117 Canonized Vietnamese Martyrs

Share

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese, European Spanish y French.