The Six Kowtows to Be Handed to Each Person

Share

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.