Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sứ giả vô danh, L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. L.cũng có thể thâu vào được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của mình. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (xin so sánh Matthêu 9:2; 23:37, Marcô 2:5, 10:24; 23:37, Luca 13:34, Gioan 13:33, 21:5), như thể một người mục tử thương yêu đối với những con chiên của mình (xin so sánh I-sai-a 40:11, Mi-kha 5:4, Gioan 10:11, Tín Hữu Do-Thái 13:20, 1 Phêrô 5:4), như thể một người thầy (xin so sánh Matthêu 7:28-29, Marcô 10:51, Gioan 3:2, 13:13-16, 20:16), và như thể một người linh mục tối cao (xin so sánh Tín Hữu Do-Thái 2:17, 4:14-15, 5:5-6, 6:20, 7:13-28, 9:11-12). Vì những lý do này, Chúa Giêsu đề cập đến Ngài trong những thông điệp này như là một người "Cha" (tất nhiên khác biệt với Đức Chúa Cha, Ngôi Một của Thiên Chúa Ba Ngôi.)

“Trái Tim Cha tràn ngập tình thương vĩ đại cho các linh hồn (…). Nếu họ có thể hiểu được Cha là Người Cha tuyệt nhất đối với họ (…). Vì họ mà Cha ngự trong nhà tạm như Đức Vua Tình Thương." (số 367)
– Chúa Giêsu mạc khải cho Thánh Maria Faustina của Bí Tích Cực Thánh

Mạc Khải Mới: Sáu Cái Bái Lạy

Thiên Chúa mạc khải "Sáu Cái Bái Lạy" cho L.

Thông Điệp Được Sự Linh Ứng

Đây là những thông điệp linh ứng bởi Chúa Thánh Thần qua sứ giả, L.

Những Hình Ảnh Thần Kỳ

Đây là những hình ảnh thần kỳ đã được sứ giả, L., chụp.

Thông điệp mới

Dưới đây là các thông điệp trên trời gần đây nhất đã được trao cho L.

Thông Điệp Của Đức Mẹ

Đây là những thông điệp của Đức Mẹ mạc khải cho sứ giả, L.

Những Cuốn Video Thần Kỳ

Đây là những video thần kỳ đã được sứ giả, L., thâu.

Books

Here are books heaven recommends to humanity.

 

Thông Điệp Của Các Thánh

Đây là những thông điệp của các thánh mạc khải cho sứ giả, L.

Cầu Nguyện Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi là một kinh có công hiệu, tập trung vào cuộc sống của Chúa Kitô.

Thông Điệp Của Thiên Chúa

Đây là những thông điệp của Chúa mạc khải cho sứ giả, L.

Tin nhắn từ thiên thần

Dưới đây là thông điệp từ thiên thần trao cho sứ giả, L.

14 Chặng Đường Thánh Giá

Tin trên 14 chặng Đàng Thánh Giá.


Chia Sẻ / Lưu Website

Share

Nhận các tin nhắn này qua email

* Trường này được yêu cầu