thành những vị đoán xét, trở thành những thẩm phán ở trên những trang mạng, chúng ta không dành một chút thời gian để có thể nhìn lại những gì cần cho linh hồn chúng ta.
 
Chúng ta hãy ngừng lại để biết những gì khi mình qua khỏi cơn dịch bệnh này. Ai là người ban để chúng ta thoát khỏi được nhờ những ân sủng đó mà tỉnh giấc đời sống chúng ta. Có những người đã trở về với những lời cầu nguyện thiết tha của họ, và cũng có những người đối diện với cơn dịch bệnh họ đã nói lên những lời cuối cùng của cuộc đời họ, và chứng minh cho dịch bệnh đó. 
 
Đa số có những người họ cũng đã nhận ra Thiên Chúa và lời cầu nguyện đó đã được chấp nhận, được chia xẻ với thế giới. Nhưng trái lại, vẫn còn có những kẻ ngoan cố cứng đầu, vẫn tiếp tục triệt hạ theo những phương thức trong một đời sống với khát vọng, để chúng ta sẽ thấy sự khát vọng đó và những điều ngoan cố cứng đầu đó qua những việc vẫn tiếp tục để chống đối lại mệnh lệnh của Thiên Chúa qua sự thật và qua lẽ công bằng. 
 
Chúng ta sẽ mở mắt và nhìn ra sự kết thúc của chính họ, của đất nước họ, cá nhân họ và chính sách của chính họ, chúng ta là những người không cầu nguyện cho tất cả những gì không theo đường lối của Chúa. Chúa là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý sự thật, và chúng ta chỉ cầu nguyện cho con người tỉnh thức trở về. 
 
Chúng ta nhìn thấy được tội ác ngoan cố của chính họ, chúng ta chỉ cầu xin Chúa cho họ thay lòng đổi dạ, cho họ được nhận ra những gì mà họ đã làm và đã đến với một thế giới khủng khiếp với bao nhiêu người vô tội đã ra đi. Họ cũng phải lãnh lấy trách nhiệm của họ.
 
Đừng để cho tâm hồn chai đá và trở thành những kẻ nghịch đạo và xúc phạm đến Thiên Chúa. Sự xúc phạm đến Thiên Chúa chỉ có thần dữ, chỉ có quỷ dữ còn con người bình thường thì phải có lương tâm, lương tri và có sự suy nghĩ và chọn lựa. Không ai ngu dại để mình tiếp tục chống đối Đấng tạo thành, Đấng Ông Trời mà con người không thể không tin. 
 
Có rất nhiều điểm mà ngày hôm nay, lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy soi sáng cho những kẻ bất tuân bất trị, cho họ nhận ra những gì mà họ đã làm bao nhiêu thế hệ, hay họ đã làm những ngày vừa qua. Họ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sự ác, họ được gì trong cuộc sống họ chọn lựa? Đừng để quá trễ và quá muộn! Vì giá Máu của Đức Giêsu Kitô đã đổ ra cho những kẻ đó và giá Máu của Ngài đổ ra cho cả toàn nhân loại, dành cho tất cả mỗi một tội nhân.
 
Con người có quyền chọn lựa trở về, con người đón nhận hay từ chối Chúa không bắt buộc. Nhưng chỉ có đón nhận mới được hạnh phúc, mới được hòa bình, mới được những ngày thanh thản mà con người cần có trong kiếp sống con người. Nếu con người tiếp tục chống đối với Đấng tạo thành, chống đối với Đấng tình thương, Đấng Cứu độ và chống đối với sự khôn ngoan sáng suốt mà Thiên Chúa an bài cho họ thì chỉ có một con đường chết; họ sẽ bị hủy diệt mà thôi. 
 
Nhưng tội thay cho những quốc gia, cho những kẻ vô tội, tội thay cho những nạn nhân nằm trong chính sách của những người lãnh đạo vô thần, tội thay cho những kẻ đã rớt vào những đất nước bị thống trị bởi thần dữ. Cho nên vì những người vô tội đó mà chúng con cầu xin Chúa thương xót những anh chị em vô tội của chúng con. Xin Chúa thương xót những anh chị em nạn nhân của chúng con, vì họ sống trong những chế độ đó cho nên đời sống bị ảnh hưởng và họ cũng vô cảm như bao nhiêu người khác.
 
Đây là những điều quan trọng và hệ trọng nhất ở trong xã hội và thế giới ngày nay. Ngay cả những người lãnh đạo cũng vậy, nếu họ không đi trong đường lối công chính, họ trở nên vô cảm mọi mặt và đã làm cho những vết thương của Chúa càng ngày càng đổ máu. Chính Chúa đổ máu vì yêu thương con người nhưng con người vẫn vững dưng và thờ ơ trước sự đổ máu giữa người và người. 
 
Đây là một điều rất quan trọng! Xin Chúa Thánh Thần ban đến cho thế giới này, để họ nhận diện được giữa đúng và sai, giữa thật và giả, giữa thiện và ác để con người không lọt vào tay của thần dữ, quỷ dữ, làm cho chúng con bị ly gián, bị mất đi những người anh em khi họ có cơ hội được ơn cứu độ của Đức Giêsu.
 
Vì lòng ngoan cố cứng lì và chai đá, vì lòng tin không có, vì linh hồn của họ đã để cho của cải tiền tài và chức vụ đã làm mù quáng tất cả và khi con người chọn con đường của mù quáng, chọn con đường tội lỗi và tiền công của tội lỗi thì chỉ có sự chết và chỉ có sự hủy diệt mà thôi. Tội thay và tiếc thay cho mọi người, mọi tầng lớp, mọi vai trò rớt vào tình trạng với sự đô hộ, hay rớt vào tay những kẻ đã bị thuyết phục, đã không tin và từ chối Thiên Chúa. 
 
Chúng con chỉ biết dâng tất cả những điều này lên Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con và tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới nhìn ra những sự ác độc của những người có những chính sách đi ra ngoài đường lối của Thiên Chúa, để cho họ được tỉnh thức và đứng dậy, để mỗi quốc gia được hòa bình, được hạnh phúc ấm no và được sự phồn thịnh, mà mỗi người của chúng con, mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mỗi tập thể, chắc chắn ai cũng muốn có hòa bình, ai cũng muốn có những ngày bình an, hạnh phúc, được phồn thịnh với sự chúc phúc của Thiên Chúa.
 
Chỉ có những con người ác tâm, dã tâm, chỉ có những con người khát vọng mới đưa những con người đồng loại đi vào cái chết, đi vào với những ý tưởng sâu xa của chính họ và cho đó là khoa học kỹ thuật. Ngày hôm nay là một thế giới chúng con nhìn được bộ mặt thật của những người mà chúng con tin tưởng rằng họ có thể sáng tạo nên những bộ máy rất là tinh vi khéo léo; tất cả những điều đó là những dụng cụ cần thiết của một thế giới văn minh. 
 
Nhưng trái lại họ lại nuôi một tâm tư ác tâm. Đáng lẽ họ là những người tìm hiểu ra, họ phải cảm tạ ơn Chúa với những hồng ân Chúa ban cho họ và bộ óc của họ là sự sáng tạo mà Chúa cho họ. Thay vì tri ơn, biết ơn, nhưng họ lại không nhớ đến lòng tri ơn, biết ơn, họ lợi dụng điều đó, họ lạm dụng điều đó, để rồi họ thu tóm và theo cách riêng để khống chế theo cách của chính họ, là một sự xúc phạm khủng khiếp mà con người đã hoàn toàn giấu, nghĩ rằng những điều đó không ai biết. 
 
Nhưng cuối cùng tất cả những sự giả tạo, dối trá không thể nào giấu được sự công bình, công lý trước ánh sáng của bình minh mà Thiên Chúa đã để cho thế giới ngày hôm nay được nhìn ra một cách rất rõ ràng ai công chính, ai không công chính, ai sống trong tội lỗi, ai sống trong khát vọng, ai sống trong những điều để nuôi sự ác, để bành trướng quyền lực của mình và ai đã cố tình cũng như đang cố ý, ai là những kẻ vô tình hay là những ai trong công chính muốn đem những sự xấu xa không công chính đó được đến với ánh sáng? 
 
Chỉ có Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ là một Đấng phù trợ cho những kẻ công chính, Ngài sẽ là một Đấng soi sáng chỉ dạy, để tất cả mỗi một người đều biết rằng sự ác đang hoành hành và đang thống trị những kẻ lãnh đạo và sự công chính của những người cố gắng để có thể tìm ra được sự thật, để trả lại sự công bằng lẽ phải cho những người vô tội khắp nơi trên thế giới, những nạn nhân khắp nơi trên thế giới. Chúa sẽ làm điều đó!
 
Ngày hôm nay, lạy Chúa con cầu xin Chúa cho những vị lãnh đạo trên thế giới này hãy nhìn cơn dịch bệnh vừa qua để họ tỉnh thức đời sống của họ. Trong những phương pháp lãnh đạo có những cách thức, đó là dùng lòng đạo đức của mình, dùng sự công chính của mình và dùng những điều mà Chúa ban một cách đặc biệt cho từng mỗi đất nước. 
 
Bởi vì chúng con không có gì là công chính cả, chúng con nhờ giáo lý của Chúa và chúng con nhờ sự soi sáng trong tình yêu của Chúa Thánh Thần thì mỗi quốc gia, mỗi lãnh đạo đều phân biệt được đúng và sai, điều gì đem lại lợi ích và điều gì đem lại sự sát hại và lấy đi tánh mạng của những người dân vô tội.
 
Xin Chúa cho họ nhận thức được những điểm này, để đi vào một giáo lý duy nhất mà Đức Giêsu đã thắng cái chết và mang lại sự phục sinh vinh quang trong những điều tốt đẹp nhất mà con người cần có cho nhau. Sử dụng giáo lý đó để có được công bằng, lẽ phải và sự công bằng sẽ được tồn tại và được chúc phúc. 
 
Còn nếu con người cứ tiếp tục sống trong gian ác, sống trong kiêu ngạo, sống trong khát vọng, thì xin Chúa hãy lấy sự công bằng. Xin Chúa tiêu dẹp, bởi vì chỉ có sự công bằng mới tồn tại, còn nếu ác thần còn tiếp tục thì những kẻ vô tội và những nạn nhân cũng phải chịu đau đớn chính họ.
 
Những điều chúng con cầu xin thì xin thánh ý của Chúa thực hiện những gì Chúa muốn; vì Chúa là Đấng công bằng, nhìn thấy và thấu suốt qua muôn thế hệ. Đã đến giờ tất cả mọi người đều phải cần quy hàng quy phục, để xin được Thiên Chúa thứ tha, và sự tha thứ của Chúa để chúng con được nương tựa theo thánh ý Chúa, và được sự bảo vệ của Chúa. 
 
Còn những kẻ bất tuân, bất trị thì xin Ngài thực hiện thánh ý của Ngài, để vinh quang của Ngài và sự công bằng của Ngài không thể để cho những kẻ tiếp tục sống trong tội lỗi, không thể để cho những kẻ tiếp tục sống trong gian ác, sống trong khát vọng mà làm hại một thế giới xinh đẹp mà chính Chúa đã làm nên và ban đến cho chúng con và cho tất cả mọi người; đặc biệt cho những người công chính.
 
Những kẻ tội lỗi xin Chúa cũng rộng Lòng Thương Xót để tha thứ cho họ, những kẻ tội lỗi mà Chúa Giêsu đã chết, mang giá Máu để gội rửa cho họ. Vì những kẻ tội lỗi Chúa chờ đợi trên 2000 năm nay, trên 2000 năm đã đủ câu trả lời. 
 
Giờ đây, chúng con chỉ xin Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Đấng thấu suốt, Đấng thấu hiểu thánh ý của Thiên Chúa và Đấng chỉ dạy cho chúng con đáp lại những lời Chúa dạy, đáp lại luật lệ của Chúa ban, để thi hành những điều. Cần phải thật lòng và trở về sám hối ăn năn, để được đón nhận những hồng ân Chúa ban một cách đặc biệt cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.
 
Xin cho tất cả mọi người sám hối ăn năn quay bước trở về, để đời sống chúng con được hòa bình, hạnh phúc, bình an với ý nghĩa mà chúng con khao khát. Xin đừng tranh luận, tranh đấu, xin đừng tiếp tục sống trong tội ác. 
 
Những vết thương đó sẽ gây thương tích đau đớn cho cá nhân họ, cho mỗi một quốc gia, mỗi một đất nước khi con người sống chưa có sự công bằng, hay chưa có một đời sống công chính, hay chưa phân biệt được giữa thiện và ác. 
 
Xin Chúa thương xót đến chúng con và thương xót đến thế giới. Xin Chúa thương bênh vực và ban cho người công chính đầy bản lãnh trong sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để đưa thế giới đến một nền hòa bình thật sự, một sự phồn thịnh trong sự chúc phúc của Thiên Chúa một cách xứng đáng, và đáp lại với tâm tình sám hối ăn năn, và tuyệt đối trong công chính.
 
Xin Chúa tiêu dẹp tất cả những kẻ gian ác không phục tùng, vì chính họ sẽ gây cho thế giới bao thương tích và những kẻ vô tội sẽ ra đi như bao nhiêu người vô tội đã bị giết chết bởi những kẻ gian thần, gian ác. 
 
Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần – Đấng chúng con cầu xin, Đấng chúng con kính dâng, thưa, trình bày và Đấng chúng con tin tưởng quyền năng, tình thương và sự công bằng của Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Amen.
 
Lạy Thứ Tư kính dâng lên Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy Chúa. Hôm nay là ngày Thứ Hai, chúng con được rước Chúa Thánh Thể vào lòng. Đặc biệt được trở lại thánh đường cũng như được tham dự Thánh Lễ Misa và được đón rước Mình và Máu của Chúa. 
 
Chúng con chỉ đón rước Mình Chúa thôi và đặc biệt rằng cám ơn Chúa, những ngày chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Cái cảm giác được rước Mình Chúa trở lại trong những tháng ngày dường như cũng đã lâu lắm rồi chỉ có rước Chúa trong thiêng liêng. Nhưng hôm nay chúng con được đón rước Chúa trở lại với chúng con một cách thực tại, và cũng là sự đánh động cho trái tim mỗi người chúng con có một niềm vui lạ thường, nô nức và như có một điều gì đó trong thiêng liêng không diễn tả được.
 
Quả thật, những ngày vừa qua chúng con không thể rước Mình Chúa, chúng con được đón rước một cách thiêng liêng nhưng nó vẫn là một điều gì đó giới hạn. Nó vẫn có một điều gì đó trong sự bông lung và cũng không thực tại, cho nên chúng con cũng đã trở thành với những ngày theo thói quen dù chỉ có hơn một tháng trôi qua. Tất cả những điều gì nó cũng vậy, sẽ có những giây phút hoàn toàn, sẽ có những lúc mà thói quen của con người chúng con, cho dù có muốn hay là có cố gắng, nó cũng vẫn nằm trong tình trạng của sự thực tế đó. 
 
Ngày hôm nay cũng vậy, chúng con lâu lắm mới trở lại để đón rước Chúa vào lòng. Có một điều gì đó bừng sáng trong tâm hồn, nô nức và cũng có một điều gì đó khó diễn tả trong tâm tư của mình. Cái niềm vui và nụ cười có thật, nó trở lại những giây phút rộn ràng của những ngày vừa qua và những ngày đã mất.
 
Chúng con thấy hạnh phúc và chắc chắn sự trở lại này cũng sẽ không được nguyên vẹn như lúc đầu tiên đâu; chắc chắn là như vậy. Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa tất cả, xin thánh ý Chúa thực hiện những gì Chúa muốn trên chúng con. Chỉ cần một điều duy nhất là chúng con tin tưởng; cho dù bất cứ hoàn cảnh nào Chúa vẫn là một Thiên Chúa ở cùng chúng con mọi nơi, mọi lúc. 
 
Vì Chúa đã hứa trên 2000 năm trước với các Thánh Tông đồ: Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng, Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế. Chính những điểm đó Ngài không bao giờ từ chối và quên đi những lời mà Ngài đã phán với các tông đồ. Cho nên, những ai cầu nguyện và cảm nghiệm thì sự hiện diện của Chúa vẫn tiếp tục dành cho chúng con. Đặc biệt, chúng con đã mắt thấy tai nghe sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, bánh thánh của Ngài đã sáng tỏ và chiếu rọi trong tâm hồn chúng con, và ở lại với chúng con. 
 
Chúa đã cho chúng con được nhìn thấy ánh sáng vinh quang của thiên đàng qua Thánh Thể của Chúa. Đặc biệt tại giáo xứ Thánh Têrêsa, tại nhà chầu Emmaus và còn những giờ chúng con chầu Thánh Thể, sự hiện diện của Chúa có thật. Cho nên, những điều của ngày hôm nay là những điều con nói thật, và những điều con trình bày thật – là những điều con tin rằng Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho chúng con để thưa và cám ơn Chúa Giêsu Thánh Thể.  
 
Đặc biệt như lời Chúa đã hứa: Hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng Ta, vì ách Ta nhẹ nhàng và êm ái. Hỡi những ai gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các con. Đó là những điều nuôi dưỡng chúng con ngày hôm nay và suốt những tháng năm vừa qua.
 
Vì đời sống trong quá khứ chúng con là những kẻ tội lỗi, những kẻ có biết bao nhiêu gánh nặng trong cuộc sống. Có những lúc chúng con cảm thấy thất vọng, vô vọng và lắm lúc chúng con muốn đi vào cái chết. Nhưng cuối cùng Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa tình thương, dành cho chúng con cơ hội tìm kiếm được Ngài và nhận ra Ngài, chính ánh sáng đã chiếu rọi trong đời sống chúng con.
 
Chúng con được nhìn thấy sự hiện diện có thật của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con biết rằng Ngài đang sống, Ngài đang ở giữa chúng con và Ngài vẫn tiếp tục cho chúng con cơ hội để được gặp gỡ Ngài, để niềm tin được bừng sáng và trưởng thành trong đời sống hằng ngày của chúng con. 
 
Ngày hôm nay có biết bao nhiêu câu chuyện mà chúng con đã thực hành, cũng như những điều mà Chúa đã nói với chúng con, những điều chúng con cần làm chứng. Cho dù là người ta không tin hay từ chối, hoặc là họ có những suy nghĩ, hoặc là đoán xét chúng con về những sự khác biệt nhưng chúng con vẫn tiếp tục, vẫn hạnh phúc vì những điều chúng con đang làm và thực hành là sự thật. 
 
Bởi vì Chúa cho phép cho nên chúng con mới có cơ hội, vì chúng con nói tiếng nói mà Chúa cho phép qua Chúa Thánh Thần. Vì sự đối thoại đó, vì sự cho phép của Chúa, bằng sự hiện diện của Thánh Thể, những sự kỳ diệu tuyệt vời này chúng con không thể không đáp lại, không thể không nói và không thể không làm chứng cho mọi người được biết, bởi vì đức tin là những điểm mà Chúa đã cho. 
 
Đó là sự hiện diện có thật một cách sống động mà Chúa đã dành cho chúng con qua những lời của Ngài, qua sự viếng thăm và sự ở lại của Ngài. Nhất là những ngày mà chúng con bị cô lập như thế này Chúa đến tư gia của chúng con, Chúa ở lại với chúng con và Chúa nghe chúng con cầu nguyện.
 
Và nhất là khi chúng con hiệp nhất cùng nhau cầu nguyện thì Chúa đã xuất hiện bằng Thánh Thể của Ngài. Ở đâu có thể xuất hiện ánh sáng tại tư gia, ở đâu có thể xuất hiện ánh sáng tại bàn thờ, ở đâu có thể xuất hiện ánh sáng bằng Thánh Thể bao phủ căn nhà khi chúng con cầu nguyện? 
 
Chính Chúa Giêsu âm thầm đang nói với từng mỗi trái tim, Chúa Giêsu âm thầm đi viếng thăm những người con của Ngài, Chúa Giêsu âm thầm hiện diện qua Thánh Thể cũng giống như trên 2000 năm trước. Ngài là một Đấng đã ở lại với chúng con qua Thánh Thể, như Ngài đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể trước khi vào cuộc tử nạn. Và ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục ở lại với chúng con qua Thánh Thể khi chúng con đón rước Chúa và Chúa vẫn ở lại trong Thánh Thể khi chúng con chầu Chúa.
 
Đó là những điều có thật – Chúa đang hiện diện, bao phủ, che chở, bảo vệ chúng con, và Chúa luôn gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa, thì những điều Chúa dạy, những điều Chúa cho phép và những điều chúng con cảm nghiệm qua Chúa Thánh Thần chỉ dạy, chúng con nhất định phải làm. 
 
Bởi vì đó cũng là thánh ý của Chúa muốn cho nhiều người được biết, nhiều người được nghe, nhiều người có cơ hội được nhận ra sự sống động của Chúa, để chúng con thờ lạy Chúa, để chúng con cảm tạ Chúa thay cho những người chưa tin, không tin, thay cho những kẻ vẫn lạnh nhạt với Chúa, vẫn thờ ơ và vẫn không tin tưởng một cách tuyệt đối sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể.
 
Chúng con cũng thay cho những con người hoàn toàn chỉ là thể lệ trong cuộc sống với chức vụ, và cũng thay cho những kẻ đã xúc phạm đến Chúa, mặt này cũng như mặt khác, với Thánh Thể mà họ cần phải tôn trọng trân quý để đón rước Chúa vào lòng, và cũng thay cho tất cả những người mà họ thờ ơ lạnh nhạt và không cảm nghiệm được sự hiện diện của tình yêu và với khế ước mà Chúa ở lại với chúng con qua Thánh Thể. 
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong thời điểm này chúng con thấy được sự quan trọng lớn lao và tình yêu rất gần gũi nhẹ nhàng mà chúng con cảm nghiệm được qua cơn dịch bệnh vừa qua. 
 
Chúng con thấy được Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến thăm tất cả những bệnh nhân, Chúa Giêsu Thánh Thể đến với một thành phố vắng bóng người, Chúa Giêsu Thánh Thể đi với các linh mục, để chính hào quang của Ngài chiếu sáng và chữa lành cho những người họ đang cô độc, họ đang sợ hãi, và họ đang bị cách ly.
 
Chúa Giêsu đã ở gần với chúng con mọi nơi mọi chỗ, ở với những người khi bị cách ly. Chúa Giêsu Thánh Thể đến một cách thiêng liêng trong các nhà thương để thăm viếng những bệnh nhân. Chúa Giêsu Thánh Thể ở với các linh mục tu sĩ khi họ cô đơn vào giờ sau cùng khi họ đã trút hơi thở qua cơn dịch bệnh.
 
Rất nhiều điều mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm và Ngài vẫn ở cùng chúng con mọi nơi mọi chỗ. Chỉ vì lòng tin của chúng con quá yếu đuối, quá yếu kém, chỉ vì lòng tin của chúng con không tuyệt đối, cho nên chúng con không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Nhưng Chúa là tình yêu, là ánh sáng, là sự thật, là chân lý và Chúa là Đấng viếng thăm và ở cùng chúng con mọi nơi mọi lúc, bất cứ thời gian và không gian nào. 
 
Những điểm này thì con người phải tin rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn ở cùng chúng con qua bao thời đại, và khế ước đó vĩnh viễn muôn đời Chúa dành để thuộc về chúng con, nhưng chúng con thiếu tôn trọng và thiếu tôn kính. 
 
Cho nên, ngày hôm nay Mẹ Maria dạy và dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể một cách tôn kính, một cách trịnh trọng, thay cho những kẻ xúc phạm, thay cho những kẻ không tin, thay cho những kẻ từ chối và thay cho những kẻ đã hoàn toàn không hiểu một Bí Tích cao trọng, một Bí Tích mà người Công Giáo và đặc biệt những người Kitô hữu biết đó là một nơi thiêng liêng đặc biệt được gần gũi thiên đàng.
 
Chúa Giêsu đã dành cho chúng con là một kho tàng vĩ đại qua ân sủng dành cho con người mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi nơi và những người con cái của Ngài khắp nơi trên mọi miền đất nước. Thánh Thể của Chúa luôn phù trợ một cách thiêng liêng qua Giáo Hội của chúng con và Ngài đã trở thành một tấm bánh để nuôi linh hồn chúng con và là của ăn đi đường mà con người thường nói với từ ngữ bình thường.
 
Chúa là Thiên Chúa. Như Chúa đã từng nói: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Chúa là bánh hằng sống để nuôi dưỡng linh hồn chúng con, chính sự hiện diện của Chúa, qua lòng tin, là một sự an toàn, là nơi được bảo vệ bởi Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để cảm tạ và chúc tụng những gì Chúa làm và ban đặc biệt những ngày vừa qua trong cơn dịch bệnh; chắc chắn có nhiều người được an ủi. 
 
Chỉ có lòng tin thì các linh mục tu sĩ và những người can đảm đã đưa Chúa đi trên máy bay, để xin Chúa chúc lành cho những người trong những quốc gia, hay trong những địa phương, hay những thành phố của đất nước bị dịch bệnh. Và Chúa cũng đi bằng chiếc xe hơi, qua các vị linh mục linh động và tư tưởng của các ngài trong niềm tin để đưa Chúa Giêsu Thánh Thể ra ngoài, để Ngài đến viếng thăm và chúc lành cho những nơi những chỗ mà cơn dịch bệnh đang xảy ra một cách trầm trọng.
 
Chúa Giêsu Thánh Thể như chúng con được nhìn thấy một vị giám mục đi chân đất, ngài đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ, đi vòng quanh một khu tại nước Ý. Ngài đã đưa Thánh Thể ra ngoài và ngài đã cầm hào quang đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ, đi đến khắp nơi, những thành phố vắng lặng; mọi người đã hoàn toàn ở trong nhà. Vì cơn dịch bệnh họ không thể tiếp xúc với bất cứ ai, hoặc được ra khỏi nhà.
 
Đồng thời, với lòng tin mà Ngài đã đưa Chúa Thánh Thể đến, điều này đã nói lên những điểm mà chúng con thấy sự thiêng liêng. Nếu chúng con tin – thì sự hiện diện của Chúa vẫn dành một cách đặc biệt cho chúng con và còn sự chữa lành của Ngài cho chúng con về phần linh hồn cũng như thể xác, ngay cả trong cơn dịch bệnh.
 
Chúa Giêsu Thánh Thể quả thật là một ân sủng quan trọng cho đời sống của người Kitô hữu. Chúa Giêsu Thánh Thể là một trọng điểm, là nơi mà chúng con đang nương tựa trong những ngày của lữ thứ trần gian và là một sự sống động mà chúng con tin rằng sự hiện diện của Chúa tại nhà tạm cũng như trong Bí Tích Thánh Thể, mà chúng con cần phải tôn trọng, yêu mến, tôn kính một Đấng thiêng liêng hiện diện trong linh hồn chúng con – một Bí Tích thánh thiêng vẫn tiếp tục tỏa sáng hào quang, để giúp cho đức tin con người đứng dậy và trở về để được đón nhận và cảm nhận. 
 
Nhưng tội thay và tiếc thay cho những con người với đôi tay bẩn thỉu và có những tội lỗi xấu xa trong tư tưởng hành động, và còn những chức vụ mà con người đã hoàn toàn không hiểu; họ đã làm cho Chúa phải rỉ máu vì đời sống qua vai trò chính họ. Họ không thi hành và sống một cách đứng đắn, công chính khi Chúa đã dành một cách đặc biệt để chọn họ là những người chức vụ, mang thiên chức linh mục với đôi tay thánh hiến trong sự trong sạch để xứng đáng dâng Thánh Lễ Misa và cầm Mình Máu Thánh Chúa.
 
Thế giới này điều này có thật và rất là nhiều điều đã xảy ra. Chúng con chỉ biết xin Chúa thương đến những kẻ cả một cuộc đời trung thành, cả một cuộc đời tận hiến: Giáo Hoàng, các Hồng y, cũng như các linh mục tu sĩ. Dù có biết bao nhiêu người rất nhiều thiếu sót yếu đuối, nhưng cũng có rất nhiều người sống một đời sống hoàn toàn rất xứng đáng với tình thương mà Chúa chọn lựa, để trở thành những vị mục tử và những chủ chiên gương mẫu. Chính vì những điểm đó mà Chúa chờ đợi và Chúa dành nhiều cách đặc biệt để hôm nay chúng con làm sao có thể đáp lại. 
 
Vì những người giáo dân phải qua sự chỉ dạy của Giáo Hội chúng con mới có thể thấu hiểu nhiều hơn và biết được những gì cần làm. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, nếu Chúa không cho phép thì chúng con làm sao có thể thấy để biết và tin, và thực hành những gì mà Chúa muốn chúng con, qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, thực hành qua món quà Sáu Lạy.
 
Lạy Thứ Tư chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. 
 
Chúa là Đấng chữa lành, là Đấng bảo vệ, là Đấng yêu thương, che chở và là Đấng mang cho chúng con niềm hy vọng khi có biết bao nhiêu điều trong thế giới. Với cặp mắt bình thường, nhưng trong lòng tin sẽ giúp chúng con đứng dậy, sẽ giúp chúng con nhận ra Chúa, nhận ra sự viếng thăm của Chúa dành cho chúng con.
 
Chúng con được rước Chúa vào lòng và chúng con có niềm vui, một điều gì đó không thể diễn tả nhưng có thật trong tâm hồn của chúng con khi còn Chúa Giêsu Thánh Thể, có Chúa Giêsu Thánh Thể và được rước Chúa Giêsu Thánh Thể với một lòng cung kính và với một lòng tôn trọng. Xin giúp chúng con mỗi một người phải ý thức hơn, và chúng con luôn luôn kiểm điểm lại chính mình để đón rước Chúa một cách xứng đáng.
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì có biết bao nhiêu người đang xúc phạm đến Chúa. Họ không cảm giác và họ rước Chúa như thói quen hàng ngày trong cuộc sống. Nhưng qua những ngày tháng này, hy vọng mỗi một người chúng con thấu hiểu được và trưởng thành, để hiểu được ý nghĩa mà Đấng Thiên Chúa đã yêu thương và dành cho chúng con. 
 
Dù là chúng con khỏe mạnh hay bệnh tật, dù chúng con bị cách ly, hay dù chúng con không còn cơ hội, nhưng Chúa vẫn đến viếng thăm và cho chúng con được gặp gỡ và được đón nhận sự hiện diện của Ngài, Đấng yêu thương duy nhất và độc nhất. Có ai có thể cho chúng con điều đó ngoài Chúa Giêsu Thánh Thể?
 
Cho nên, sứ vụ của chúng con sẽ tiếp tục – dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng con vẫn tiếp tục để nhân danh Chúa và chúng con xin được nói những gì Chúa cho phép – qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để cho mọi người được tin và nhận ra, để mọi người quy thuận trở về, mọi người được đến và được đón nhận tình yêu của Chúa qua Chúa Giêsu Thánh Thể, để mọi người được lớn lên trong đức tin của chính mình mà trở về với sự công chính và dành sự ưu ái đặc biệt để ở lại với Ngài, viếng thăm Ngài, tôn kính Ngài. 
 
Và giờ chầu cần có khắp nơi trên mọi miền đất nước, giờ chầu cần có tại mỗi một thánh đường, giờ chầu Thánh Thể cần có dành cho giáo dân, để họ được biết và nhận ra những ân sủng và kho tàng mà Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho con người trên trần thế. 
 
Chúa ở cùng với con người khi vinh quang, Chúa ở cùng với con người khi bệnh tật, Chúa ở cùng với con người khi nghèo đói, và Chúa ở cùng với con người khi con người có nhận ra Ngài hay không nhưng Ngài vẫn là một Thiên Chúa chờ đợi và ở cùng con người mọi nơi mọi lúc.
 
Xin cho chúng con có lòng tin và chúng con xin được đến với Chúa bằng một đời sống tôn trọng, tôn kính, yêu mến, để chúng con nhận ra một sự gần gũi mà Chúa đã chờ đợi và dành cho chúng con để cứu chúng con, bảo vệ chúng con và yêu thương chúng con. Xin cho chúng con đáp lại tình yêu đó để sống một đời sống công chính cần có mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con nhân danh Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.
 
Lạy Thứ Năm kính dâng Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu.
 
Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của ân sủng, Năm Dấu Thánh của sự sống, Năm Dấu Thánh của Lòng Thương Xót, Năm Dấu Thánh của ơn tha thứ, Năm Dấu Thánh của niềm hy vọng và Năm Dấu Thánh chứng minh sự chiến thắng mà Chúa đã dành cho chúng con sự chiến thắng để vượt khỏi những điều của một thế giới giới hạn mỏng dòn của tội lỗi. Nhờ sự phục sinh vinh quang của Đức Giêsu Kitô chúng con được đón nhận dấu ấn của ơn tha thứ muôn thuở mà Ngài luôn dành và cho chúng con.
 
Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, quả thật ngày hôm nay cho đến thế kỷ này, chúng con vẫn dửng dưng khi chúng con hướng về Thập Tự Giá, Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu đã chuộc lấy cả thế giới loài người nhân loại và Năm Dấu Thánh là những thương tích, đóng dấu tình yêu và là một khế ước vĩnh viễn cho loài người nhân loại. 
 
Chúng con, bao thế hệ đã được nghe, được hiểu nhưng chắc chắn rằng đúng vào thời điểm Chúa mới cho phép để thấu hiểu, gần gũi hơn, nhẹ nhàng hơn và mỗi một cá nhân chứng minh đời sống đức tin qua Năm Dấu Thánh. 
 
Lạy Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay chúng con được lãnh nhận, chúng con được đón nhận. Đó cũng là một lịch sử được ghi chép qua cái chết của Đức Giêsu và công cuộc cứu độ của Ngài, để cứu sống chúng con từng mỗi tội nhân, từng mỗi linh hồn, từng mỗi bệnh nhân, từng mỗi con người trong thế giới. 
 
Nhưng những con người ngày hôm nay họ không nhận ra thập giá, họ cũng không biết thập giá hay họ đã biết nhưng họ vẫn cố tình từ chối. Ngày hôm nay, sự đau lòng nhất gây thương tích cho toàn thế giới, vì con người đã sống trong sự bất tuân, bất trị, phản bội. 
 
Ngày hôm nay khi cơn dịch bệnh đã trôi qua, mọi người hiểu và ý thức được điều gì, họ cần biết Thiên Chúa là ai? Họ cần tin vào Đức Giêsu Kitô đã chết để cho con người sự sống, ban niềm hy vọng và Ngài cũng là Đấng chữa lành. Họ cũng hiểu được Chúa Thánh Thần ban cho con người được lựa chọn, nhìn thấy được điều gì của con người và điều gì do tội ác gây nên và điều gì từ nơi Thiên Chúa ban và Thiên Chúa dạy.
 
Nhưng ngày hôm nay đau lòng thay cho những người trong hàng lãnh đạo của những quốc gia, họ vẫn tiếp tục hạ thánh giá xuống và đập đổ thánh giá. Các thánh đường là một điểm chính mà Đức Giêsu Kitô đã chọn để cứu cả nhân loại, cứu đất nước họ, cứu họ và cứu cá nhân đó. Nhưng họ dùng quyền hành của một lãnh đạo để đập nát thánh giá, hạ thánh giá như một sự phản đối, để chống đối, không tin và hoàn toàn từ chối. 
 
Điều mà con người từ chối ơn cứu độ thì chắc chắn con người đó hoặc đất nước đó sẽ lãnh nhận điều gì? Bởi vì Chúa cứu chúng ta ra khỏi tội và cái chết, và một giáo lý của Thập Tự Giá có Năm Dấu Thánh mang lại sự sống cho con người trong niềm hy vọng, và là một chương trình với một cuốn sách lịch sử phong phú mà Thiên Chúa ban cho con người, để được sống trong đức tin, có đức tin và giải thích đức tin bằng những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa ban và mạc khải cho thời đại hiện tại.
 
Nhưng khốn thay cho những đất nước và cũng khốn nạn thay cho những kẻ hoàn toàn không hiểu, cho đến giây phút này vẫn tiếp tục tìm đủ mọi cách để đập sập thánh giá, để đánh gãy thánh giá và hạ thánh giá trên mỗi một nóc của mỗi nhà thờ. 
 
Sự thờ phượng thánh giá nhắc nhở cho con người tội lỗi, nhưng đã được chuộc về bằng giá Máu của Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa – qua thập giá – để con người nhận ra được sự chiến thắng của Ngôi Hai qua cái chết Ngài đã chiến thắng tội lỗi để mang con người trở về với một nơi vĩnh viễn muôn đời, qua sự phục sinh vinh quang với ánh sáng của Tin Mừng. 
 
Nhưng những con người với những quốc gia đang rớt vào tình trạng đó là những người dân rất tội nghiệp. Những người Công Giáo tại đất nước Trung Quốc thật là đau lòng, thật là tội nghiệp và cũng có những linh mục, tu sĩ họ phải đau khổ và phải khóc lóc vì tình trạng này. 
 
Nhưng cũng có những giám mục, cũng có những Hồng y dửng dung. Họ mang cái chức vụ và chiếc áo của linh mục, nhưng họ không phải là linh mục. Họ là những linh mục mà người ta thường nói là những linh mục quốc doanh, những linh mục lợi ích ở trong chính trị, cũng là những linh mục, những giám mục, hay những Hồng y mặc một chiếc áo của bề ngoài nhưng trong đó lạm dụng quyền chức để xúc phạm đến Thiên Chúa và còn rất nhiều điều không xứng đáng với cương vị của giám mục hay linh mục. 
 
Cho nên đây là những điều mà họ đang phạm tội, phạm sự thánh – những con người đó sự suy nghĩ trong tư tưởng của họ, với chính trị, đã làm mất đi vẻ đẹp cao quý mà Giáo Hội của chúng con đã có từ muôn thuở. Đây là điều mà chúng con phải thưa và dâng, bởi vì tất cả những việc này ai nói, ai quan tâm? 
 
Chắc có lẽ trong âm thầm cũng có những người cầu xin, nhưng đây là một điều quá rõ nét không ai dám đụng chạm mà cũng chẳng ai dám lên tiếng, vì sợ chức quyền, vì sợ chức vụ ai cũng làm thinh. Đất nước họ không có cơ hội để mở miệng nhưng những người ngoài thì cũng vẫn là những người có thể lên tiếng, nhưng chẳng có điều giải quyết được.
 
Bởi vì sự ngông cuồng tự đại của những người lãnh đạo trong quốc gia và chính nó đã gây tội ác cho toàn thế giới. Họ đã làm cho thế giới điên đảo và chết trong cơn dịch bệnh vừa qua, họ cũng là những con người trong một thế giới tiếp tục dùng quyền lực với những sự đê hèn, bẩn thỉu nhất để bành trướng những gì trong tham vọng của một con người, để muốn thống trị thế giới. 
 
Nhưng quả thật, đó là những sự dự tính của con người trần gian. Nhưng chắc chắn rằng Chúa biết và Chúa thấy – Chúa thấy những người công chính, Chúa thấy những người con của Ngài đang khóc lóc cầu xin, Chúa thấy được những người anh em cầu nguyện xin cho họ trở lại. 
 
Nhưng đã quá lâu và quá dài! Chúa sẽ có cách để trừng trị nó. Chúa sẽ có cách để tiêu diệt những kẻ xúc phạm đến Ngôi Hai Thiên Chúa, những kẻ dùng quyền lực của mình thì chắc chắn nó sẽ có một giá xứng đáng với chính nó.
 
Ngày hôm nay, chúng ta hãy mở mắt mà coi, chúng ta hãy để cho sự tự do, nhưng tiếc thay với những người đã thấy và nghe, xin sự công bằng cần có. Chúng ta hãy lên tiếng nói vì đây là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa của chúng ta, xúc phạm đến những người dân, họ là những người dân thấp cổ bé miệng, xúc phạm đến những vị linh mục tu sĩ với cuộc đời tận hiến. 
 
Những điều của họ làm là một đời sống với giáo lý, những người lãnh đạo trong quốc gia của họ đã dùng những cách độc ác nhất, bắt tù tội, đánh đập, đuổi xua và còn để cho những người dân của họ rất đau đớn và khổ sở vì đời sống đức tin mà chính họ đã sống và nhân chứng; cuối cùng cũng đã bị bách hại và bị giết hại.
 
Lạy Chúa, Chúa biết tất cả, Chúa thấy tất cả. Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô mà ngày hôm nay Mẹ Maria dạy cho chúng con mỗi một Dấu Thánh đều mang một ý nghĩa rất lớn lao vĩ đại, liên quan đến Đấng tạo thành, Đấng Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót, yêu thương và dành cho chúng con qua Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu mà Ngài mang ở trên thương tích nơi Ngài.
 
Dấu Thánh Thứ Nhất chính là tình thương của Đức Chúa Cha muôn thuở dành cho con người, và tình yêu của Đấng Cứu độ mà chúng con tin để được sống và được cứu thoát, và được thực hành qua giáo lý, đó là Dấu Thánh Thứ Hai, đòi hỏi con người phải tin và phải nhận ra để được sống, được tồn tại với sự hứa hẹn vĩnh cửu muôn đời. 
 
Khi chúng con có đức tin và thực hành, chúng con cần hiểu biết thêm chiều cao, chiều sâu và chiều rộng của đức tin gồm có, cần có để thực hành, đó chính là Dấu Thánh Thứ Ba. Chúa Thánh Thần sẽ mở đường, sẽ soi chiếu, sẽ hướng dẫn để chúng con biết điều gì từ nơi chân lý sự thật. Ngài dành cho những kẻ tìm hiểu để biết được sự thật phong phú một cách nhạy bén, để hiểu ý nghĩa của Dấu Thánh thứ ba mà chúng con đang có và còn, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần – là một sức mạnh, để giúp chúng con hiểu biết, và bảo vệ những gì thuộc về chúng con và lên tiếng nói của sự thật cần có.
 
Dấu Thánh Thứ Tư chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, là một Bí Tích thánh thiêng thiêng liêng nhưng có sự hiện diện của Ngài. Sự có mặt của Ngài là khế ước vẫn còn với chúng con. 
 
Dấu Thánh Thứ Năm chính là Mẹ Maria – là một người đồng hành với Đức Giêsu trong ơn cứu độ, là một người mà Đức Chúa Cha chọn là người thay thế cả thế giới để vâng phục và đi trong đường lối của Chúa và qua công trình cứu độ lớn lao của Đức Giêsu để cứu toàn thể nhân loại. Mẹ là một người dạy cho chúng con được biết còn một điểm duy nhất –đó chính là dấu ấn mà con người đã không biết, không hiểu và đã để cho đời sống của mình qua đi với những ngày còn lại, dù là hơi thở cuối vẫn còn có giá trị, vẫn quan trọng – vì Chúa đã hứa ban. 
 
Đó là tình thương muôn thuở mà Chúa đã dành cho con người qua Năm Dấu Thánh và đó cũng là chứng minh cho đời sống đức tin mà chúng ta đã nhìn thấy tóm tắt cả một thiên đàng, Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. 
 
Sự hiện diện chứng minh để chúng ta được sống và còn tồn tại qua Thánh Lễ Misa và sự hiện diện qua của nuôi linh hồn đó là Chúa Giêsu Thánh Thể, là một bằng chứng qua sự thực hành để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, để thay thế cả thế giới loài người, để dạy cho chúng ta sự nhân đức, sự trở về, sự tôn kính, sự cầu nguyện và sự chuyển tiếp để chúng ta thực hành và chúng ta can đảm cho đến ngày hôm nay.
 
Đó chính là những sự phong phú mà chúng ta cần có để hiểu rõ qua Năm Dấu Thánh. Đấng đã chuộc tội cho chúng ta, Ngài đã giăng hai tay và chết trần truồng trên Thập Tự Giá để ban lại cho chúng ta những gì mà chúng ta đang có. Ngài đổi về cho chúng ta chính là cái chết, để đưa chúng ta vào vinh quang phục sinh khải hoàn và qua Năm Dấu Thánh chúng ta còn một khế ước vĩnh viễn là dấu ấn trong thiêng liêng được đóng dấu trên linh hồn chúng ta. 
 
Những điểm này là điều quan trọng cho từng mỗi cá nhân, mỗi tội nhân, mỗi phạm nhân, mỗi con người được trưởng thành trở về và mỗi hối nhân, khi họ nhận thức và mỗi con người khi sám hối ăn năn; khi được tha thứ thì dấu ấn đó vẫn còn có giá trị cho đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời của chính họ. Đó chính là một nơi ẩn náu, một tình thương vô điều kiện, vô bờ bến mà Chúa Cha đã dành một cách đặc biệt qua Thập Tự Giá mà Đức Giêsu, Con Ngài đã vác và đã chết để cứu chúng ta. 
 
Ngày hôm nay, là một sự kỳ diệu tuyệt vời đã mở cho chúng ta một cánh cửa trong đức tin mà mỗi một người chúng ta đều giữ lấy để không lung lạc. Vì chúng ta là những người được rửa tội, được trở thành con của Chúa, chúng ta không thể để cho bất cứ một điều gì lung lạc, dù là những lý lẽ của con người với chiều sâu, chiều cao, với một trọng điểm duy nhất mà chúng ta có khi lâm chung.
 
Khi có những biến cố như trận dịch bệnh vừa qua chúng ta có giờ để lật Phúc Âm hay không? Chúng ta có giờ để mời các linh mục đến để được ban Bí Tích cuối cùng hay không? Chúng ta có giờ để có thể gặp gỡ ai để được đón nhận những gì thuộc về chúng ta do Chúa ban và cho?
 
Cho nên, ngày hôm nay Năm Dấu Thánh là dành cho chúng ta, và Năm Dấu Thánh đó thuộc về chúng ta mãi mãi, từng mỗi cá nhân, cho từng mỗi tội nhân và mỗi con người khi chọn lựa và trở về với Chúa qua phép Rửa Tội. Đó là bằng chứng thuộc về chúng ta trong đức tin với sự hiện diện của Chúa khi chúng ta kêu cầu, để nhắc nhở rằng chính tội lỗi của chúng ta mà Chúa đã cứu, để giúp cho chúng ta được sống.
 
Nếu chúng ta hiểu và biết được để trở về một cách xứng đáng để được tha thứ thì chúng ta phải sám hối ăn năn, phải kêu cầu, phải cầu nguyện và hãy chấp nhận để tuyên xưng và nhắc nhở chính dấu ấn mà Chúa đã đóng trên linh hồn của chúng con và của chính con. Ngay khi chúng con không còn cơ hội để sửa đổi ăn năn trong giờ phút cuối cùng xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa nhận chúng con, và xin Chúa cho phép chúng con có cơ hội được trở về với Chúa, dù là giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng con. 
 
Chúng ta hãy nói những lời thiết tha với Chúa thì chắc chắn Thiên Chúa đã cho chúng ta thì Ngài không bao giờ quên và Ngài không bao giờ lấy lại. Ngài chỉ chờ đợi sự trả lời, chờ đợi lòng tuyên xưng của chúng ta, và Ngài chờ đợi với trái tim sám hối của chúng ta. 
 
Nhưng ngày hôm nay đó là một dấu chỉ của người Kitô hữu, dấu chỉ của Đấng Cứu độ, dành tình thương cho mỗi cá nhân, mỗi tội nhân và những người con mà Ngài đã cứu về bằng giá Máu. Nhưng hôm nay, những người đó cũng được những người với tội ác hay người lãnh đạo mà bao nhiêu năm tháng sai nhưng họ vẫn tiếp tục sai, họ vẫn tiếp tục thách thức Chúa, họ vẫn tiếp tục tiêu dẹp thánh giá.
 
Đây là một thế kỷ mà chúng ta thấy sự phản nghịch của con người, đây là một thế kỷ mà chúng ta thấy sự chai đá cứng lì và thách thức Thiên Chúa; đây là một thế kỷ mà chúng ta thấy những con người nhưng bọc xác của thần dữ mới dám cả gan hoành hành để xúc phạm đến Thiên Chúa.
 
Nhưng Chúa có cách của Ngài. Vì Ngài là Đấng hiền lành, nhân từ và nhẫn nại; đến lúc Ngài ra tay thì chắc chắn rằng những cá nhân đó, tất cả những người có một ý tưởng đó, tất cả những quốc gia đã hoàn toàn triệt để không tin nhận đó, và những điểm mà con người cho là triệt để không tin vào Ngôi Hai Thiên Chúa. 
 
Chúng ta đã được nghe, được biết, nếu những ai không tin vào Ngôi Hai Thiên Chúa họ sẽ không được sống. Vì Phúc Âm Tin Mừng đã nói: Thiên Chúa đã yêu thương con người và đã hy sinh chính Con Một của Ngài và ai tin vào Con Một của Ngài sẽ được sống đời đời. Nhưng họ đã không tin, họ đang thách thức, họ triệt để để phá hủy, và họ làm thương hại những người thuộc về Thiên Chúa với lòng tin. Chắc chắn giá phải trả, chúng ta hãy đợi mà xem.
 
Chúa rất hiền lành và nhân từ. Chúa nhẫn nại và tha thứ nhưng con người ngoan cố cứng lì và chai đá. Con người không tin thì điều không tin đó sẽ là điều họ chọn và những điều họ chọn đó là cơn dịch bệnh chỉ là khởi đầu vừa qua và sẽ còn những việc mà chúng ta sẽ đối diện – đó chính là sự thanh lọc.
 
Chúng ta sẽ không qua được những ngày mà chúng ta đang đối diện, vì đây là sự bắt đầu, chưa bao giờ xảy ra nhưng sẽ xảy ra với những câu chuyện bị tiêu diệt mà chính con người đã bất tuân, từ chối, hay đánh sập thánh giá hoặc hạ thánh giá để cho những người giáo dân phải sợ hãi; bắt buộc người khác và không cho người khác tin vào Chúa thì chính nó sẽ có một giá để phù hợp bởi con đường chính nó chọn.
 
Thiên Chúa rất công bằng và yêu thương, Ngài đã dành và chờ đợi, nhưng con người chúng ta cương quyết không trở về thì chúng ta hãy nhìn mà xem. Những người tội lỗi xúc phạm đến Chúa thì chúng ta cũng không khác biệt gì Thành Sôđôma năm xưa, chúng ta sẽ thấy quyền năng của Chúa sẽ ra tay trên những kẻ ác độc, trên những kẻ cầm quyền sống trong khát vọng và xúc phạm Thiên Chúa. Chúng con chỉ biết dâng lên tất cả những điều này và nói trong sự thật mà Chúa Thánh Thần dành cho chúng con.
 
Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, vô phúc cho những kẻ đã từ chối Năm Dấu Thánh, vô phúc cho những kẻ với đức tin cần có để sống một đời sống thiêng liêng để khi kêu cầu Chúa không bao giờ từ chối. 
 
Đó chính là Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay con người đã xem thường, con người đã bất tuân và đã dùng theo phương thức giới hạn trong sự ngu xuẩn, ngu dại và khờ khạo, mang đến những thương tích cho đất nước họ và những người liên quan đến họ.
 
Cho nên, ngày hôm nay chúng con chỉ biết dâng lên Chúa và xin Chúa đừng để cho những kẻ phản phúc này tiếp tục trên thế giới, nó sẽ hoành hành và làm khổ những người khác, những đất nước và thế giới sẽ không an bình được bởi vì những loại người đó. Xin cho tất cả mọi người được tỉnh thức trở về để phục tùng, thờ lạy, tôn vinh và tuyên xưng Năm Dấu Thánh. 
 
Xin đừng để những điều quan trọng này mất đi khi chúng con còn có cơ hội để được đón nhận, lắng nghe, thi hành và thay cho họ để dâng lên Chúa, với một lòng tôn vinh, cảm tạ, tri ân, với một đức tin mà chúng con có khi tuyên xưng Năm Dấu Thánh.
 
Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin cho chúng con thay thế tất cả những người chưa biết, chưa tin, có cơ hội để xin dâng lên Năm Dấu Thánh với sự phủ phục và xin tạ tội. Xin Chúa tha thứ và xin cho họ được biết nhận ra Dấu Thánh mà Mẹ Maria chỉ dạy – đó chính là dấu ấn với ơn tha thứ.
 
Hãy quay bước trở về, hãy ăn năn sám hối, và hãy tạ tội trước Năm Dấu Thánh với một sự cung kính cần có mà chúng con tìm ra được trong xã hội và thế giới đương thời ngày nay, qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria.
 
Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, và xin được cảm nghiệm tình yêu của Chúa dành cho chúng con qua Năm Dấu Thánh thật vĩ đại lớn lao và cao trọng. Cả một gia đình thiên quốc đã dành cho chúng con ý nghĩa của Năm Dấu Thánh. 
 
Chúng con xin được nhân Danh Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, bây giờ và cho đến mãi mãi muôn đời. Bên cạnh có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, là một bằng chứng với lời khế ước.
 
Sự phục tùng và thay thế cả thế giới để dạy dỗ chúng con chính là Mẹ Maria, là Dấu Thánh Thứ Năm, được kết thúc với sự chỉ dạy của Mẹ, dẫn chúng con đi vào những đoạn đường của thế gian, có những lúc mang thập giá, có những lúc thất bại, có những lúc đau khổ, nhưng Chúa sẽ không bao giờ từ chối những kẻ trông cậy vào Ngài.
 
Tin tưởng vào Ngài và thi hành qua sự chỉ dạy của Mẹ, qua đời sống cầu nguyện, và phục tùng thì chúng con sẽ mãi mãi thuộc về sự bảo vệ, chở che. Tuyên xưng đức tin qua Năm Dấu Thánh sẽ không bị lung lạc, không bị lay chuyển bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen.
 
Lạy Thứ Sáu kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.
 
Lạy Đức Chúa Cha, chúng con cám ơn Cha đã cho chúng con một người Mẹ. Cha muốn chúng con dâng lên Mẹ và Chúa Thánh Thần chỉ dạy chúng con để tôn vinh Mẹ với Lạy Thứ Sáu.
 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim tình yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu độ, Mẹ của toàn thể loài người chúng con, Mẹ của mỗi một tội nhân, mỗi một phạm nhân, mỗi một thánh nhân, mỗi một chứng nhân, mỗi một nạn nhân, mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình, mỗi một hối nhân, mỗi một tông đồ khắp nơi trên thế giới. Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục, tu sĩ, Mẹ của các bệnh nhân khắp nơi trên thế giới, đặc biệt trong thời đại loạn ly của hôm nay do nơi cơn dịch bệnh Corona virút.
 
Chúng con đã có những ngày tháng, dù là ngắn, nhưng đã có những ngày khủng hoảng, khiếp sợ, những ngày bị tê liệt tất cả mọi vấn đề trên thế giới mà cho đến hôm nay tất cả cũng chưa có thể thông thương được. Đó cũng là những ngày bế tắc giữa người và người tạo nên cho nhau.
 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ biết tất cả những điều này đã đến do con người đã làm cho nhau, Mẹ đã chuẩn bị cho những số người vô tội, những nạn nhân và những con người đã rớt vào những quốc gia mà họ hoàn toàn cả một cuộc đời không hề biết Chúa, hay biết mà họ từ chối và họ đã tin theo thần bụt. 
 
Chính những điểm đó mà Mẹ dành cho chúng con một đặc ân để thay cho họ, để điều này được đem đến thế giới qua sự làm chứng. Vì chính những điểm đó mà chúng con suốt sáu năm ròng rã – đi khắp đó đây mọi miền đất nước – để chúng con có thể cầu nguyện. Một cách âm thầm nhưng chúng con tin những điều đó Thiên Chúa chấp nhận, đón nhận và lắng nghe. Những điểm mà Mẹ dạy dỗ chắc chắn sẽ giúp cho nhiều người và sẽ giúp cho nhiều linh hồn được về với Chúa qua món quà Sáu Lạy. 
 
Lạy Thứ Sáu Chúa Thánh Thần muốn chúng con dâng kính Mẹ, vì Mẹ là một tác giả và Mẹ là một người âm thầm từ xưa đến nay, cộng tác và hợp tác với Thiên Chúa để hoàn tất một chương trình cho một thế giới nhân loại, qua Đức Giêsu Kitô trong ơn cứu độ, để còn tiếp diễn trong muôn thế hệ. 
 
Ngày hôm nay Mẹ dẫn dắt và chỉ dạy cho con người trong tâm tình sám hối ăn năn và Mẹ cũng tiếp tục ở bên cạnh Giáo Hội, tiếp tục dẫn dắt linh mục tu sĩ và hàng ngũ của Giáo Hội đi trong một chương trình mà ngay từ lúc đầu tiên mà Mẹ đã sắp đặt để các Thánh Tông đồ, các ngài là những người hy sinh và tiếp tục Giáo Hội vẫn còn trường tồn. 
 
Nhưng qua mỗi một thời đại đều có những sự thay đổi, đều có những điều do nơi con người, vì nơi quyền lợi, quyền chức và còn rất nhiều điểm là một kẻ hở, và sự đánh phá của thần dữ vẫn tiếp tục làm hại Giáo Hội chúng con và còn có sự ảnh hưởng của những người mang chức vụ. 
 
Mẹ là một người luôn luôn tìm đủ mọi cách để đến với Giáo Hội, đến với tất cả những giáo dân, những người mà Mẹ chọn để cầu nguyện cho Giáo Hội. Ngày hôm nay, có rất nhiều điều không thể từ chối, vì có những vị thánh đã đi qua trong giòng của lịch sử, các ngài đã ghi chép những điều gì và những điều Mẹ dạy dỗ như thế nào? 
 
Hôm nay cũng vậy, sự sống động cần thiết nhất mà Mẹ đã nhìn thấy Chúa Giêsu Thánh Thể đã bị bỏ rơi, đã bị thiếu tôn trọng. Chúa Giêsu Thánh Thể đã bị bỏ quên qua chức vụ của các linh mục. Biết rằng họ bận rộn với đời sống mục vụ, nhưng chắc chắn rằng sẽ có những giây phút cần được biết là trọng điểm nhất mà con người không thể quên được sự ở lại của chính Ngài.
 
Vì Ngài là một Thiên Chúa ở lại để ban sức, bổ sức và Ngài dành một cách đặc biệt để chúng ta được sống trong giáo lý của sự thật. Mẹ không muốn mỗi một linh mục quên đi Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn là những ngày tháng chờ đợi các mục tử của Ngài.
 
Ngày hôm nay có biết bao nhiêu vấn đề xảy ra, cho nên Mẹ muốn những điều này được thực hiện trên những người giáo dân. Mỗi giáo dân của chúng con hãy thi hành điều đó – như là một điểm nhắc nhở cho đời sống của từng mỗi cá nhân, mỗi chủ chăn và mỗi mục tử, để họ nhìn thấy rằng giáo dân cũng có thể thực hiện thì chính các mục tử phải càng cần thực hiện hơn nữa. Vì Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh đã chọn các ngài thay thế Chúa, thay thế Chúa để dẫn dắt dân và giúp cho dân. 
 
Nhưng có biết bao nhiêu người đang vì những điểm này mà đã phạm tội, và cũng đã có những hờ hững và lạnh lùng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm và thiếu tôn trọng. Vì những điểm đó mà thế giới đi đến một đời sống ngày hôm nay. 
 
Có biết bao nhiêu điều mà con người, miệng thì nói tin nhưng sự thật lòng tin không thể hiện bằng việc làm mà chỉ nói về vấn đề lý thuyết, rất là nhiều lời hay ý đẹp. Đời sống thực tế nhưng thực hành thì không bao nhiêu. Chúa không muốn những điểm đó, Chúa muốn sống trong sự thật, thực hành trong sự thật, tuyên xưng trong sự thật và chỉ dạy với những việc có thật mà con người cần có.
 
Ngày hôm nay có rất nhiều điều mà Mẹ Maria muốn nhắc nhở lại cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò – đặc biệt các linh mục, các giám mục và những người tận hiến – mà Mẹ yêu thương một cách đặc biệt trong Giáo Hội phải hiểu rõ những gì cần làm, phải làm. 
 
Chúa Giêsu Thánh Thể đang dành những đặc ân, là một kho tàng ân sủng đổ xuống trên thế giới qua các ngài để các ngài là những người dâng Thánh Lễ Misa hằng ngày. Đôi tay các ngài được thánh hiến trực tiếp để yêu mến Chúa bằng con tim, với một tinh thần qua đức tin bằng việc làm, qua sự cung kính và gương mẫu, để giúp cho những người dân và giáo dân quy hàng và trở về với Thiên Chúa, và giúp cho họ bớt đi tất cả, và một đời sống mà con người chỉ dựa vào thực tế.
 
Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ là một Đấng ban rất nhiều sự kỳ diệu và phong phú cho đời sống trần gian của con người. Có biết bao nhiêu việc mà hôm nay làm sao có thể có, nhưng sự hiện diện vẫn xuất hiện – đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
Các linh mục cần phải tin, các linh mục cần phải nhận ra đó là sự hiện diện của Chúa, để giúp cho các ngài trọn vẹn đời sống với thiên chức linh mục, trọn vẹn với một đời sống phụng sự phục vụ, trọn vẹn với một đời sống đức tin, được thúc đẩy bằng một sự thiêng liêng mà Chúa an bài sắp đặt cho các ngài, để giúp cho nhiều người được biết và trở về trong một niềm tin mà đang bị băng hoại trong thời đại của ngày hôm nay. 
 
Mẹ Maria đã biết được tất cả những gì đang xảy ra. Còn nhiều quốc gia, nhiều đất nước vẫn cự tuyệt và khước từ tình yêu của Chúa và ơn cứu độ của Chúa. Phải cần những linh mục, những tu sĩ và những người tin và nhiệt tình để thực hiện với những công việc kỳ diệu mà chỉ đức tin mới có thể thực hiện được.
 
Mẹ đã nhìn thấy có biết bao nhiêu điều mà con người đã không làm, con người đã xúc phạm đến Chúa, con người đã hờ hững với Chúa và con người đã bỏ quên Chúa. Mẹ đã bao năm tháng thay thế cả thế giới loài người bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể để phủ phục, để thờ lạy thay cho những kẻ tội lỗi như chúng ta, thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò trong hàng của Giáo Hội, để bảo vệ và dạy dỗ, nhưng chỉ là một con số rất bé nhỏ mà thôi.
 
Đã đến lúc thời hạn đã định, mọi sự sẽ kết thúc. Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta qua những điều mà chúng ta chọn để trở về với sự công bằng cần có. Mẹ đã dành cho chúng ta và chuẩn bị suốt sáu năm, hai chữ “kowtow’ liên quan đến một đất nước mà cả bao nhiêu thời đại họ đã thờ lạy, họ đã cúi lạy nhưng không phải lạy Chúa. Họ lạy thần bụt; họ những vị vua chúa của trần gian, họ là những con người mang những xác thịt của yếu đuối tội lỗi. 
 
Thiên Chúa là Đấng tạo nên họ, chết cho họ nhưng họ không biết thờ lạy Ngài. Đây là một điều tổn thất và đau khổ cho dân tộc của người Trung Hoa – một đất nước mà chỉ có một số ít người được tin vào Chúa, nhưng bị cấm đoán bởi những kẻ cầm quyền. Đây là một sự thất thoát đau khổ cho đức tin của những người này. 
 
Cho nên vừa rồi chúng ta thấy điều gì xảy ra? Mẹ biết sẽ đi đến vấn đề đó, Mẹ biết sẽ đi đến ngày kết thúc của những linh hồn vô tội, Mẹ biết tất cả những điều xảy ra do chính những người cầm quyền bất tuân, bất trị và không có lòng tin.
 
Mẹ thương những kẻ vô tội, Mẹ thương những nạn nhân và Mẹ cũng dành một cách đặc biệt để giúp cho toàn thế giới khi họ nhận thức và ý thức, khi họ cầu nguyện bằng phương thức qua món quà Sáu Lạy. Nhưng con người vẫn từ chối ơ thờ hững hờ. Rồi đây chúng ta sẽ thấy – số người mất nhiều nhất, chết nhiều nhất và đau khổ nhiều nhất, cực cùng nhiều nhất – là đất nước mà chúng ta được biết, Trung Hoa.
 
Truyền thông không thật lòng, con người vẫn tiếp tục không thành thật với tất cả mọi vấn đề vì họ là những người hoàn toàn không biết Chúa và không nhận ra Chúa. Tất cả đều lắt léo theo cuộc sống của trần gian với sự xảo trá, lừa dối và tội ác. Tội ác chồng chất với tội ác thì ngày nào mới có thể hòa bình hạnh phúc, ngày nào mới có thể mang lại một sự hòa bình công bằng trong một thế giới đông dân số?
 
Chúa yêu thương tất cả, bởi vì giá Máu của Con Mẹ là cứu mọi người trên thế giới không phân biệt ai. Nhưng tội thay những kẻ cầm quyền, bất tuân, bất trị và bất phục tùng, gây đến cho dân chúng của họ, cho mọi miền đất nước rớt vào tình trạng của cơn dịch bệnh vừa qua. Đó là một điều họ đang chọn lựa, như là một sự thử thách. 
 
Con người ngày hôm nay đã thấy những gì thuộc về con người chọn trong sự ngông cuồng và tự đại, trong khát vọng, thì cho chúng ta được thấy điều gì mà chính Mẹ là một người Mẹ luôn luôn tìm cách để cứu con, Mẹ là Mẹ của tình thương, Mẹ của tình yêu. Mẹ biết sự giá trị quan trọng. Những ngày còn tồn tại chỉ là những giây phút còn lại, cho nên Mẹ đã dành cho chúng ta món quà này. 
 
Tiếc thay và tội thay, chắc chắn cũng sẽ có những người được cứu, được biết và được đón nhận, nhưng cuối cùng điều mà họ đã từ chối thì hôm nay một số phải trả. Chúng ta đã nhìn thấy khi cơn dịch bệnh và những đất nước khác là những đất nước mà chưa bao giờ có thể tuyên xưng, hoặc họ có thể hiểu được, nhưng họ đã hoàn toàn cúi đầu phủ mình phủ phục. 
 
Nước Ý, với những người lãnh đạo trong hàng quốc gia, đến lúc không còn một nơi nào nương tựa, họ cũng cúi đầu phủ mình bằng phương thức để lạy Chúa, để xin Chúa cứu. Đồng thời, nước Colombia cũng như tất cả các đất nước bị những cơn dịch bệnh vừa qua và còn những đất nước họ thường lạy Chúa nhưng họ chưa hiểu ý nghĩa lạy Chúa như thế nào.
 
Nhưng việc lạy Chúa mà Mẹ Maria dạy, những điều đó là một đức tin được tuyên xưng, là mỗi ngôi vị mà chúng ta, từng mỗi cá nhân thưa và dâng lên Chúa và từng mỗi cá nhân cầu xin bằng tấm lòng khiêm nhường, bằng một trái tim tạ tội, bằng một tâm hồn hoàn toàn tin và thưa với Chúa, mỗi ngôi vị, đó là chúng ta chứng minh những điều có thật.
 
Chúa làm sao có thể từ chối được những điều chúng ta cầu xin một cách hợp lý trong những việc cần kíp và trong những việc mà chúng ta đã thấy những biến cố bất ngờ xảy ra. Chính những điều Mẹ dạy chúng ta là những điểm cần nhất để giúp chúng ta trên bước đường khi chúng ta bị cô độc, khi chúng ta bị hại và khi chúng ta bị cách ly như cơn bệnh dịch Corona vừa qua.
 
Chắc chắn rằng các linh mục cũng bị cách ly, các tu sĩ cũng bị cách ly và cái chết đến với tất cả. Mỗi một người ai cũng phải khiếp sợ và điều gì để nói, điều gì điều gì để thưa, ngoài Thiên Chúa ra? Từ giáo dân cho đến linh mục, cho đến tu sĩ và tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò và ngay cả bác sĩ, y tá cũng chết. 
 
Chính những lúc đó, trong cơn hấp hối cô độc đó, cơn hấp hối bị cách ly đó, chúng ta kêu ai, chúng ta chạy đến với ai? Và các phép sau cùng dành cho người Kitô hữu, là những người Công Giáo, có thực hiện được hay không? 
 
Đó là câu trả lời của một món quà kỳ diệu được xuất hiện và ban đến cho thế giới qua Mẹ Maria dành cho chúng ta trong thế hệ của ngày hôm nay. Suốt sáu năm âm thầm, hôm nay chúng ta thấy được sự chứng kiến của sự thật mà Mẹ đã dành sẵn cho chúng ta. Khi có những biến cố chúng ta hãy dùng những điểm mà chúng ta được đón nhận nơi Chúa Thánh Thần. 
 
Và Sáu Lạy đó Chúa Thánh Thần sẽ luôn luôn dành cho chúng ta, Ngài đến để soi sáng, chỉ dạy cho chúng ta để thưa và dâng lên Chúa và Ngài sẽ không để chúng ta giờ sau cùng mất đi cơ hội cuối cùng trong ơn tha thứ của dấu ấn qua Năm Dấu Thánh.
 
Mẹ đã dùng đủ mọi cách giúp cho thế giới và giúp cho mọi tầng lớp, mọi vai trò và giúp cho mỗi một tội nhân như chúng ta để được ơn cứu sống vào giờ sau cùng. Mẹ đã hoàn toàn sắp đặt một chương trình cho chúng ta, là những giáo dân bình thường. Hãy thực hành đi và chúng ta hãy thay thế để cầu xin. 
 
Chúng ta biết rằng điều gì đến và điều đó đang xảy ra, đã xảy ra giống như chính Mẹ đã chỉ dạy cho chúng ta trước những việc mà Mẹ biết sẽ xảy đến cho thế giới. Sẽ còn có những việc tiếp tục là những ngày đói khát. Con người sẽ không tiếp tục bởi vì họ đã đi sai con đường của Chúa thì chính bản án phải lãnh nhận chung nơi một thế giới mà chúng ta phải còn gặp những ngày sắp tới. 
 
Những điều kết thúc của ngày hôm nay, họ tưởng đều là được kết thúc mọi sự. Không! Khi con người chưa hoàn toàn thật sự thuộc về Chúa để nhận ra trong tâm tình với trái tim phủ phục, thờ lạy, và tuyên xưng thì chúng ta sẽ chưa hoàn toàn được chính Chúa can thiệp một cách đặc biệt. 
 
Chúa sẽ can thiệp những người kêu cầu danh Ngài, để cứu họ trong thiêng liêng và cứu linh hồn của họ khi họ ra đi bất ngờ, là những tội nhân biết ăn năn sám hối, là những nạn nhân và cũng là những người vô tội. Còn những người sống có quyền chọn lựa, họ vẫn tiếp tục ngoan cố từ chối thì chính họ đã chọn con đường hủy diệt chính bản thân họ và linh hồn của họ.
 
Còn Chúa, là một Đấng yêu thương dành cho chúng ta; sự chỉ dạy của Mẹ Maria để chúng ta được cứu, để được hồi sinh và để được nương tựa nơi Lòng Thương Xót; dù qua bên kia thế giới vẫn còn ngày hy vọng. Khi chúng ta được đến nơi luyện ngục để chờ đợi sự công bằng thì chúng ta sẽ được về với Chúa. Còn nếu chúng ta không mở miệng và tiếp tục với một cuộc đời không bao giờ biết sám hối ăn năn thì chúng ta đã biết chúng ta ở chỗ nào và nơi nào xứng đáng với chúng ta.
 
Đây là những điểm cần nhất mà chúng ta phải biết để ra khỏi cái thân xác của yếu đuối tội lỗi, bị rớt vào những lưới bẫy của thần dữ tinh vi, bọc xác của thời đại văn minh và cấp tiến, để chúng ta được cứu và được tha nơi tình thương của người Mẹ yêu dấu; một mẫu thân luôn suy niệm và cầu nguyện cho chúng ta và chờ đợi ngày mà chúng ta được biết như đã được viết trong Phúc Âm Tin Mừng. 
 
Sự thanh lọc sẽ đến, kết thúc một chương trình mà Chúa đã dành cho chúng ta trở về với một nơi đã được ban từ thuở ban đầu; đó là vườn Địa Đàng, được trả lại cho thế giới của nhân loại. Nhưng trước khi điều này xảy ra, chúng ta phải qua cuộc thanh lọc. 
 
Những ai sám hối ăn năn, những ai trở về, những ai tin, thực hành và cầu xin trong tâm tình của sám hối, trong tâm tình đầu phục, phủ phục linh hồn lẫn thể xác mà Mẹ Maria dạy cách thức cho chúng ta cầu nguyện thì nhất định người đó sẽ được cứu bất kể họ là ai, bất kể họ là những người chức vụ như thế nào. 
 
Đối với Thiên Chúa chúng ta đều cùng nhau trong sự hiệp nhất, phục tùng, thờ lạy, tuyên xưng, sám hối và ăn năn thì chúng ta sẽ được tha thứ và Thiên Chúa trong sự công bằng sẽ dành cho chúng ta những gì một cách xứng đáng.
 
Trong đời sống, khi còn sống hay khi thực hành và trở về với Thiên Chúa, Chúa không trách tội chúng ta. Chúa ghét tội, bởi vì tội làm cho chúng ta cách ly với Chúa, tội đã làm cho chúng ta lìa xa Chúa và tội là một bức màn mà không thể đến gần với Thiên Chúa. Nhưng khi con người sám hối ăn năn với một tấm lòng sám hối, khẩn nguyện cầu xin với một tấm lòng cương quyết ăn năn đền tội thì Chúa lập tức tha. 
 
Ngài dành cho chúng ta Lòng Thương Xót để uốn nắn thay đổi, để chúng ta trở thành những con người xứng đáng mà bước vào một nơi thuộc về Ngài dành cho những kẻ được tha thứ, để được sống với Ngài mãi mãi muôn đời. Mẹ là một người hiểu thấu điều đó,vì sự cao trọng vĩ đại mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã đổi về bằng giá Máu; vì sự cực cùng đau khổ đó cho nên Mẹ không muốn bất cứ một ai mất đi cơ hội này. 
 
Nhưng tội thay và tiếc thay cho những người lãnh đạo theo những quốc gia Cộng Sản vô thần, với sự bất tuân, bất trị và một đời sống với những chính sách do con người đã bị lưới bẫy của sự dữ. Nó đã làm cho con người mất đi cái quyền lợi của thiêng liêng do Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa mang đến, là Chúa của Mẹ và là Con của Mẹ mà Mẹ tìm cách để cứu họ, giúp họ và dẫn họ.
 
Con người có ngoan cố cứng đầu hay chai đá nhưng khi họ thấy được sự hiện diện và sự nhắn gởi của Mẹ họ thực hành thì họ cũng sẽ được giải tỏa, giải thoát ở tại Liên Xô vào những năm căng thẳng trong những trận chiến, nhưng cuối cùng Mẹ đến thì nước Liên Xô sẽ không còn Cộng Sản.
 
Chúng ta biết rằng tất cả những việc mà ngày hôm nay chúng ta được thực hành thì đó là những việc mà Mẹ luôn luôn quan tâm để cứu chúng ta và giải thoát chúng ta ra khỏi những cực cùng của những lưới bẩy mà chúng ta cho đó là những điều thực tế, cho đó là những chính sách, cho đó là những điều thuộc về một thế giới nhu cầu và nhu cần. Nhưng cuối cùng linh hồn chính là sự giá trị quan trọng bởi giá Máu của Đức Giêsu là Đấng chiến thắng. 
 
Bên cạnh, chúng ta có một người Mẹ. Là Nữ Vương Thiên Đàng, quyền cao chức trọng nhưng Mẹ luôn khiêm nhường. Đời sống của Mẹ luôn dạy cho chúng ta học hiểu cầu nguyện, học hiểu khiêm nhường, một đời sống để chúng ta trở về trong sự sám hối ăn năn để được thứ tha, để được đón nhận ơn tha thứ và Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót sẽ là sự cứu độ cho chúng ta trong những năm tháng khi chúng ta đang còn có cơ hội chọn lựa.
 
Lạy Mẹ Maria, cảm tạ ơn Mẹ, qua cơn dịch bệnh vừa qua Mẹ đã giúp cho chúng con rất nhiều và Mẹ đã dành cho chúng con hôm nay, đặc biệt đầu tháng Năm, tháng Hoa dâng Mẹ. Mẹ đã dành cho chúng con những sự đặc biệt để nhìn thấy bàn tay can thiệp của Mẹ, tình thương qua những lời cầu bầu của Mẹ.
 
Ngày hôm nay chị em chúng con trở lại thánh đường, chị em chúng con vẫn còn tiếp tục với Sáu Lạy được ban truyền cho thế giới. Sáu Lạy vẫn tiếp tục được thực hành âm thầm qua chúng con và những người tin, và những cuốn sách được thực hiện trong thời đại ngày hôm nay.
 
Dù là có những người hôm nay họ vẫn chưa tin, họ vẫn giữ những nguyên tắc cấm đoán, họ vẫn giữ những lý luận của trần gian, nhưng qua cơn dịch bệnh con hy vọng và con tin chắc sẽ có những người đón nhận và tin nhận, vì những điều đó đã báo trước thật sự như những gì đã xảy ra. 
 
Tất cả những việc của Mẹ đều có những việc rất chu đáo trong đường lối của Thiên Chúa, xin Mẹ tiếp tục dạy chúng con bền đỗ để tiếp tục đem món quà này, dù là những ngày mới bắt đầu. Qua cơn dịch bệnh này chắc chắn họ sẽ tỉnh thức hơn, họ sẽ hiểu hơn hành động, việc làm và những cử chỉ như thế nào, để thuộc về Thiên Chúa, mà Ngài dành một cách đặc biệt cho thế giới của loài người trong tâm tình sám hối ăn năn. 
 
Vì con người chẳng còn gì để dâng lên Chúa cả và chẳng còn gì xứng đáng để có thể dâng lên Chúa ngoài linh hồn, trái tim và thân xác được Ngài ban cho chúng con, được chính Ngài tạo nên chúng con, để xin được trở về với Chúa bằng một tâm tình đầu phục, phủ phục lương tâm, linh hồn, thể xác, tất cả, xin được sám hối ăn năn, xin được tha thứ.
 
Xin Chúa nhìn đến chúng con qua những điều mà chúng con không còn gì để giữ lại cho mình thì xin Chúa thánh hóa biến đổi, để chúng con sống một cách xứng đáng để được ơn tha tội. Qua sự chỉ dạy của Mẹ, một người Mẹ hiền lành, một người Mẹ âm thầm, một người Mẹ luôn cầu nguyện và suy niệm để dẫn dắt thế giới quay bước trở về. 
 
Khi lâm chung và khi trong những ngày căng thẳng để được kêu cầu, để được cứu và được giải thoát qua món quà Sáu Lạy, để tôn vinh một người Mẹ yêu thương, để cảm tạ và tri ân những việc của Mẹ làm, để ngày hôm nay vẫn tiếp tục được đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.
 
Ai có thể hiểu và làm được những điều này? Tất cả mỗi một việc của chúng con luôn luôn được sự hiện diện mà Chúa dành một cách đặc biệt và ban đến cho chúng con giờ này. Đó là điều mà chúng con được Mẹ vẫn tiếp tục dạy dỗ, vẫn tiếp tục chỉ dạy chúng con, vẫn tiếp tục cho chúng con cơ hội để được đón nhận qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần qua mỗi Sáu Lạy mà chúng con kính dâng và kính thưa sau Thánh Lễ Misa, để đáp lại với những lời cần thưa và cần dâng lên Thiên Chúa tất cả những gì đang xảy ra trong thế gian. 
 
Bởi vì phải có lời cầu nguyện, phải có những sự sống động, bằng những điều thật lòng, để trình và thưa, thì nhất định Chúa sẽ có cách để an bài, và can thiệp, để giúp cho mọi người chúng con nhận thức được giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, giữa sự trở về, hay giữa những điều mà chúng con đang đối diện với lưới bẫy mà chúng con mắc phải, với con mắt tầm thường, mù quáng trong tội, khi nuôi tội và dưỡng tội, để chúng con được giải thoát với tất cả. 
 
Những gì trong những ngày vừa qua như đã trả lời cho chúng con, qua cơn dịch bệnh để chúng con không nuôi dưỡng với tất cả những điều của thế trần mà hãy trở về với sự công chính cần có trong sự cải thiện.
 
Giờ đây, chúng con xin vô vàn lời cảm tạ. Cảm tạ ơn Mẹ đã dành cho chúng con món quà này. Xin Mẹ giúp cho chúng con trung thành bền đỗ để tiếp tục tuyên xưng với những gì mà Chúa Thánh Thần dạy, mãi mãi giữ lại những điểm này nơi đời sống của con người. 
 
Chính sự khiêm nhường, bằng tấm lòng sám hối, xuất phát từ con tim, bằng linh hồn lẫn thể xác được kính dâng. Xin cho nhiều người, những người chức vụ, các linh mục tu sĩ và tất cả mọi người trên thế giới đều phải thi hành, để tuyên xưng với những gì cần có mà hôm nay cần chuẩn bị, đó chính là căn bản qua món quà Sáu Lạy.
 
Từ xưa đến nay người ta cúi đầu lạy nhưng họ không hiểu cái lạy đó có những điểm gì cần nói, những điểm gì cần thưa. Sáu Lạy này sẽ dạy cho chúng con, và cũng là một con số cuối cùng, một con số mà cả thiên đàng luôn sử dụng bằng những phương thức mà ngày hôm nay chúng con có trên bàn thánh. 
 
Trên bàn thờ hai bên ba cây nến và ba cây nến là sáu cây. Sáu ngày Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật. Sáu ngày Chúa tạo dựng tất cả những sự đẹp đẽ nhất và ngày Thứ Bảy Ngài nghĩ ngơi. Sáu Lạy này cũng liên quan đến bốn con vật được Thánh Gioan, là người được mạc khải bốn con vật sáu cánh. Con vật thì chỉ có hai, ba, hoặc bốn nhưng con vật sáu cánh nói về sự mạc khải của Thánh Gioan và hai mươi bốn vị trưởng lão trên thiên quốc phủ phục cúi đầu.
 
Đó chính là những điều mà liên quan đến ngày hôm nay. Chỉ có đoạn cuối chúng ta mới có thể được nghe, và Tin Mừng Phúc Âm được lập lại bằng hành động, bằng việc làm để thờ lạy Chúa, phủ phục để thờ lạy Thiên Chúa, tôn vinh và phủ phục cúi đầu, cùng với triều thần thánh thiên quốc để dâng lên Thiên Chúa.
 
Hôm nay, chính là đoạn cuối của lịch sử, chúng ta phải cần thi hành và thực hành những gì được ghi chép một cách trọn vẹn, vì một chấm một phết trong Phúc Âm Tin Mừng cũng phải được thực hiện. Đây là những điều Mẹ chuẩn bị cho chúng ta trước khi mọi sự kết thúc và trước đó là những ngày bắt đầu trong sự thanh lọc vừa qua, và sẽ còn những ngày kết thúc của đoạn cuối lịch sử. 
 
Cho nên những gì của ngày hôm nay xin chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ càng. Nhất là những người có bổn phận trách nhiệm, xin đừng xua đuổi theo cách đoán xét ở nơi con người, lý luận theo thói quen với lý lẽ của chính họ mà đã quên những điều cần thiết nhất.
 
Chỉ có Mẹ là người mới có thể cho và ban, không ai có thể dám cả gan làm những việc mà không thuộc về Thiên Chúa, những cách thức thuộc về Chúa bằng sự tuyên xưng bằng lời, bằng con tim, bằng sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần khi chúng ta cấp bách và khi có rất nhiều điều cần thiết cho từng mỗi một cá nhân, mỗi một linh hồn và mỗi một chức vụ.
 
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta phải hiểu rõ những gì cần có để tồn tại và để giúp chúng ta có một niềm tin, khi có những biến cố cuối cùng vẫn được Chúa thương xót đón nhận và những lời cầu xin sẽ được sử dụng. Sự cứu trợ và giúp đỡ của thiên đàng mà Chúa dành một cách đặc biệt qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria để nuôi dưỡng chúng ta bằng những lời cầu nguyện và tâm tình của ngày hôm nay để thay cho những kẻ có tội chưa về, những kẻ chưa tin được tin và những kẻ phản loạn họ cũng nhất định quay trở lại. 
 
Vì chỉ có một điều duy nhất là về với Chúa, qua sự sám hối ăn năn sẽ được tha và được cứu. Còn nếu họ tiếp tục là những nạn nhân hay là những người cố tình thì ánh sáng của Đức Giêsu qua Thánh Thể sẽ tiêu diệt tất cả bóng tối khi con người nằm trong bóng tối và sự chết, và không phục tùng để trở về với Thiên Chúa, với lòng sám hối ăn năn.  
 
Lạy Mẹ Maria, con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Mẹ thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Xin Mẹ thương các linh hồn trong cơn dịch bệnh đã chết vừa qua, xin Mẹ cứu họ, vì họ là những nạn nhân, là những tội nhân biết sám hối giờ cuối cùng nhưng đã trễ; họ cũng là những tội nhân nhưng đây là điều cấp bách nhất mà Mẹ dạy cho chúng con. Xin cho mọi người sử dụng những điều cần thiết trong tâm tình sám hối ăn năn để được thứ tha như Chúa đã dành cho chúng con. Amen.
-o0o-
Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy. Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể
 – nrtte.org
Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể
 – nrttej.org
Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới
 – EucharisticJesus.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể
 – EucharisticJesus.faith
Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

Language:

  • English
  • Tiếng Việt
  • Español
  • Filipino
  • Français
  • 中文

Lưu trữ

FOR LIVE ADORATION CLICK HERE

JESUS CHRIST AT EMMAUS FOUNDATION

JESUS CHRIST AT EMMAUS FOUNDATION:

Jesus Christ at Emmaus Foundation
is a nonprofit, tax-exempt 501(c)(3) organization in the United States (and in Canada [Chapter C-38] under the legally registered name “The Foundation Jesus Christ Emmaus” – Canadian Registration No. 1174954967). Support heaven’s efforts! No gift too small. Please contact us for more information at nrtte@mail.com.
Tháng Bảy 2020
C H B T N S B
« Th6    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031