Thông điệp Sáu Lạy

Share

Thông điệp Sáu Lạy

Ngày 7 tháng 11 năm 2019

6:21 Tối

Nhà thờ Thánh Têrêsa

 

Lucia:

Lạy Chúa, chúng con đang quỳ trước thánh tượng Divino Niño Jesús, thánh tượng Thánh Juan Diego và thánh tượng Mẹ Guadalupe – nơi đây chúng con cũng đã tng đưc đón nhn li ca Chúa và hôm nay xin trở lại.

 

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã dành cho chúng con tham dự thánh lễ chiều hôm nay. Trời ở ngoài đang mưa, không lạnh lắm nhưng cơn lạnh đã bắt đầu kéo đến, anh chị em chúng con dự tính đi xa, đến nhà thờ Holy Spirit; nhưng hôm nay vì mưa và đường cũng ngập nước nên chúng con không thể đi được, chúng con xin ở lại thánh đường Thánh Têrêsa tham dự thánh lễ.

 

Cũng như mọi ngày, Chúa dành cho chúng con cơ hội để xin được đón nhận Lời Chúa. Hôm nay chúng con xin cùng nhau hiệp nhất để lắng nghe Bài Đọc I và Phúc Âm, xin Chúa soi sáng cho chúng con trong sự suy niệm, để cảm nghiệm sự chỉ dạy của Chúa, qua Phúc Âm Tin Mừng mà các Thánh tông đồ xưa đã ghi chép, là mt cm nang dn chúng con đi gia thế gii. Còn nhiều vấn đề trong cuộc sống mà Chúa đã dành cho thế kỷ của đầu tiên, và cũng đang dành cho chúng con trong thế hệ này.

 

Xin cho chúng con tìm ra đưc bn đồ cuc sng ca đời mình qua Li ca Chúa, qua Giáo Lý, qua Phúc Âm, để chúng con sống như sự mời gọi mà Chúa dành cho chúng con; đồng thời cũng biết được sứ vụ của mình mà tiếp tục mỗi ngày trong đời sống; đó là s ci thin, đó là s ph phc đầu phc và đó cũng là s sám hi ăn năn để nhc nh mình mi ngày. Xin Chúa tha th cho chúng con, đ cuc sng ca chúng con đưc đổi mi trong đường li ca Chúa; vì thân xác yếu hèn chúng con chỉ suy nghĩ trong sự giới hạn với rất nhiều điều nơi sự yếu đuối, thấp hèn và thiếu sót.

 

Xin Chúa thương đón nhận những lời con cầu xin. Xin cho con suy niệm Bài Đọc I cũng như Bài Đọc II để hiểu rõ sự chỉ dạy của Chúa, để mỗi ngày chúng con sống với một đời sống đổi mới hơn và nhờ Lòng Thương Xót của Chúa thánh hóa, biến đổi để chúng con sống đúng với vai trò của mình và sống đúng một đời sống xứng đáng với những ơn lành được đổ xuống, được đón nhận sự chỉ dạy của Chúa, để chúng con tiến bước và sống đúng với một đời sống của người Kitô hữu, đời sống được làm con của Chúa và đời sống với sứ vụ và sứ mạng của chính mình. Amen.

 

Giờ đây, chúng con xin được dâng lên những lời suy niệm để được đón nghe lời chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, như mọi ngày Ngài thường dạy chúng con qua Bài Đọc I cũng như Phúc Âm.

 

BÀI ĐỌC I: Rm 14, 7-12

 

PHÚC ÂM: Lc 15, 1-10

Lạy Chúa, Bài Đọc I ngày hôm nay Chúa dành cho chúng con những lời của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma và cũng đang gởi cho chúng con từng người một, để được nghe tiếng của Chúa qua Tin Mừng Phúc Âm. Thánh Phaolô Tông đồ đã nhấn mạnh: “Không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình.”

 

Lời được khuyên nhắc với chúng con trong đời sống là những người Kitô hữu, là những người con của Chúa. Khi chúng con cảm nghiệm được Chúa đã chết cho chúng con, chúng con không có quyền sống cho mình và cũng không có quyền tự mình chọn lựa, mà chúng con phải sống cho chân lý sự thật, chúng con phải sống trong sự mời gọi mà Chúa đã dành cho chúng con. Và chúng con sống qua cm nang được để lại qua cái chết của Đức Giêsu Kitô và qua một sự xác tín trong đời sống làm chứng của các Thánh Tông đồ, được kéo dài cho đến ngày hôm nay, với những lời được ghi chép một cách rất rõ ràng; vì có những lúc chúng con mập mờ trong cuộc sống và có những lúc chúng con mơ hồ.

 

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng con là những hậu bối của thời đại, quả thật, chúng con nghe rất nhiều Phúc Âm Tin Mừng. Chắc chắn là cả một cuộc đời theo cha, theo mẹ với đời sống của người Kitô hữu nhưng đi sâu vào Phúc Âm Tin Mừng, chắc chắn chúng con là những người dửng dưng, những người thật sự không hiểu và cũng chẳng bao giờ có ý thức để cảm nghiệm và suy niệm.

 

Cho nên cho đến tui này, cho đến giây phút này có biết bao nhiêu ngưi chưa vững vàng v đi sng đức tin; chúng con d b lung lc, d b chi phi và chúng con d phm ti và điều thưng tình nht trong cuc sng ca chúng con là nuôi ti, dưỡng ti và phm ti. Nhưng ngày hôm nay, lạy Chúa, khi Chúa cho phép để chúng con suy niệm về Phúc Âm Tin Mừng, chúng con thấy quả thật là một điều rất lớn lao.

 

Chúa đã dùng đủ mọi cách để dẫn dắt chúng con vào giáo lý và cứu chúng con từ bao giờ. Nhưng đời sống của chúng con sanh ra bởi tội, vì chính điều này mà chúng con đang sống giữa tội; nếu chúng con không có sự chỉ dạy của Chúa và không có giáo lý và Tin Mừng, nhất là không có một công cuộc lớn lao vĩ đại – mt lch s qua cái chết mà chính Chúa đã đến vi thế gian và chết thay cho con, chết thay cho đời và chết thay cho muôn ngưi trong nhân loi, thì hôm nay làm sao có nhng tông đ?

 

Chính các ngài đã chứng kiến và các ngài đã ghi chép một cách rõ ràng sự chỉ dạy của Chúa, tình yêu của Chúa và nhất là đời sống giữa thiện và ác. Ngày hôm nay mỗi một ý nghĩa đều mang đến cho chúng con sự cương quyết trong đức tin với sự cải thiện, để chúng con nhận định được giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa những điều chúng con sống có hữu ích và những điều chúng con sống với những ngày tầm thường bình thường, đã trở thành thói quen và không có ý nghĩa.

 

Cho nên, ngày hôm nay Chúa đã nhắc lại cho chúng con: “Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình.” Điều khẳng định của Thánh Phaolô Tông đồ ngài ghi chép, trước khi ngài viết nhất định Chúa Thánh Thần dành cho ngài một sự sáng suốt mạnh mẽ để viết vào trang sách sử, để khẳng định những gì mà con người có trong một lập trường, để giúp chúng con bước ra khỏi những cạm bẫy thấp hèn yếu đuối của tội mà chúng con đang và đã vấp phải.

 

Lạy Chúa, ngày hôm nay xin Chúa giúp chúng con được mở trí, vì bao thế hệ cũng đã đi qua điều gì còn giữ lại nơi chúng con đó chính là lòng tin, là sự vâng phục, là sự lắng nghe, để hiểu được ý nghĩa giá trị của Phúc Âm Tin Mừng, để giúp chúng con đi ra khỏi những ràng buộc theo thói quen với sự hiểu biết giới hạn thấp hèn của tội lỗi.

 

Lạy Chúa, Chúa còn dạy chúng con thêm nữa, để chúng con sống một cách xứng đáng, sống với giáo lý Tin Mừng, sống với một Đấng Thiên Chúa đã chết cho chúng con, sống với một Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, để chúng con hưởng nhờ sự sống lại đó để trở thành một con người mới, để ra khỏi bóng tối của tội lỗi.

 

Còn nữa, đời sống con người của chúng con thì luôn đoán xét lẫn nhau, chúng con nghi kỵ đoán xét cho nên chúng con có những hận thù, ghen tương, đố kỵ, không tha thứ và còn biết bao nhiêu điều … trong cuộc sống. Nhưng Lời của Chúa là một sự nhắc nhở về sự hiền lành, để đi đúng mức độ với một con đường thánh thiện, trong sự thật và nhân đức; ngày hôm nay, những lời này như đang nhắc nhở chúng con và nhắc nhở thế giới.

 

Con người của chúng con luôn có chiều hướng đoán xét anh em của mình, đoán xét việc làm của anh em mình, đoán xét tất cả những gì không vừa ý và không hợp ý. Nhưng điều đoán xét sẽ dẫn chúng con vào sự tiêu cực và mất đi những gì ở trong một giáo lý mà Chúa dạy chúng con từ bên trong tâm hồn, để chúng con cương quyết đi ngược lại những sự suy nghĩ yếu đuối với những điều suy diễn mà con người vốn có trong sự gần gũi thấp hèn đó.

 

Lạy Chúa, Chúa nhắc cho chúng con rõ ràng nhất, để chúng con biết từng việc, từng cử chỉ và đời sống của tập thể cũng như đời sống của cá nhân. Nhất là trong đời sống anh chị em trong đoàn thể và trong đời sống tận hiến của chúng con và những người anh chị em còn rất nhiều điều trong đời sống tập thể cần nghe, cần biết để chúng con đừng mắc phải cái bệnh – đoán xét người khác, miệt thị người khác, khinh khi người khác.

 

Cho nên, Chúa hỏi lại: “Còn ngươi, việc gì mà đoán xét anh em ngươi? Và ngươi, ti sao ngươi khinh khi anh em ngươi?” Chỉ có Chúa là tòa án công chính và công bằng cho nên hãy lắng nghe, cầu nguyện để biết rằng đúng và sai. Đừng dùng phương pháp theo thói quen con người mà lắm lúc chúng ta đi sai và chúng ta khước quyền của Thiên Chúa.

 

Ngày hôm nay chúng ta phải nhìn thân phận tội lỗi xấu xa của chúng ta, để chúng ta hãy phủ phục trước Thiên Chúa bằng lòng sám hối. Tất cả chúng ta đều phải phủ phục trước Thiên Chúa Toàn Năng – là Cha, và Con và Thánh Thần. Ngài là một Đấng Thiên Chúa mãi mãi muôn đời công bằng, công lý, sự thật với tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta. Bởi vì lẽ đó mà chúng ta không còn điều gì để có thể ngần ngại, vì Chúa yêu chúng ta Chúa sửa dạy chúng ta và Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để quay trở về với Chúa, để chúng ta trở nên công chính qua Li ca Ngài, để chúng ta thực hành t bên trong cho đến bên ngoài, luôn có sự trong sáng và công chính.

 

Cho nên với cặp mắt người đời nhìn chúng ta, nhưng hãy sống làm sao để chúng ta đừng rớt vào tội và chúng ta đừng rớt vào sự khuyến dụ của tội. Vì thân xác thì quá yếu đuối nhưng tinh thần thì sáng suốt, vì có Lời của Chúa, vì có tình thương của Lòng Thương Xót. Nhưng chúng ta hãy đề phòng chúng ta mỗi ngày, chúng ta phải sống trong sự công chính cần có đối với mình và đối với mọi người.

 

Chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng: sự giả dối không thuộc về Thiên Chúa và sự điêu ngoa không thuộc về Thiên Chúa. Còn rất nhiều điều mà chúng ta vấp phải trong cuộc sống vì chúng ta ganh ghét, ghen tương đố kỵ, vì chúng ta có nhiều vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta đã có đôi lần và đã bao lần sống trong sự giả dối, vì một lời của chúng ta mà chúng ta đã làm sai đi kế hoạch và chương trình của những người khác trong đời sống lành thiện.

 

Vì những sự đoán xét của chúng ta mà chúng ta đã trở thành một con người giả dối, vu oan giá họa cho anh chị em mình. Và cuối cùng, vì những điều đó, chúng ta đã khước quyền của Chúa và chúng ta phải chịu trách nhiệm trước sự công bằng. Chúa đã muốn chúng ta phải trở nên những con người trưởng thành trong sự cải thiện, để chúng ta trở thành một con người tốt. Có thì nói có, không thì nói không. Đừng giả dối; nếu giả dối thì không thuộc về Thiên Chúa.

 

Cho nên, ngay t bây gi, chúng ta cần nhắc nhở để sám hối đã bao lần lỗi lầm trong cuộc đời, thì đây là lúc mà chúng ta không thấy xa lạ với món quà Sáu Lạy, chúng ta không thấy xa lạ với sự chỉ dạy của Mẹ Maria, chúng ta không thấy xa lạ với những gì chúng ta đã đón được do chính Mẹ dạy chúng ta – hãy quỳ phủ phục, hãy thờ lạy tôn vinh, hãy đến với Thiên Chúa bằng trái tim chân thành chân thật; hãy nhìn nơi mình để sám hối tội lỗi. Đó là điều mà Chúa đang chờ đợi chúng ta và miệng lưỡi chúng ta mới bắt đầu ca ngợi chúc tụng.

 

Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta khi Chúa hiểu được tấm lòng cải thiện của chúng ta, khi Chúa hiểu được sự ước mơ để trở nên người công chính của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng con cám ơn Chúa, xin cho trái tim của chúng con đừng cứng lì khi nghe lời Chúa, xin cho lòng chúng con mở ra để hiểu biết những gì để mình quyết tâm làm.

 

Xin đừng để cho chúng con vì những việc thầm kín trong tư tưởng, mà chúng con không thành thật chúng con cũng phải trả lẽ trước mặt Chúa với sự công chính. Hãy nghe câu cuối cùng: ” Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa.” Nếu chúng ta suy niệm câu này chúng ta sẽ biết sợ tội, tránh tội và lìa xa tội; hãy sống công chính từ bên trong cho đến bên ngoài. Hãy sống một đời sống như Chúa mời gọi chúng ta qua Bài Đọc I mà Thánh Phaolô Tông đồ đã ghi chép và tiếp tục để đón nghe tình thương của Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho những kẻ có tội quay bước trở về.

 

Chúng ta tiếp tục đón nghe Phúc Âm Tin Mừng của Thánh Luca đã ghi chép; trước khi chúng ta đi vào bài Phúc Âm thì chúng ta hãy suy niệm. Bởi vì hôm nay Chúa nhắc: “Hãy đến vi Ta tt c, hi nhng ai khó nhc và gánh nng, Ta s nâng đ và b sc cho các ngươi“.

 

Cuộc đời của mỗi một người chúng ta trong những ngày lữ thứ của trần gian không ai không gặp vất vả, không ai không gặp thử thách và không ai không gặp thập tự giá. Nhưng chúng ta có hiểu thập tự giá để mang chúng ta đến với Ngài, qua ý nghĩa mà chính Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài đến thế giới để cứu con người trong thế hệ của nhân loại cũng phải bước qua đoạn đường Thập Tự Giá với sự đau đớn cực cùng để cứu chúng ta ngày hôm nay.

 

Cho nên chúng ta đừng cảm thấy xa lạ hoặc sợ hãi thập giá, nhưng hãy nhớ rằng Chúa đã cho chúng ta một gương sáng bằng việc của Chúa làm và Chúa cũng đã hứa hẹn với chúng ta, để chúng ta được nâng đỡ và có hy vọng hôm nay: “Hãy đến vi Ta tt c“. Chúa không chừa bất cứ ai, những người tin và những người tìm đến Ngài, vì Chúa phán: “Hãy đến.” Dù là với những u uất đau khổ, dù cuộc đời của chúng ta bị người khác phản bội, dù chúng ta gặp những trắc trở đau đớn, gặp những bệnh tật linh hồn lẫn thể xác, dù chúng ta gặp những thập giá đau đớn giữa cuộc đời mà chúng ta muốn sống như bao nhiêu người khác.

 

Chúng ta có biết rằng Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng, Ngài dựng nên chúng ta Ngài biết tất cả những gì phù hợp và thích hợp với chúng ta; ngay cả thập giá Ngài trao cũng có ý nghĩa để cứu chúng ta. Nếu chúng ta không dựa vào thập giá thì chúng ta làm sao có thể biết Ngài, nếu chúng ta không có thập giá đó thì chúng ta sẽ hư mất và cũng có thể trở thành là những lý hình chăng, là những tên tội đồ chăng, là những tên bất chính bất tuân và cũng là những người ngoại giáo chăng?

 

Hãy nhớ rằng tất cả mọi điều đến với chúng ta, là người Kitô hữu chúng ta phải lắng nghe từng chữ từng câu. Tất cả đều là ý tốt và Thánh ý tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta hãy hiểu rằng, khi chúng ta đau khổ cực cùng, Chúa cũng đã nói: “Hãy đến vi Ta, hi nhng ai khó nhc và gánh nng“.

 

Cuộc đời của chúng ta có nhiều gánh nặng khó nhọc, nhưng khi mang gánh nặng và khó nhọc chúng ta hãy nhìn xem có ai gánh nặng khó nhọc như Mẹ Maria, có ai mang gánh nặng đau khổ cực cùng như chính những vết thương mà Chúa Giêsu chịu? Ngài đã đau khổ cực cùng để cứu chúng ta thì Ngài không muốn linh hồn của chúng ta mất đi, cho nên Ngài vừa cứu chúng ta vừa nâng đỡ linh hồn chúng ta.

 

Cho nên, hãy đến với Chúa, hãy mạnh dạn đến với Chúa, hãy thưa với Chúa. Hãy tin rằng Chúa sẽ bổ sức, Ngài là Đấng có quyền bổ sức cho chúng ta, để chúng ta trở thành một con người mới vững mạnh để bước đi trên đoạn đường thập tự giá. Đoạn đường Thập Tự Giá Đức Giêsu chọn để cứu chúng ta, đoạn đường thập tự giá mà chính chúng ta đi là đim hn để gặp Đức Giêsu, với ân tình bao la mà Chúa đã dành để cứu chúng ta, là những tội nhân trở thành những hối nhân, những hối nhân trở thành những chứng nhân đang có ở giữa thế giới này và những chứng nhân trở thành những thánh nhân đang có mặt tại thiên đàng.

 

Con xin Chúa ngày hôm nay cho những lời cầu xin này được thấm vào lòng của anh chị em có cơ hội đón nghe, để chúng ta phải bắt đầu từ bây giờ, tự chính mình với những suy nghĩ để trưởng thành trong ơn Chúa. Vì đây không phải dễ dàng được gặp gỡ và được chính Chúa Thánh Thần đi sâu để dạy chúng ta hiểu biết thêm về đời sống Phúc Âm Tin Mừng, hiểu biết thêm về đời sống khi chúng ta cương quyết trở thành những người con xứng đáng của Thiên Chúa dành cho chúng ta, bất kể chúng ta là ai.

 

Ngày hôm nay chúng ta được nghe là ơn được đổ xuống để chúng ta đón nhận và giữ lấy, để chúng ta sống với một đời sống thuộc về Chúa mời gọi chúng ta trong sứ vụ của mình, trong vai trò của mình, là người con của Thiên Chúa và cũng là người Kitô hữu của Giáo Hội. Amen.

 

Lạy Chúa, con xin được kết thúc những lời của Bài Đọc I mà Chúa đã dành cho con vào chiều hôm nay, cùng với những người anh chị em qua sự chỉ dạy của Chúa. Con cám ơn Chúa đã nhắc nhở con cũng như nhắc nhở anh chị em, ai cũng rớt vào tình trạng này. Cuộc sống của chúng con dường như quen thuộc với sự nghi ngờ, đoán xét, có những lúc chúng con cứ tự suy diễn rồi tự kết tội; lắm lúc chúng con sống trong sự mù quáng biết bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời.

 

Ngày hôm nay, nhờ chính Chúa dành cho chúng con cơ hội để chúng con mới biết điều gì là ánh sáng, điều gì là bóng tối, nhưng chưa vững. Nếu chúng con không luôn luôn đề phòng chính mình thì chúng con cũng dễ vấp ngã vì đời sống rất yếu đuối của thân xác.

 

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã giúp cho chúng con, buổi chiều hôm nay nếu trời mưa thì chúng con ở nhà chớ chúng con không có đi, nhưng thật sự có một điều gì đó thúc đẩy. Con cám ơn Chúa, buổi trưa ngày hôm nay trong giờ Lòng Thương Xót, đã có những điều ở trong lòng con. Không tự mình nhưng sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần rất là mạnh mẽ và Chúa đã đến viếng thăm con bằng Thánh Thể của Ngài trong căn phòng con cầu nguyện; Chúa thường đến thăm con rất là nhiều lần, nhiều khi đã trở thành thói quen từ bao giờ.

 

Ngày hôm nay trời mưa, con nhìn thấy cảnh vật rất là buồn và trời thì lạnh lẽo, hơn nữa con thấy cũng bất tiện. Nhưng có một sức mạnh, con nhớ Chúa và con cũng nghĩ rằng Chúa đang nhớ chúng con, từng đứa con một, cho nên Chúa mời gọi chúng con đến đây để chúng con được cùng nhau nghe lời Chúa. Con cũng tin tưởng rằng Chúa cũng dành cho chúng con cơ hội để hiểu biết thêm về sự chỉ dạy.

 

Lắm lúc, Chúa tách rời chúng con ra để Chúa dạy từng đứa một vì Chúa biết đứa nào mạnh điểm nào và đứa nào yếu điểm nào. Chúa luôn muốn chúng con luôn luôn có sự kết hợp hiệp nhất trong chương trình được đặt để rất là quan trọng và giá trị mà chúng con lắm lúc ơ thờ, không hiểu. Chúa cũng hiểu được nội tâm với sự khao khát bên trong tâm hồn, với những bí mật ai cũng có.

 

Chúa hiểu được điều đó và Chúa muốn chúng con hãy thả lỏng tinh thần trong sự phó thác, để chúng con nghe những điều của Chúa dạy và đừng rớt vào những lưới bẫy mà trong tư tưởng yếu đuối luôn vấp phạm, để chúng con cố gắng sống với một đời sống như sự chỉ dạy của Chúa, công chính, trong sáng trong sự thật. Đừng để cho tư tưởng với sự yếu mềm nó sẽ bị đánh phá, lúc đó là cơ hội mà chúng con đã hoàn toàn không biết sự tấn công của ma quỷ thì nó sẽ làm chủ và có những việc chúng con làm nhưng chúng con không ý thức được thì chính chúng con đã đi sai và làm cho Chúa đau lòng.

 

Sự huấn luyện của Chúa là muốn chúng con ngây thơ, chân thật, sống thật để chúng con được đón nhận tình yêu của Chúa và chúng con trao cho nhau, nhưng trong tâm tình trong sáng, chân thật và sự thật. Xin giúp chúng con đừng để cho một mảy may nào của ma quỷ xúi giục để làm sai; khi chúng con sai thì chúng con không thấy được ánh sáng và từ cái sai đó sẽ đi đến lầm lẫn và mù quáng.

 

Con xin Chúa giúp chúng con tất cả điều này, để chúng con sống trong sự hồn nhiên ngây thơ và sống trong sự chân thật, vì có sự chúc phúc chúc lành của Chúa. Nếu chúng con sống không được trong sáng thì sự chúc lành chúc phúc của Chúa ngừng lại ngay, bởi vì khi cái thùng nó đã đóng lại thì dù ân sủng đổ xuống bao nhiêu cũng không đón nhận; khi cái thùng mỡ nắp thì cứ tiếp tục tràn đầy những ân sủng nhưng đòi hỏi sự công chính, đòi hỏi sự chân thật, đòi hỏi sự trong sáng, đòi hỏi lề luật và giáo lý Chúa được thực hành trên chúng con và trong chúng con. Amen.

 

Lucia xin được kết thúc, 6 giờ 55 phút, ngày Thứ Năm, tháng 11, ngày 7, năm 2019, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước thánh tượng Divino Niño Jesús, thánh tượng Thánh Juan Diego và thánh tượng Mẹ Guadalupe mà con cùng với anh chị em xin được dâng kính Chúa với những lời mà Chúa đã dành cho chúng con qua Chúa Thánh Thần, chỉ dạy một cách đặc biệt.

 

Và giờ đây, chính Chúa Giêsu đã nói với những người thâu thuế, chính Chúa Giêsu đã hành động điều này và chính Chúa Giêsu đã thực hiện và điều đó mang đến một giáo lý thật rõ ràng trong Phúc Âm như Thánh Luca đã ghi chép, để chúng con hãy dựa vào điều này để được đón nhận tình thương của Chúa.

 

Chúng con cũng là một trong những con chiên đi lạc đó, vì một con chiên đó mà Chúa đã bỏ hết chín mươi chín con chiên kia, để vác con chiên tội lỗi trở về, để vác con chiên đi lạc đường trở về, để vác con chiên đang bị thương tích mà không thể về được. Ngày hôm nay nhờ chính tình thương của Chúa, nhờ trái tim yêu thương vô bờ bến của Chúa và nhờ Chúa đã bỏ tất cả để đi tìm con chiên như chúng con, đã bao năm tháng lạc lõng giữa xã hội, lạc lõng giữa cuộc đời.

 

Ngày hôm nay chúng con hãy nhớ rằng khi Chúa vác chúng con về trên vai, Chúa đem bao biết bao nhiêu tình thương để dành cho chúng con. Chúa chữa lành những vết thương lòng bị rạn nứt, Chúa cũng bù lấp với tất cả những ngày đau khổ cực cùng và Chúa cũng dành tất cả những nguồn ân sủng. Hãy đón nhận, hãy tiếp nhận và thực hành, để chúng con bỏ đi cái tôi của chính mình trong sự đòi hỏi, chúng con bỏ đi những điều ưa thích của con người trần gian trong cách sống mà chúng con chưa ý thức để trưởng thành.

 

Lạy Chúa, hôm nay xin cho chúng con cảm nghiệm được điều này, để chúng con thấy được chúng con không là gì cả. Chúng con chỉ là những hạt cát hạt bụi bị chà đạp giữa một xã hội đông người như hôm nay. Những hạt cát hạt bụi người ta không để ý đến đó, người ta không quan tâm đến, nhưng Chúa lại quan tâm những hạt bụi Chúa dựng nên; những hạt cát Chúa để trên một bãi biển bao la mênh mông và từng hạt cát được kết hợp để trở thành một bờ cát êm ái khi bước chân Ngài đi qua.

 

Cho nên, biển đã nói lên một sự rộng lớn bao la và cát nói lên sự mềm mại của bờ cát trên bờ biển, để nhìn thấy giữa nước và sự khô cạn. Tình Chúa thì luôn dành cho chúng con bao la còn hơn biển cả; dù là những bãi cát êm ái dịu dàng để chúng con bước từng bước chân nhẹ nhàng, nhưng những bãi cát đó cũng không ví được tình Chúa dành cho chúng con, khi chúng con là những người sai phạm xúc phạm, hay là người sống trong tội như chính con chiên đi lạc kia.

 

Xin cho mỗi một người chúng con hôm nay suy niệm tình yêu đó, để chúng con xin ngay từ bây giờ hãy bỏ đi chính mình với những tự ái, với những kiêu căng, với những điều mà chúng con cho đó là đau khổ hay thất bại. Nhưng trong cuộc đời của chúng con Chúa đã dùng cây viết để viết lên những lời êm ái dịu dàng, như những vần thơ và trao tặng cho chúng con một tấm giấy mong chúng con viết và đáp lại Lời của Chúa. Và bức tranh mà tự chúng con vẽ, Chúa khao khát chờ đợi để bức tranh trở nên một bức tranh hiền hòa, một bức tranh đẹp, một bức tranh có ý nghĩa.

 

Nhưng cuộc đời của chúng con đã viết lên những bức tranh tàn phế, những bức tranh với những dấu vết của tội mà chúng con đã làm và còn những vết mà chúng con đã quẹt lên với những mực đen để xóa đi cái màu trắng tinh khiết mà Thiên Chúa dành cho mỗi một người của chúng con. Cho dù rằng tờ giấy màu trắng đó chúng con đã lỡ viết lên những dòng chữ của màu đen, chúng con đã lỡ viết lên những giòng chữ màu đỏ, chúng con viết nguệch ngoạc theo cách thức của một con người trần gian với sự thấp hèn yếu đuối.

 

Nhưng khi chúng con trở về, chúng con đã biết tội lỗi của mình, chúng con đã biết cuộc đời hoen ố không cách nào có thuốc chữa và không có cách nào có thể rửa sạch. Nhưng chính Lòng Thương Xót của Chúa; Đấng Cứu Độ đã chết đi và lấy Máu để gội rửa trên những dòng chữ đen đó, gội rửa trên những điều mà con người đã tự viết lên trong đời sống đau khổ do tội chính mình gây nên.

 

Chúa là một Đấng nhân từ, đời sống chúng ta không thể nào thiếu Ngài, chúng ta không thể nào rời khỏi Ngài và chúng ta không thể sống một mình giữa một cuộc sống đầy cạm bẫy qua muôn thế hệ. Cho nên những gì mà hôm nay chúng ta dựa vào đó chính là Phúc Âm, đó chính là Tin Mừng, đó chính là Lời của Chúa, lịch sử của Chúa và tình thương với Lòng Thương Xót, để chúng ta được biết rằng chúng ta gặp Chúa ngay bây giờ bằng cách nào, chúng ta tìm được Chúa bằng cách nào, chúng ta thấy được Chúa bằng cách nào và chúng ta tin Chúa bằng cách nào?

 

Hôm nay, đó chính là ánh sao dẫn đường, chính là Phúc Âm Tin Mừng được ghi chép một cách rất rõ ràng, cộng thêm lòng tin và cộng thêm sự suy niệm của chúng ta, để chúng ta có một đời sống nội tâm riêng biệt, đời sống thiêng liêng trong linh hồn, chúng ta mới có thể thấy Chúa trong niềm tin của chúng ta. Chúng ta gặp Chúa bằng những Lời qua Phúc Âm Tin Mừng và chúng ta thực thi những Lời của Chúa dạy bằng đời sống mà chúng ta được nghe, được chỉ dạy và được giảng dạy qua Giáo Hội và trong Phúc Âm.

 

Tất cả những điều này rất tuyệt vời mà chúng ta đang có do sự thiêng liêng hiện hữu của một Đấng Thiên Chúa siêu việt dành cho chúng ta, một Đấng Thiên Chúa thượng trí đã dành cho chúng ta tất cả, phù hợp và thích hợp trong mọi vấn đề, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời đại và trong mọi thế kỷ.

 

Hôm nay mỗi một người chúng con không cách gì không hiểu và không cách gì từ chối được những ân sủng được ban cho chúng con từng người và từng giai đoạn, từng hoàn cảnh, từng mỗi một thời đại, từng mỗi một thời gian và không gian. Chỉ có một mình Thiên Chúa là một Đấng cao cả dành cho chúng con, mọi tầng lớp, mọi vai trò, để thấu hiểu và cảm nghiệm sự lớn lao cao cả của ơn thánh Chúa ban.

 

Con người của chúng con chỉ cần biết rằng phải tin. Phải tin và tìm đến trong sự thực hành và hợp tác, chúng con mới thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa với chiều sâu, chiều cao và chiều rộng đã dành cho chúng con và giúp chúng con trở nên những con người hữu ích, trở nên những con người hữu dụng và cũng trở nên những kiệt tác mà Chúa khao khát, là chúng con, và trở nên một tác phẩm mà Chúa đã dành một cách đặc biệt để chính Chúa hướng dẫn chúng con, Chúa ở cùng chúng con.

 

Chúa ban tặng cho chúng con trái tim và tình yêu của Ngài, bởi vì Ngài muốn chúng con trở nên thiện nguyện, Ngài muốn chúng con cải thiện, Ngài muốn chúng con sống trong một đường lối duy nhất. Đó chính là tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con và chúng con cũng dành chính tình thương và tình yêu xin dâng kính Thiên Chúa bằng một tấm lòng. Đó là sự khao khát của Ngài: yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả con tim của mình, và yêu tha nhân như chính Chúa dạy. Nếu chúng con thấu hiểu được điều này và thực hành chúng con sẽ trở nên những người công chính mà Chúa khao khát, những môn đệ Chúa chọn và những tông đồ kế tiếp mà chúng ta đang sống giữa thế giới này.

 

Cho nên, không có điều gì mà chúng ta không thể, nhưng có Chúa chúng ta đều có thể. Chúng ta yếu đuối, chúng ta tội lỗi bởi vì con người của chúng ta cứ đi tìm và nhắm thẳng những gì trong thực tế. Nhưng Chúa chỉ mong muốn chúng ta hãy ý thức rằng chúng ta rất cần Chúa và chúng ta sống với một đời sống với mình với Chúa, quyết tâm loại bỏ tất cả những thói quen làm chúng ta rời xa Chúa và chúng ta đang mang những dấu vết của tội lỗi. Chúng ta hãy cần trở nên một con người mới, để chúng ta trở nên hữu dụng và hữu ích trong vai trò mà Chúa dành cho chúng ta.

 

Chúng ta cảm tạ ơn tình thương của Chúa đã dành cho chúng ta Bài Đọc của ngày hôm nay. Đó chính là Bài Phúc Âm mà Chúa đã cho phép chúng ta để chúng ta được suy niệm; bởi vì thế giới của loài người hôm nay chỉ có những điều mà chúng ta chỉ ham những điều thực tại trong đời sống. Chúng ta chỉ nhìn số đông và chúng ta chỉ biết những gì của bề ngoài, nhưng những điều mà Chúa muốn hôm nay là tâm hồn của chúng ta, là trái tim của chúng ta, là những quyết tâm của chúng ta, là những điều chúng ta cần nên cải thiện, chúng ta cần nên hoàn thiện vì Chúa muốn và Chúa cần đến tình yêu của chúng ta.

 

Chúa là một Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật. Chúa muốn rằng trái tim chúng ta thuộc về Ngài, vì đó là một tác phẩm đẹp nhất, hoàn mỹ nhất mà Chúa khao khát chúng ta trưởng thành và lớn lên. Chúng ta hạnh phúc chúng ta được suy niệm bài này, rất có ý nghĩa. Và bài này cũng dạy cho những người có chức vụ, dạy cho những người mang một trách nhiệm nhưng một số đông chúng ta chỉ nhìn với sự nghi ngờ, đoán xét. Nhưng cuối cùng, chúng ta biết rằng sự nghi ngờ đoán xét con người đó là những điều sai lầm.

 

Thiên Chúa là Đấng có cách để ban đến những người con của Ngài, những người công chính được thưởng theo cách công chính, những người tội lỗi Ngài đang mời gọi để cứu họ và đưa họ trở về. Cho nên điều này là điều cần thiết nhất mà chúng ta phải cần lưu ý để thoát ra khỏi và hiểu với tất cả những gì trong Phúc Âm Tin Mừng Chúa để lại, điều hằng ngày và mỗi ngày chúng ta hiểu chỉ trong một giới hạn.

 

Chúng ta không hiểu rằng Chúa muốn chúng ta hãy hiểu hơn nữa, bởi vì những điều đó là những điều cần thiết nhất để dạy cho chúng ta, dạy cho môi trường chúng ta, dạy cho những người có chức vụ và dạy cho một đời sống để chính chúng ta cũng sửa đổi, để chúng ta cũng được mời gọi. Chúng ta cũng là một trong những con chiên, hãy sống một đời sống sám hối, để được Chúa xót thương, để được Chúa nhìn đến, để được Chúa ẳm bồng và để được Chúa vác trên vai như Chúa đang vác con chiên lạc trở về.

 

Cho nên, Chúa vui mừng khi những người tội lỗi trở về, Chúa vui mừng khi một tội nhân sám hối, Chúa vui mừng khi Chúa thấy con người biết tỉnh thức trở về. Chúng ta không biết giá trị của chúng ta, nhưng Chúa dành cho chúng ta một giá trị rất lớn. Vì chính Ngài đã đổ máu vì chúng ta cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để chúng ta suy niệm và cảm nghiệm.

 

Hãy sống và suy niệm Lời Chúa, hãy thực hành như Chúa dạy và hãy cho mình một thí dụ, cho mình một cái cảm nghiệm chúng ta được yêu, được thương và dù tội lỗi đến đâu Chúa mong mỏi chúng ta trở thành một con người mới vì Chúa đang chờ đợi sự trở về của chúng ta.

 

Xin đừng để cho trái tim mình chai đá, xin đừng để cho trái tim trở nên mù lòa và xin đừng để cho thói quen đã làm cho chúng ta ở bên Chúa nhưng không bao giờ gặp Chúa. Phụng sự Chúa, ở bên Chúa, nhưng đầu óc của chúng ta ganh ghét, ghen tương, đố kỵ; ở bên Chúa nhưng chúng ta không nhìn thấy Chúa muốn chúng ta tiếp tục bên cạnh của Ngài bằng tình thương, bằng sự thực hành, bằng những hành động và bằng một đời sống nhân chứng.

 

Ngày hôm nay xin cho tất cả mọi người anh em chúng ta suy niệm bài này để chúng ta sống với một ngày mới trong cuộc đời với một sự đổi mới, để chúng ta hãy để chúng ta như con chiên lạc kia, mỗi ngày được sám hối ăn năn, để được Chúa đưa chúng ta trở về và cũng để luôn luôn đề phòng chính mình, chúng ta đừng vấp phải và lỗi phạm để chúng ta làm cho Chúa đau lòng vì Ngài đang chờ đợi chúng ta.

 

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa ngày hôm nay Chúa dành cho chị em con, anh em con, có cơ hội để được đến với Chúa trong sự suy niệm. Con cảm thấy rất là hạnh phúc là bởi vì khi chúng con hiểu được lời Chúa và xin được nghe qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, dường như chúng con có một điều gì đó đổi mới bằng chính sự gội rửa của Thần Khí của Thiên Chúa để giúp chúng con và nhắc chúng con.

 

Con người thì luôn yếu đuối nhưng Thiên Chúa thì luôn dùng đủ mọi cách để đưa chúng con ra khỏi những lưới bẫy đó, để chúng con trở thành những con người xứng đáng hơn khi chúng con làm chứng, để chúng con xứng đáng hơn khi chúng con thờ lạy Chúa, để chúng con xứng đáng hơn khi chúng con được kề bên Chúa. Chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen, amen, amen.

 

Lucia, Maria Martinô, Phaolô Thanh, Maria Titus xin được kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay, và con không quên rằng, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất. Con xin dâng lên Chúa Lạy Thứ Nhất.

 

 

Lạy Thứ Nhất kính dâng lên Đức Chúa Cha

 

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, con chúc tụng và ngợi khen Cha với muôn hồng ân được đổ xuống trên chúng con và thêm một ngày mới trong cuộc đời của chúng con. Xin Cha cho chúng con thêm sự hiểu biết, thêm sự khôn ngoan và được thánh hóa trong tình thương của Lòng Thương Xót mà Cha ban chung cho nhân loại và Cha cũng dành riêng cho chúng con.

 

Chúng con thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò, xin dâng lên Cha lời cảm tạ, chúc tụng, tri ân với bàn tiệc thánh mà chúng con vừa mới dự xong cùng với các thiên thần các thánh, để được đón rước Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô Con Cha, của nuôi linh hồn hằng ngày để giúp chúng con biết nhìn ra nơi mình, nhìn ra được  tình thương của Chúa và nhìn ra Lòng Thương Xót vô biên bất tận của Chúa và nhìn ra thân phận yếu đuối, có gì đáng để đáp lại ngoài sự phủ phục đầu phục và thờ lạy Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, của Lòng Thương Xót mà chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh.

 

Xin nhận nơi chúng con như một món quà bé nhỏ vào một buổi chiều mưa, vào một buổi tối lạnh, chúng con xin dâng kính Chúa và xin được an ủi Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, đang hiện diện ở nơi nhà tạm. Ngài dường như đã bị bỏ quên, bỏ rơi khắp nơi trên toàn thế giới, trong tất cả các nhà tạm. Nhưng ít ra ở nhà tạm nơi đây có những đứa trẻ, có những đứa con dẫu tội lỗi nhưng bập bẹ đến để phủ phục thờ lạy.

 

Xin Chúa nhìn đến chúng con mà cho thế giới được biết sự hiện diện của Chúa, được nhận ra Chúa để trở về với Chúa và cùng nhau trong sự hiệp nhất mà cảm tạ ơn Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến của Đức Chúa Cha, cảm tạ tình thương bao la vô bờ bến mà Cha đã dành cho chúng con. Và còn Đức Chúa Giêsu, còn Ngôi Hai Cứu Độ, đã và đang mỗi một ngày chờ đợi chúng con trở về. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen.

 

 

Lạy Thứ Hai kính dâng lên Đức Chúa Giêsu

 

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, ngày hôm nay chúng con vẫn tiếp tục lập đi lập lại, bởi vì Đấng Cứu Độ Ngài đã đến với thế gian để chúng con có ngày hôm nay, để chúng con có cuộc sống hạnh phúc. Dù là những đau khổ đã đi qua trong cuộc đời nhưng cuối cùng Ngài vẫn là một Đấng dành cho chúng con cơ hội để được biết Ngài, gần Ngài và thấu hiểu được ý nghĩa mà hôm nay chúng con cùng nhau hiệp nhất phủ phục thờ lạy và cảm tạ ơn Chúa.

 

Cảm tạ ơn tình thương của Chúa, cảm tạ ơn Chúa đã nhẫn nại chờ đợi chúng con, cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con từ những tội nhân trở về thành những hối nhân, cảm tạ ơn Chúa đã đón nhận chúng con để trở thành những chứng nhân ngày hôm nay. Cho dù những việc chúng con chưa có thể hoàn toàn, vẫn là sự âm thầm, nhưng chúng con hạnh phúc vì chúng con nhận ra một phần nào tội lỗi xấu xa mà chúng con cần phải quyết định từ bỏ nó.

 

Vì nó đã làm cho chúng con biết bao nhiêu ngày gián đoạn, nó đã làm cho chúng con với những ngày đau khổ cực cùng, đã làm cho chúng con có những ngày có mắt có nhưng không thấy, có tai nhưng không nghe, trái tim không cảm nhận. Cho nên chúng con dửng dưng trước Thiên Chúa, chúng con dửng dưng trước Đấng Cứu Độ, chúng con dửng dưng thờ ơ, chúng con thiếu tôn trọng và chúng con thiếu trân quý.

 

Cho nên, ngày hôm nay xin Chúa nhìn đến chúng con trong thân phận của tội lỗi trở về với Chúa. Xin Chúa đón nhận Lạy Thứ Hai với một tâm tình tạ tội, một tâm tình tri ân, một tâm tình biết ơn, một tâm tình thờ lạy, chúc tụng thay cho những người anh chị em khắp nơi trên thế giới và cũng thay cho những ngày trong quá khứ mà chúng con đã vô tình cố ý.

 

Xin Chúa thương đón nhận lời chúng con dâng, xin cho chúng con dâng như một món quà an ủi vào một buổi chiều trở lạnh, với cơn mưa đang đổ xuống và còn biết bao điều của bên ngoài, với những cảm giác mà chúng con có những lúc lười biếng và nhát sợ. Nhưng cuối cùng vượt qua để có thể đến được tại nơi đây – nơi mà chúng con đến để cùng nhau hiệp nhất với giáo xứ để tham dự Thánh Lễ Misa.

 

Chúng con tiếp tục cùng với triều thần thánh thiên quốc mà lòng chúng con tin, để được đón rước Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa vào lòng, để thúc đẩy một sức mạnh của tình yêu mà chúng con dâng lên Chúa, một niềm an bình và bình an trong lòng của chúng con, để được dâng lên những lời thiết tha với một buổi chiều buồn và mưa. Nhưng có Chúa thì có gì buồn và dù có mưa to gió lớn cũng đầy cả ý nghĩa khi chúng con tìm Chúa và được ở bên Chúa. Amen.

 

 

Ly Th Ba kính dâng lên Chúa Thánh Thn

 

Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, là sự thật. Con cảm tạ ơn Ngài vì chính Ngài đã thúc đẩy, vì Ngài là tất cả, đã dạy cho chúng con. Vì Ngài cho chúng con cơ hội để hiểu biết thêm tình Chúa yêu con, tình Chúa yêu nhân loại, tình Chúa đã chết cho thế hệ muôn người và tình Chúa đã dẫn chúng con cùng nhau quy phục trước Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, là một sự cao cả tuyệt vời, là một sự phong phú trong một thế giới mà chính Ngài đã dành nhưng chúng con không biết và chưa biết. Lạy Chúa Thánh Thần, quả thật, Ngài là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, sự thật. Ngài đang nhẫn nại chờ đợi mỗi một trái tim trong sự khiêm nhượng để tìm đến Ngài. Ngài sẵn sàng để dạy và giúp chúng con trên bước đường, bước tiến trong cuộc sống của đức tin và dạy chúng con những sự lành thánh và dạy chúng con sự công chính. Ngài luôn sẵn sàng nhưng chúng con là những người yếu đuối, thiếu hiểu biết và rất kém cỏi trong đời sống của đức tin cho nên chúng con chưa biết và chưa tìm ra được.

 

Nhưng lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục cho thế giới cơ hội, cho mọi người trong thế giới này cơ hội, cho mọi tầng lớp, mọi vai trò có cơ hội. Bởi vì Chúa là một Đấng quá yêu thương, tràn đầy những ơn thánh phong phú để giúp chúng con trên bước đường tiến bước, giúp chúng con trên bước đường trở về với Chúa, giúp chúng con trên bước đường tuyên xưng đức tin, giúp chúng con trên bước đường sống cho một đức tin với chân lý sự thật mà chỉ có Thiên Chúa duy nhất độc nhất ban cho.

 

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Chúng con chúc tụng Ngài, chúng con tôn vinh Ngài. Holy Spirit, I love you, Holy Spirit, let the world know you and come back to you, and be back with Divine Mercy, be back with Jesus Christ. He died on the Cross, but we are blind right now, that’s why Holy Spirit we need You so much. You are love. Everyone needs love in this world Holy Spirit. Thank you.

 

Lạy Thứ Tư kính dâng lên Mình Máu Thánh Đức Giêsu Kitô

 

Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên Mình và Máu của Chúa. Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, là sự thật, là chân lý, là công bằng. Ngài đang ẩn mình để dành cho chúng con cơ hội để được đến gần với Ngài, để được biết Ngài và được đón nhận những kho tàng lớn lao cao cả mà Chúa đã dành cho chúng con qua Bí Tích Thánh Thể. Mỗi một ngày Ngài ôm lấy chúng con, Ngài ôm lấy nhân loại. Ngài chờ đợi từng mỗi một đứa con khờ trở về, Ngài chờ đợi những tội nhân khi họ nhận thức và ý thức để về với Chúa, bởi vì Chúa chỉ có tha và cứu, Chúa chỉ có yêu và thương.

 

Ngài không kết tội, nhưng chính vì tội, vì chúng ta có tội cho nên chúng ta phải kết tội chúng ta. Bởi vì tội sẽ không hòa nhập được với ánh sáng, tội sẽ không đi vào chân lý của sự thật, tội sẽ làm cho chúng ta yếu kém mọi mặt, tội sẽ làm cho chúng ta ngăn cách ranh giới với Thiên Chúa, tội dẫn chúng ta đi vào cõi chết. Chính vì cái cõi chết đó mà Đức Giêsu Kitô đã chịu chết thay cho chúng ta, Đức Giêsu Kitô đã đi vào cái chết để mang chúng ta từ bóng tối trở về. Ngài vượt thắng cái chết, Ngài phục sinh vinh quang để mang lại cho chúng ta tình yêu với chân lý sự thật. Ngài mang lại cho chúng ta Thần Khí của Thiên Chúa, Ngài mang lại cho chúng ta của nuôi linh hồn bằng một sự xác tín mà Ngài đã để lại cho chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Ngài biết chúng ta khờ khạo, Ngài biết chúng ta mỏng dòn yếu đuối, Ngài biết chúng ta giới hạn trong sự hiểu biết, Ngài biết chúng ta không dễ tin và không hiểu được đức tin là gì. Cho nên ngày hôm nay Ngài muốn cho chúng ta được biết về lịch sử của Bí Tích Thánh Thể; Bí Tích Thánh Thể mà Ngài đã thiết lập ngay từ lúc sắp sửa đi vào buổi Tiệc Ly đầu tiên và là buổi Tiệc Ly cuối cùng Ngài dành cho mỗi một tội nhân như chúng ta, Ngài dành cho mỗi một thế hệ và Ngài cũng dành đặc biệt cho các môn đệ mà Ngài yêu thương nhất và chọn chính các Ngài để thay thế Đức Giêsu ở lại, đem chính Mình và Máu của Ngài, đem một Thiên Chúa thu mình trong tấm bánh nhỏ kia, để trở thành của nuôi linh hồn – lương thực cho các tông đồ đầu tiên, cho cả thế giới và những người tội lỗi như chúng ta hôm nay.

 

Một Bí Tích kỳ diệu huyền nhiệm chính Thiên Chúa đã thiết lập, một Đấng Thượng Trí đã dành cho thế giới của nhân loại. Ngày hôm nay mỗi một người chúng ta, trải dài qua trên 2,000 năm, chúng ta thật sự đã ý thức đủ, chúng ta thật sự đã hiểu được tình yêu vô bờ bến đó hay chưa? Chúng ta có thể cảm nghiệm một Thiên Chúa Thượng Trí, Ngài dùng đủ mọi mặt để ở cùng chúng ta, để ở với chúng ta, dẫu rằng chúng ta là những người tội lỗi, thiếu sót, bất xứng và còn rất nhiều điều chưa hiểu biết.

 

Ngài không ngại ngần vì sự hiểu biết của chúng ta, bởi vì Ngài biết chúng ta là thân phận yếu đuối tội lỗi, Ngài chỉ muốn chúng ta tin. Tin thì sẽ thấy, tìm thì sẽ được, gỏ sẽ được mở cho. Trong ba điều này nó có rất nhiều sự huyền nhiệm cao cả bí ẩn trong ơn thiêng được ban tặng; chúng ta vượt qua chính là niềm tin thì chúng ta mới thấy được Chúa Giêsu hiện hữu qua Bí Tích Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu đến thăm chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, chính Chúa Giêsu ở lại với chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, chính Chúa Giêsu đã ẩn mình qua Bí Tích Thánh Thể để đi cùng với chúng ta, ở cùng với chúng ta và bảo vệ chúng ta mọi hoàn cảnh trong cuộc sống.

 

Nhưng chúng ta đã từ chối Ngài, chúng ta đã bất xứng đối với Ngài, chúng ta đã đã khước từ Ngài và chúng ta đã xúc phạm đến Ngài. Ôi thôi, một Đấng Thiên Chúa yêu con người vô bờ bến, dành tất cả mọi điều cho con người, nhưng chúng ta là thân phận của bội bạc, thân phận tội lỗi, thân phận yếu hèn, thân phận thấp hèn nó luôn luôn làm cho chúng ta hoàn toàn không hiểu sự giá trị cao đẹp đó, cho nên cuộc sống chúng ta vẫn khổ, cuộc sống của chúng ta bị chi phối, cuộc sống của chúng ta vẫn bị cô đơn, vẫn bị thất vọng và vẫn bị thất bại.

 

Nhưng Chúa nâng chúng ta lên, Chúa cho chúng ta nguồn an ủi, Chúa dành cho chúng ta niềm hy vọng và Chúa ở cùng để hiểu được nỗi sầu, nỗi buồn trong lòng chúng ta. Và ngày hôm nay không phải tự động chúng ta được như hôm nay, không phải tự động chúng ta hiểu biết được điều này, không phải chúng ta tự động xứng đáng. Chúng ta chẳng xứng đáng bao giờ. Chúng ta chẳng bao giờ xứng đáng cả và chúng ta không có một điều gì để đáng cả. Nhưng vì Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến, vì một Thiên Chúa đã hạ thế và nhìn thấy được sự thật nơi đời sống của yếu hèn tội lỗi của chúng ta; bởi vì Chúa đã quá yêu con người, vì Thiên Chúa yêu thì Chúa không bỏ.

 

Con người của chúng ta yêu và yêu chán thì bỏ nhau; chúng ta xa nhau không một chút thương tiếc, không một chút nuối tiếc. Nhưng Thiên Chúa thì không phải như vậy, Ngài yêu chúng ta bằng một mối tình kết chặt. Ngài yêu chúng ta bằng những luồng máu tuôn chảy ở trong lòng của Ngài và trong trái tim Ngài, Ngài yêu chúng ta bằng cái chết chứng minh cho chúng ta, Ngài yêu chúng ta bằng sự ở lại cô độc nơi tất cả các nhà tạm mà chúng ta đã bỏ rơi, bỏ quên. Ngài yêu chúng ta mà Ngài chờ đợi một cách nhẫn nại.

Một vị Vua, một vị Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng cuối cùng với tình yêu. Ngài không nhẫn tâm. Với tình yêu Ngài phải chào thua vì Ngài quá yêu con người, vì quá yêu nhân loại, vì quá yêu những kẻ tội lỗi khốn nạn như chúng ta. Ngày hôm nay tình yêu đó đã trở thành một sức mạnh, tình yêu đó đã trở thành một sự vượt bực không gian và thời gian, biến hình để trở thành Chúa Thánh Thần, để tác động và đi tìm những kẻ tội lỗi như chúng ta.

 

Ngày hôm nay chúng ta được chiêm ngưỡng Thánh Thể của Ngài, chúng ta được nhìn thấy vinh quang qua Thánh Thể của ngài, chúng ta được nhìn thấy một Thiên Chúa ẩn mình qua Thánh Thể, nhưng Ngài quá cao sang vĩ đại và lớn lao để chúng ta diện kiến và thúc đẩy đức tin cho toàn thể thế giới và nhân loại.

 

Đây là điều mà chúng ta phải cần quan tâm để khi chúng ta diện kiến Thánh Thể chúng ta cúi đầu để thờ lạy, phủ phục và xin Ngài tha thứ với những ngày ơ thờ hững hờ thiếu tôn trọng của chúng ta và lắm lúc chúng ta đã xem thường và coi thường. Nhưng quả thật, là một sự quý trọng lớn lao vô cùng và vô bờ bến với tình thương và Lòng Thương Xót mà Ngài ở lại để trở thành của nuôi linh hồn qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Ngày hôm nay chúng ta thấy và chúng ta được chiêm ngưỡng. Chúng ta nghe chúng ta phải thực hành và chúng ta xin đáp lại, để thay thế cho mọi người anh chị em. Chúng ta chia sẻ và nói lên sự thật qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, vì đó là câu chuyện có thật giữa thế giới này, vì đó là giai đoạn mà Thiên Chúa thúc đẩy đức tin cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Xin hãy có tai thì nghe, có mắt thì thấy và trái tim cảm nghiệm để chúng ta thi hành những gì cần có nơi đời sống tội lỗi của chúng ta, để đáp lại tình thương và sự ở lại của Chúa.

 

Con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin đón nhận nơi  Lạy Thứ Tư của chúng con, do Chúa Thánh Thần chỉ dạy để chúng con hiểu biết hơn, để chúng con thờ lạy Chúa và chúng con ở lại với Chúa, chúng con dành giờ cho Chúa. Chúng con xin được Chúa đổi mới chúng con để trở thành những môn đệ trung thành trung thực và trở thành những môn đệ xứng đáng mà Chúa chọn chúng con làm chứng và rao giảng Tin Mừng. Amen.

 

 

Ly Th Năm kính dâng lên Năm Du Thánh Chúa Giêsu

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, Đấng thượng trí đã dành cho chúng con từ muôn thuở qua sự chỉ dạy của Ngài, qua một giáo lý để chúng con dễ hiểu, dễ biết và để nhìn nhận một cách rất rõ ràng. Không bị theo sự phân tích hoặc sự suy nghĩ, suy diễn mà lắm lúc trong cuộc sống cũng đã vì những việc mà chúng con không cùng một ý kiến, không cùng hiệp nhất cho nên đã bị chia năm xẻ bảy và còn rất nhiều điều mà con người vấp phải qua muôn thế hệ. Nhưng Chúa muốn chúng con hãy tập trung và nhìn vào Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, chỉ có một lần duy nhất và chỉ có một người con duy nhất mà Đức Chúa Cha ban tặng cho thế giới.

 

Ngài đã đến với thế gian ba mươi ba năm và ba năm Ngài đã đi ra ngoài để thâu nhận môn đệ. Trong ba năm và kết cuộc của ba năm đó Ngài đã chết trên Thập Tự Giá, kết thúc trong một chương trình mang đến ơn cứu độ; như một dấu ấn đóng vào linh hồn của từng mỗi một người, để được cứu qua cái chết mà Đức Giêsu đã mang lại cho thế giới. Đồng thời, Ngài đã chiến thắng sự chết và phục sinh vinh quang khải hoàn; sự đau đớn cực cùng Ngài đã chịu tất cả và Ngài cũng dành cho con người một giáo lý và Ngài cũng dành cho con người được nhìn thấy bởi tội gây ra.

 

Bởi tội mà con người loạn lạc, bởi tội mà con người sống trong sự tranh đấu, bởi tội mà con người sống trong đói khát đau khổ, bởi tội mà con người sống trong dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác. Bởi tội đã có biết bao nhiêu cớ và con người sống trong sự bội bạc và sống trong những tháng ngày gian dối điêu ngoa, với tội ác;’ bởi tội mà chính những vết thương, những roi đòn, chúng ta nhìn thấy được lý hình chính là chúng ta mỗi một người. Đó là những con người đang phạm tội, với tội, dùng tất cả những điều độc ác nhất để đến với một Đấng Thiên Chúa mang ơn cứu độ.

 

Tất cả điều đó để chúng ta nhìn thấy qua ngày hôm nay được ghi dấu một cách rất là nhỏ bé, chỉ là một phần nào qua Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá. Nhưng không phải Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá đó là tất cả để nói, vì những nỗi đau của Đức Giêsu gấp trăm, gấp ngàn lần những gì chúng ta thấy và chúng ta đang có một sự lưu lại. Bởi vì chúng ta không rõ cái đau của Chúa, chúng ta không hiểu ý nghĩa mà Chúa muốn nơi chúng ta, và chúng ta cũng chưa hiểu mục đích Chúa muốn cho chúng ta được cứu và được nhìn ra một cách tuyệt đối, để chúng ta được sống và được trở thành những người con hạnh phúc bình an trên thế giới với thân xác con người khi còn trên trần thế.

 

Chúng ta không biết những gì Chúa đã làm. Dù trên 2,000 năm, chúng ta vẫn tiếp tục là những ngày khô khan nguội lạnh, cứng lì và tội đã hoành hành trong đời sống chúng ta; trong đó có ghen tương, có đố kỵ, có ganh ghét, có ác ý, có khát vọng, có nhục dục, có tham lam, có tất cả tội ác đi kèm. Về mặt đời sống hôm nay đi vào thực tế, đó chính là kinh tế, đó chính là chính trị, đó là tất cả những điều thương mại vốn có mà thế giới đang đủ mọi cách để giằng co trong cuộc sống.

 

Nhưng Đức Giêsu, Ngài đã đến, lúc buổi ban đầu thì gồm tất cả mọi điều trong một thế giới, trong sự thiện và giáo lý của sự thật, nhưng cho đến thế kỷ hôm nay, chúng ta chưa tìm ra được một câu trả lời thích đáng. Ngài đang chờ đợi chúng ta, đã đến lúc cuốn sách đã viết cũng phải cần có giây phút kết thúc. Tất cả đều có đoạn cuối và một bài toán viết ra sẽ có một con số để được đáp số của chính nó.

 

Dấu Thánh Thứ Nhất: Thiên Chúa Cha

 

Tất cả những việc mà Thiên Chúa đã thiết lập và thành lập chúng ta đã được biết: chính Đức Chúa Cha, Ngài đã hoàn tất chương trình tạo dựng trời đất muôn vật cũng có một con số kết thúc. Đó chính là Bắt Đầu và Kết Thúc. Đức Giêsu đến với thế giới mang công cuộc cứu độ ba mươi ba năm và kết thúc sau ba mươi ba năm Ngài đã hoàn tất nhiệm vụ. Chúa Giêsu đã hứa ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, chính Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ thấy đoạn cuối của lịch sử cũng sẽ kết thúc.

 

Cho nên, tất cả những gì của ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta hiểu, Chúa muốn chúng ta đón nhận và Chúa muốn chúng ta một cách dễ dàng nhất, một phương tiện trực tiếp nhất với một tấm lòng, với một trái tim mới có thể thấu hiểu được những gì hôm nay chúng ta đang có và còn cơ hội. Đó chính là Năm Dấu Thánh được tóm tắt lại trong đời sống mà chúng ta cần có, chính ơn cứu độ đã trải qua những ngày của đau khổ cực cùng trong một lịch sử vốn có và mong chúng ta tin để chúng ta được sống.

 

Chúng ta hãy lắng nghe Lời của Đức Chúa Cha – Ngài vì quá yêu thương nhân loại, hy sinh chính Con Một của Ngài và ai tin vào Con Một của Ngài cũng sẽ được sống đời đời. Những Lời rất đơn giản nhưng trong đó có nhiều chiều sâu, chiều rộng với sự thâm thúy của tình yêu bao la Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại – Dấu Thánh Thứ Nhất

 

Dấu Thánh Thứ Hai: Đức Giêsu Kitô

 

Ngày hôm nay chúng ta được dâng kính Lạy Thứ Năm, đặc biệt dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, dường như đã lập lại một điều gì đó trong một khế ước mà đã ẩn tiềm sâu thẳm mà Chúa muốn chúng ta mỗi người ngày hôm nay thực hiện. Sự trở về đó như một sự chuẩn bị để chúng ta hoàn toàn không còn gì với những ngày mà chúng ta đang đê mê và đam mê giữa cuộc sống, mà chúng ta xin được trở về với một tâm hồn đầu phục, phủ phục, một tâm hồn tuyệt đối để chúng ta xin hoàn toàn thuộc về Chúa và xin được Chúa tha thứ.

 

Điều mà chúng ta được nghe và cũng là những ngày gần đây nhất mỗi một lần khi chúng ta lạy đều có sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần một cách trực tiếp cũng như gián tiếp. Những điều sâu thẳm, quả thật, là một sự kỳ diệu tuyệt vời với sự giải thích, mỗi một ngày dường như dành cho chúng ta thêm sự phong phú để hiểu rõ như khẳng định về Năm Dấu Thánh, để chúng ta có thể thấu hiểu điều mà Chúa muốn chúng ta ngày hôm nay là điều gì?

 

Chúa muốn chúng ta hãy biết thật rõ Năm Dấu Thánh như một sự ghi dấu và là một sự đóng dấu trên linh hồn chúng ta, bằng tình thương của Lòng Thương Xót vô bờ bến của Đức Chúa Cha dành cho nhân loại và dành cho mỗi một tội nhân để kêu gọi họ trở về và đón nhận Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng ta để cứu sống chúng ta. Đồng thời Ngài biết chúng ta qua bao thế hệ, để nếu không có một sự đi kèm hoặc dạy dỗ cần thiết thì chúng ta vẫn sai lạc và sa đọa như bao thời điểm trước kia khi Chúa Giêsu chưa hạ thế.

 

Cho nên, chính Chúa Giêsu đã đến như một sự đóng dấu và chính cuộc đời của Ngài đã mang lại cho chúng ta một giáo lý thực hành, một giáo lý cao cả, để dạy cho con người biết yêu thương và tha thứ, dạy cho con người biết học, một giáo lý mà chúng ta cần phải thực hành trong đời sống chọn lựa những sự thiện và loại bỏ sự ác. Cho nên chúng ta tin vào Đức Giêsu để được sống và giáo lý của Ngài được thực hiện trên chúng ta – Dấu Thánh Thứ Hai.

 

Dấu Thánh Thứ Ba: Đức Chúa Thánh Thần

 

Dấu Thánh Thứ Ba, chúng ta không thể hiểu được việc của Chúa làm, vì Ngài là Đấng Thượng Trí, Ngài dành cho chúng ta tất cả mọi vấn đề trong thượng trí mà Ngài sắp đặt cho mỗi một người chúng ta, mọi tầng lớp, thấu hiểu để thực hành. Đó là sự thiện, sự thật mà giáo lý dạy cho chúng ta làm qua chính Chúa Thánh Thần. Đó là Dấu Thánh Thứ Ba.

 

Chính Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng soi sáng, Chúa Thánh Thần là nguồn ân sủng, Chúa Thánh Thần là sự phong phú với những ân sủng không thể giải thích được trong chúng ta, với chúng ta; nếu chúng ta thực hành, đi trong sự thiện thì chúng ta dường như có một sức mạnh trào dâng, qua tình yêu của Thiên Chúa, qua Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta.

 

Đó chính là Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, và Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần, là tình yêu, là sự sống, là ánh sáng, là sự thiêng liêng hiện hữu giữa nhân loại – một sự giải thích qua Ba Dấu Thánh chúng ta thấy rất rõ những gì thuộc về Thiên Chúa không có một mảy may nào hay không có một người nào có thể xen vào để có thể theo cái cách nhìn, hoặc những học thức giải thích cho được những điều vốn đã khẳng định qua Ba Dấu Thánh. Thiên Chúa, Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Ba Ngôi vị nhưng chỉ có một Chúa và một Chúa ba vai trò.

 

Đó là một điều giải thích rất rõ ràng, vì Thiên Chúa Ngài ấn định tất cả. Thiên Chúa Ngài có nhiều cách, cho dù con người chúng ta có tìm hiểu cũng không giải thích được Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngày hôm nay cho dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể giải thích được, Chúa cho chúng ta được bao nhiêu thì trong niềm tin nhận bấy nhiêu. Chúa có quyền cho chúng ta hiểu và Chúa có quyền để cho chúng ta tự tìm hiểu và Ngài có quyền quyết định một cách tối hậu khi đúng giờ được cho phép. Qua ba điểm này chúng ta đã thấy quyền năng của Thiên Chúa qua Ba Ngôi.

 

Dấu Thánh Thứ Tư: Chúa Giêsu Thánh Thể

 

Đồng thời, ngày hôm nay chúng ta được nhắc nhở Chúa Giêsu Thánh Thể, Dấu Thánh Thứ Tư, nhắc nhở sự thánh thiêng thiêng liêng của Mầu Nhiệm cao cả được truyền đạt và để lại trên 2,000 năm kể từ khi Chúa Giêsu hạ thế. Chúa Giêsu hạ thế mới có Bí Tích Thánh Thể. Chúa Giêsu hạ thế và thiết lập mới có Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu hạ thế để ở lại với chúng ta và trở thành của nuôi thiêng liêng bảo vệ và ở cùng chúng ta. Đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng cộng với quyền năng cao cả để chúng ta được gặp gỡ Ngài trong mỗi một thế hệ. Ngày hôm nay Ngài không phân biệt giàu hay nghèo, cao hay thấp, học thức hay kiến thức. Tất cả những người con thuộc về Thiên Chúa họ đã đón nhận Phép Rửa, họ đã gia nhập Giáo Hội. Buổi lễ đầu tiên được đón rước Mình và Máu của Chúa thì họ sẽ hiểu Bí Tích Thánh Thể.

 

Bí Tích Thánh Thể là Đức Giêsu Kitô dành cho những người con mà Ngài đã hiến mình để cho chúng ta thấy được sức mạnh của tình yêu, để cho chúng ta thấy được một giáo lý bằng chứng có Chúa và sự hiện diện thiêng liêng cao cả vẫn tồn tại qua muôn thế hệ. Cho nên, ngày hôm nay, Dấu Thánh Thứ Tư là một sự rõ ràng đặc biệt.

 

Trên 2,000 năm, Người đầu tiên và Người thiết lập đó chính là Chúa Giêsu và sau 2,000 năm, dù Ngài không đến bằng xương bằng thịt nhưng Thánh Thể của Ngài chính là Đức Giêsu. Cho nên, khi chúng ta gặp Đức Giêsu trên 2,000 năm hay sau 2,000 năm chúng ta tiếp nhận và gặp Thánh Thể cũng như gặp Đức Giêsu, vì Ngài dành cho chúng ta sự thiêng liêng của linh hồn lẫn thân xác được nuôi dưỡng bởi của ăn thiêng liêng mà Ngài trao tặng.

 

Quả thật, là một điều lớn lao cao cả mà chúng ta không thể hiểu và giải thích theo sự phân tích của con người; nhưng trong sự huyền diệu cao cả đó. Chúa muốn chúng ta tin, Chúa muốn chúng ta đón nhận, Chúa muốn chúng ta cảm nghiệm thì chúng ta thấy như Chúa nói: “Tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ sẽ được mở cho.” Những gì của ngày hôm nay được ban tặng và cho chúng ta được cảm nghiệm với những việc làm cương quyết mà hôm nay chúng ta xin được đầu phục phủ phục trở về với Thiên Chúa qua Lạy Thứ Tư.

 

Đây là một sự cao cả mà Chúa dành cho tất cả những người con của Ngài, để hiểu rõ những gì mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta. Hôm nay chúng ta không thể từ chối sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta không thể từ chối với một Bí Tích cao trọng. Ngài đang ẩn mình, chúng ta không thể không tôn trọng và không tôn kính khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Ngài là Thiên Chúa, Ngài dành cho chúng ta những đặc ân cao cả, Ngài là Thiên Chúa dành cho chúng ta những điều dễ hiểu nhất, đụng chạm để chúng ta có được Ngài trong cuộc sống, với một đời sống thực tế mà chúng ta cần; đó chính là một niềm tin có thật qua Bí Tích Thánh Thể. Không phải dừng lại tại đó với Thánh Thể màu trắng nhỏ nhoi mỏng manh, để chúng ta rước mà là một Bí Tích cao trọng lớn lao; khi Ngài xuất hiện trở thành ánh sáng của một bầu trời lớn lao trong đêm tối – như một sự nhắc nhở vinh quang vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho những người con khi họ được chiêm ngưỡng và nhìn thấy.

 

Còn rất nhiều điều Chúa củng cố cho chúng ta trong thời đại của ngày hôm nay và Chúa củng cố cho mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò chính họ đang sống với những chức vụ đang mang, để họ hiểu ý nghĩa Thiên Chúa đã đến và sự nhắc nhở của Ngài cũng đã đến lúc kết thúc. Cho nên, ngày hôm nay, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta biết, những gì chúng ta thực hành không phải là không có lý do, không phải vô căn cớ, cũng không phải một ai đó làm nên, mà là sự thiêng liêng của thiên đàng đang nhắc nhở chúng ta.

 

Chỉ cần chúng ta phải có một tâm hồn: thứ nhất là khiêm nhường, thứ hai là thiện chí để đi tìm, thứ ba trong tâm tình sám hối chúng ta nhất định sẽ gặp một Đấng Thiên Chúa mà ngày hôm nay chúng ta kính dâng qua Năm Dấu Thánh, để chúng ta đi sâu và hiểu rõ điều này tại sao lúc này mới được biết, điều này tại sao lúc này mới xuất hiện, thì xin hãy để cho Dấu Thánh Thứ Năm giải thích một cách rõ ràng công cuộc cứu độ bằng đời sống đức tin vốn có mà Chúa trao tặng cho từng mỗi một cá nhân chúng ta.

 

Dấu Thánh Thứ Năm: M Maria

 

Dấu Thánh Thứ Năm chính là Mẹ Maria, một người được chọn, một người mà Chúa Cha đã chọn trong thế giới của nhân loại. Một người bình thường của con người, nhưng Chúa chọn Mẹ và Chúa nâng Mẹ trở thành một vị Nữ Hoàng của Thiên Quốc. Một người được chọn để lãnh trách nhiệm kết hợp với Đức Giêsu, Con Một của Ngài, để trở thành một lịch trình và một công cuộc cứu độ lớn lao cho toàn thể nhân loại. Mẹ Maria với một cuộc đời hoàn toàn vâng phục Thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ Maria được chọn để trở thành một người Mẹ của Đấng Cứu Độ, một người Mẹ của toàn thể nhân loại, một người Mẹ của mỗi một vai trò, mỗi một hoàn cảnh mà chúng ta sẽ được dâng kính qua Lạy Thứ Sáu.

 

Tất cả những điều hôm nay chúng ta được biết đó là giờ cũng đã đến và Mẹ đã biết lời hứa của Chúa và những gì của ngày hôm nay đang bao quanh giữa thế giới đó là một sự nhắc nhở, Chúa Giêsu chỉ ở lại với chúng ta cho đến ngày tận thế. Bởi vì chính tận thế không phải nơi Chúa làm nên, mà tận thế như là một điều giới hạn gì đó – là ngày mà chúng ta sẽ biết được uy quyền của Thiên Chúa.

 

Nhưng tận thế hôm nay là chính chúng ta gây cho nhau, tận thế hôm nay là chúng ta đã không nghe và bất tuân cho nên đã gây nên một thế giới đang náo loạn, đang nổi loạn giữa tội mà chúng ta đã phạm. Chúng ta đã bỏ quên đi những gì cao quý nhất trong tình thương, với sự dịu dàng nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng ta một cách hòa bình. Cuối cùng, chúng ta đang đi vào một đời sống với sự văn minh, tinh vi khéo léo của thời đại, chúng ta quên đi sự chỉ dạy của Chúa, chúng ta quên đi sự nhắn gửi của Chúa và chúng ta đã trở thành một con người dường như đức tin đã bị loại mất trong thế giới này.

 

Đã đến lúc chúng ta không còn tôn trọng, chúng ta không còn lưu ý thì đã đến lúc chúng ta biết – Mẹ Maria, một người cuối cùng của lịch sử được viết trong trang sách sử của Phúc Âm Tin Mừng chưa lố diện. Mẹ Maria cả một cuộc đời, nói về đời sống khi Mẹ đón nhận hai tiếng “Xin vâng”. Mẹ đi với Chúa, với những đoạn đường khi Đức Giêsu còn trên trần thế và Mẹ ở lại với Giáo Hội, và Mẹ đã về trời cả hồn lẫn xác.

 

Nhưng Người được nói đầu tiên trong Cựu Ước – khi Bà Evà đã ăn trái cấm, Chúa hỏi Bà Evà thì Bà Evà đã nói vì con rắn kia, cho nên Chúa đã phán với con rắn: “Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu, mi sẽ bò đi bằng bụng và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì rình cắn gót chân người.” – là ai?

 

Điều được nói đầu tiên trong lịch sử của Cựu Ước. Hôm nay chúng ta có cơ hội, đó chính là vấn đề Tân Ước cũng đã ghi chép và Thánh Gioan Tông đồ, ngài đã được mạc khải về Khải Huyền:”Một người phụ nữ chân đạp mặt trăng, mặc áo mặt trời, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.” Đó là một Nữ Vương mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được biết vào đoạn cuối. Bởi vì được ghi chép trong sách sử thì dầu một chấm một phết cũng sẽ không qua đi. Người đó là ai? – Người đó là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của toàn thể nhân loại và người Mẹ nào lại không tìm con, cứu con và giúp con?

 

Ngày hôm nay chúng ta thấy tình hình của thế giới hôm nay, tình hình của nhân loại đến giai đoạn này thì chắc chắn điều gì đang xảy ra? Chúng ta hãy trở về với sự phủ phục, với Lạy Thứ Năm. Cho nên, Chúa Thánh Thần muốn chúng ta biết được rằng đã đến lúc chúng ta hãy chuẩn bị cho một sự vinh quang mà Mẹ sắp sữa dẫn chúng ta để đi trên những bước đối đầu và Mẹ sẽ là người chiến thắng. Chúng ta chuẩn bị cho sự chiến thắng đó. Chúng ta biết rằng trong công cuộc cứu độ của Đức Giêsu, Mẹ là một trong Năm Dấu Thánh được kết hợp và Mẹ chính là một Nữ Vương của Thiên Đàng, của một gia đình thiên quốc trong công cuộc cứu độ mà Đức Chúa Cha thiết lập và thành lập – là một sự khẳng định rõ ràng.

 

Đó chính là trang sách sử vào đoạn cuối hôm nay; trang sách sử không viết bằng tay, không viết bằng dấu mực, nhưng viết bằng Thần Khí của Chúa qua bộ não của chính con người Chúa tạo dựng nên. Đó là một sự ghi ấn, một sự đóng dấu trong linh hồn chúng ta, là một sự đóng dấu trên mỗi một người tìm ra sự thật này.

 

Cho nên, đã đến lúc! Chúng ta đừng theo cách nhìn đoán xét, đừng theo sự khắt khe gay gắt theo từng cái suy nghĩ suy diễn chúng ta, mà hãy mau lẹ trong sự đơn sơ bé nhỏ, hãy mau lẹ trong sự khiêm nhường, để cúi đầu thờ lạy, cúi đầu phạt tạ, cúi đầu sám hối ăn năn và cúi đầu xin đầu phục phủ phục. Như Bài Đọc I của ngày hôm nay, chính Thánh Phaolô Tông đồ đã ghi chép: “Ta thề trên sự sống Ta, mọi gối sẽ phải quỳ lạy Ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa”.

 

Cho nên có lý do để Chúa đưa chúng ta đến ngày hôm nay và chúng ta khi suy niệm với Lạy Thứ Năm có rất nhiều sự ẩn tìềm trong thiêng liêng mà Thiên Chúa muốn chúng ta được biết. Những gì chúng ta làm đều có một giải thích rõ ràng, bởi vì chúng ta được nhắc nhở qua Mẹ Maria. Chính Mẹ Maria là một người dạy chúng ta đến với mỗi một Ngôi vị, chính Mẹ Maria là một người mà Chúa đã chọn để trở thành một trong Năm Dấu Thánh của lịch sử nhân loại và cũng là một lịch sử dành cho chúng ta, để giúp chúng ta trong những đoạn cuối mà ai là người có thể thấu hiểu rõ nhất, ai là người có thể biết một cách rõ ràng nhất và ai là người có thể sống trọn vẹn trong Thánh ý của Thiên Chúa như Mẹ Maria? Cho nên, Mẹ Maria là Dấu Thánh Thứ Năm.

 

Đồng thời Mẹ Maria muốn chúng ta được biết chúng ta còn một giá trị quan trọng qua dấu ấn được đóng trên linh hồn chúng ta. Linh hồn của chúng ta là một sự đóng dấu qua cái chết của Đức Giêsu Kitô và đồng thời linh hồn của chúng ta được giá Máu đổi về. Cho nên, cho dù đến giờ cuối cùng, Mẹ Maria nhất định tìm cách dẫn chúng ta trở về, Mẹ Maria nhất định tìm cách cứu chúng ta và đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta còn có lý do, đó là dấu ấn với ơn tha thứ, dấu ấn tha thứ cho từng mỗi một tội nhân; dấu ấn đó đã trở thành một dấu ấn mà chúng ta còn, có giá trị trong giây phút cuối cùng với hơi thở cuối.

 

Chúng ta cùng nhau để được biết rõ điều gì thuộc về mình do chính Mẹ Maria dành cho chúng ta một cách đặc biệt. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta cứ đơn sơ bé nhỏ để đến với Thiên Chúa, chúng ta đơn sơ bé nhỏ để thưa và lạy Chúa, chúng ta đơn sơ bé nhỏ để sám hối ăn năn; nhưng chính sự cúi đầu đó, sự phủ phục đó, sự tuyên xưng đó đã nói cho chúng ta những gì khi chúng ta thuộc về Chúa? Cho nên, Mẹ rất hiểu. Mẹ rất biết chúng ta hoàn toàn chưa hiểu sự giá trị lớn lao cao cả mà Mẹ ở lại để thay thế chúng ta, để ở với Chúa Giêsu Thánh Thể  cho đến ngày hôm nay trong thiêng liêng hiện hữu.

 

Mẹ cũng đang dành cho chúng ta những sự đặc biệt cao cả. Mẹ cho chúng ta cơ hội để hiểu ý nghĩa của món quà Sáu Lạy mà chính Lạy Thứ Năm chúng ta kính dâng cuốn sách lịch sử của đức tin dành cho mỗi một người chúng ta, dành cho mỗi một người con của Mẹ, một tội nhân mà Đức Giêsu Kitô đã chết để mang chúng ta về với ánh sáng của tình yêu, của chân lý, của sự thật và hôm nay chúng ta được đón nhận Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha giúp chúng ta tỉnh thức, giúp chúng ta trưởng thành và giúp chúng ta cương quyết trở về.

 

Đây là những điều được giải thích bởi Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất đó để thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò, để cảm tạ chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa của chúng ta. Và còn những việc kế tiếp, xin Chúa Thánh Thần chỉ dạy chúng con hơn, để mọi người được biết, mọi người được đón nhận, mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi chức vụ đều đồng lòng hiệp nhất trong sự phủ phục đầu phục kính dâng với mỗi một lạy chúng con kính dâng, mỗi một Ngôi vị mà chúng con kính thưa, mỗi một lời được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và giúp chúng con trọn vẹn trong sự tường thuật. Con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen.

 

 

Lạy Thứ Sáu kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và cho sự toàn thắng của Mẹ

 

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Đức Chúa Cha, ôi tuyệt vời, ôi quá cao đẹp mà Thiên Chúa đã dành đặc biệt cho con người! Dù rằng chúng con, qua mỗi một thời đại, cho đến thế hệ ngày hôm nay trong sự biến loạn và nổi loạn, trong sự bất xứng, bất tuân và bất trị đã xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện mà ngày hôm nay con người quả thật quá bất xứng. Nhưng Thiên Chúa luôn dành cho chúng con những ân huệ đặc biệt, Chúa luôn tạo cơ hội cho mỗi một người chúng con trở về.

 

Bởi vì Chúa là Thiên Chúa của Tình Yêu, Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, Thiên Chúa của Đấng Cứu Độ và cũng là Thiên Chúa tha, thương và giải cứu. Cho nên, ngày hôm nay chúng con dựa vào lời này, để được nghe: “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, nhưng Ta muốn nó sám hối để được sống”. Chính như lời đó mà Ngài đã phán truyền và hôm nay những tội nhân như chúng ta được sinh tồn và còn sống; đó chính là lời mà Chúa đã dành cho chúng ta trong thế hệ này.

 

Ngày hôm nay Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta được biết rằng chúng ta còn có Mẹ Maria – một người phụ nữ mà Chúa đã chọn lựa để trở thành người Mẹ của nhân loại. Người Mẹ đã tìm đủ mọi cách để dẫn con, giúp con, để con được hiểu sự giá trị quan trọng sinh tồn và hiểu sự giá trị quan trọng của linh hồn mai sau vĩnh viễn muôn đời. Mẹ cũng tìm cách để hiểu rõ rằng Đức Giêsu, Con Mẹ trên 2,000 năm đã hết sức yêu con người và hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Cha trao phó.

 

Đức Giêsu là Con của Mẹ và cũng là Chúa của Mẹ. Đức Giêsu mơ ước và khao khát những người Ngài yêu thương là chúng ta, những người Ngài cứu là chúng ta, những người mà Ngài còn ở lại chính là chúng ta. Cho nên Ngài dùng đủ mọi cách và Mẹ của Ngài bên cạnh hiểu rõ được điều này – Ngài đã trở thành một Thiên Chúa ẩn mình không còn trong thân xác, Mẹ cũng là một người Mẹ thiêng liêng ẩn mình, tìm đủ mọi cách để cho nhân loại được gặp, được nghe và được đón nhận món quà Sáu Lạy.

 

Chúa Thánh Thần muốn chúng ta cùng nhau dâng kính Mẹ với Lạy Thứ Sáu, và trước khi dâng kính, chúng con xin thưa với Đức Chúa Cha, vì đây cũng là một điều khó giải thích với Giáo Hội, đây cũng là một điều rất khó giải thích vì con người từ xưa đến nay chỉ theo cái lý luận và họ có thể suy diễn hoặc là có những bằng chứng theo những phương pháp mà họ học để chỉ tuyệt đối dành cho Thiên Chúa.

 

Đúng! Thiên Chúa chúng con phải thờ lạy, bái tạ, tôn vinh và thờ lạy hết lòng hết sức, nhưng Chúa muốn chúng con, vì chúng con có một người Mẹ mà Chúa chọn. Đó là Mẹ của chúng con. Mẹ đã hy sinh cho chúng con, Mẹ đã tìm đủ mọi cách để cầu xin, để chúng con được hiểu biết và trưởng thành như hôm nay. Mẹ đã dùng đủ mọi cách để dẫn chúng con và đưa chúng con về để hợp và đúng ý nghĩa của ơn cứu độ mà Đức Giêsu Con Mẹ đã thực hành, hiểu được ý nghĩa của Lòng Thương Xót mà Mẹ khao khát nhân loại biết sự giá trị quan trọng đó.

 

Cho nên, ngày hôm nay chính Chúa Thánh Thần muốn và thúc đẩy tất cả mọi người cùng nhau hiệp nhất để tạ ơn, biết ơn và tôn vinh Mẹ. Tôn vinh Mẹ với Lạy Thứ Sáu và cũng chính Lạy Thứ Sáu này như một sự trả lời. Chúng ta không hề biết điều gì đã xảy ra, nhưng thiên thần trên thiên đàng và thần dữ kia nó đã có một kế hoạch từ bao giờ; nó dùng đủ mọi cách và nhất là dùng con số để khống chế thế giới, dùng con số để bắt con người và đưa con người vào chính những thời điểm tinh vi khéo léo, để nó đang thu thập toàn thể thế giới.

 

Nhưng chúng ta còn Mẹ, Mẹ là một con số cuối cùng và Mẹ cũng là một người cuối cùng hiền lành khiêm nhường. Mẹ là một người tuyệt đối chưa bao giờ ra chiến trường, nhưng hôm nay vì chính cứu con, vì chính Đức Giêsu Kitô vẫn còn ở giữa thế giới qua Thánh Thể. Vì những lời được ghi chép trong sách sử, Mẹ nhất định ra chiến trường để dẫn những người con về với Thiên Chúa. Mẹ không ra chiến trường bằng những vũ khí mà con người đang sử dụng, Mẹ ra chiến trường bằng tình yêu để dẫn con quy phục Thiên Chúa.

 

Mẹ dẫn toàn thể nhân loại quy thuận, quy phục. Mẹ dẫn mỗi một người hãy đến trực tiếp với mỗi một Ngôi vị. Mẹ dẫn chúng ta mỗi một người trực tiếp đến với Đức Chúa Cha, trực tiếp đến với Chúa Giêsu, trực tiếp đến với Chúa Thánh Thần, trực tiếp đón nhận và trực tiếp một lòng tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở giữa chúng ta, là một kho tàng lớn lao mà thiên đàng đang chờ đợi phân phát cho thế giới, cho mỗi một người của chúng ta.

 

Mẹ dẫn đưa chúng ta đi vào lịch sử với sự chiến thắng của Đức Giêsu Kitô mục đích cứu con người chúng ta. Mẹ dẫn chúng ta cùng với Mẹ để tác chiến với cuộc chiến cuối cùng này. Cho nên, đây là những điều bước xa hơn về những điều chúng ta đang suy diễn và suy nghĩ theo cách có lý của trần gian, nhưng về thần học thì rất là cao siêu huyền nhiệm; nếu không có Chúa Thánh Thần và nếu không được chỉ dạy, không ai có thể hiểu, không ai có thể biết.

 

Nhưng thế giới của nhân loại ngày nay phải cần biết, vì Mẹ đang dạy chúng ta khiêm nhường. Mẹ dạy chúng ta đời sống hãy về với Chúa bằng một trái tim đơn sơ, Mẹ dạy chúng ta hãy loại bỏ đi cái suy nghĩ suy diễn ở nơi con người, với tất cả lý luận của chính nó, và hãy cùng nhau trong sự phủ phục, đầu phục, sám hối ăn năn linh hồn lẫn cả thể xác, để chúng ta đón nhận sự can thiệp của Thiên Chúa.

 

Mẹ là người cuối cùng trong lịch sử dẫn chúng ta về với Thiên Chúa và sự kết thúc của trận chiến giữa thiện và ác sẽ kết thúc với một thời đại khi mọi sự Thiên Chúa đã an bài chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Chúng ta, là những người không hiểu cũng chẳng biết, cho nên những điều chúng ta làm dường như bị phản đối và xa lạ đối với thế giới này, vì họ là những người thoải mái và thỏa mãn với những nhu cầu của một thế gian; không cần phải chú ý, không cần phải thực hành.

 

Nhưng đối với Thiên Chúa, khi muốn hội nhập vào thiên đàng, khi muốn thiên đàng can thiệp thì phải trở nên những con người xứng đáng. Thân phận của loài người chẳng ai xứng đáng, cho nên đối với Thiên Chúa chỉ một điều duy nhất, đó là phủ phục, sám hối linh hồn lẫn thể xác, vì chúng ta là những con người Chúa tạo dựng nên bằng tình yêu và chúng ta đã bao năm phản bội, bao năm bội bạc, bao năm không tin và bao năm đang sống lung lạc giữa thế giới này.

 

Chúng ta về với Chúa bằng điều gì? Chúng ta chẳng có gì xứng, chúng ta chẳng có gì đáng, chỉ còn cái thân phận yếu đuối thấp hèn tội lỗi. Cho nên chỉ có một điều duy nhất là tuyên xưng, là xin được phủ phục Thiên Chúa, xin hãy đầu phục Thiên Chúa, xin hãy bái tạ Thiên Chúa, xin hãy cho chúng con trở về và xin được sám hối ăn năn. Đây là một phương thức dễ dàng nhất mà loài người chúng ta cần phải làm, bởi vì chính điều đó là điều chính xác nhất với những ngày mà chúng ta đã sa đọa, sai lạc trong tội lỗi.

 

Khi chúng ta trở thành những con người phủ phục đầu phục, chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ từ chối lời của chúng ta xin. Người Cha nào từ chối khi con mình trở về với lòng sám hối ăn năn, người Cha nào lại lìa bỏ con, khi con đang nằm trong tình trạng căng thẳng giữa thiện và ác, mà ngày hôm nay thần dữ nó đã chiếm đóng và nó đã thống trị khá lớn trong nhân loại. Nếu chúng ta thật sự hiểu được điều này thì chúng ta đã chiến thắng, vì Mẹ Maria không bao giờ dẫn con Mẹ và chỉ con Mẹ những điều mà chúng ta không thể làm được. Mẹ muốn nói lên Mẹ dạy chúng ta là lòng của chúng ta, trái tim của chúng ta và sự quyết tâm của chúng ta sẽ được cứu.

 

Cho nên, ngày hôm nay, lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một linh mục tu sĩ, Mẹ của mỗi một giáo dân, Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân, mỗi một thánh nhân, mỗi một hối nhân, mỗi một nạn nhân, mỗi một bệnh nhân, mỗi một chứng nhân, mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình, mỗi một tông đồ khắp nơi trên toàn thế giới và Mẹ của tất cả những người con khắp nơi trên toàn thế giới. Xin Mẹ đón nhận lời của chúng con như một sự thay thế, để thay cho anh em mình, chị em mình qua sự thúc đẩy và chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.

 

Đây là một món quà rất bình thường đơn sơ, nhưng xin Mẹ đón nhận lời cảm tạ, lời tôn vinh, lời tri ân, lời biết ơn và lời tạ tội. Xin Mẹ thương xót chúng con, xin Mẹ dẫn dắt chúng con và xin cho thế giới nhìn ra được những gì mình đang có và tìm được sự thật. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới giải thoát chúng con trong giai đoạn của lịch sử ngày nay, chỉ có Thiên Chúa mới vãn hồi được tất cả những vũ khí khoa học đang rình rập, chờ ngày gây cấn để mang đến sự tang tóc cho thế giới.

 

Lạy Chúa, cho dù con người có tính toán, hay có những điều gì đó bị khống chế bởi thần dữ, nhưng Thiên Chúa luôn tìm cách cứu chúng con. Nếu chúng con bằng lòng, nếu chúng con thật sự trở về và nếu chính Mẹ can thiệp và chúng con hợp tác với Mẹ thì nhất định cuộc chiến này sẽ thắng.

 

Cho nên, tất cả mọi người trên thế giới, nếu chúng ta hiểu được món quà này, chúng ta hãy cất giữ lấy từng cá nhân một. Mỗi một ngày chúng ta đều sống trong một tinh thần phủ phục Chúa, kêu cầu danh Chúa, sám hối ăn năn. Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta mọi mặt, để chúng ta sống, để chúng ta đối phó với tất cả những sự ác và chúng ta có cách để được sự cứu giúp của thiên đàng qua món quà Sáu Lạy.

 

Ngày hôm nay Mẹ là một người Mẹ hiền lành, khiêm nhường và thinh lặng, nhưng tất cả những gì của Mẹ khi Mẹ dạy, khi Mẹ nhắn gởi đều rất sâu sắc. Bình thường nhất, tầm thường nhất, nhưng phi thường nhất, lạ thường nhất và cũng là một vũ khí chiến thắng nhất cho từng mỗi một tội nhân và mỗi một cá nhân. Xin cho tất cả mỗi một người hiểu được điều này, để suy niệm những gì được ban đến cho thế giới qua món quà Sáu Lạy.

 

Đừng để cho sự suy nghĩ suy diễn, đoán xét nghi ngờ. Như Bài hôm nay đã được nhắc nhở qua Thánh Phaolô Tông đồ bởi vì sự nghi ngờ đó và sự đoán xét đó. Chúng ta là ai mà dám nghi ngờ việc của Thiên Chúa? Chúng ta là ai mà dám nghi ngờ những lời Mẹ dạy? Chúng ta là ai mà dám nghi ngờ trước những điều nhắn gởi của Bí Tích Thánh Thể? Chúng ta là ai mà dám nghi ngờ sự hiện diện vinh quang của Chúa Giêsu Thánh Thể? Và chúng ta là ai mà dám nghi ngờ sự chỉ dạy của Mẹ qua các ngôn sứ và tiên tri.

 

Xin cho chúng ta đồng lòng hiểu rõ những gì cần nghe cần học, đừng theo cách của những tháng năm bình thường, cho nên chúng ta quanh đi quẩn lại mãi chỉ là một vòng tròn trong tội, với tội và phạm tội. Chúng ta hãy thoát ra khỏi cái vòng tròn này, để đôi tay của Mẹ giúp chúng ta và cứu chúng ta. Mẹ sẽ là một người Mẹ chiến thắng để dẫn chúng ta về một thế giới mới đang chờ đợi chúng ta, một vườn Địa Đàng mới mà Mẹ sẽ dẫn chúng ta trở về, để đáp lại tình thương và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

 

Ngày hôm nay chúng ta thực hiện điều này, chúng ta luôn luôn hy vọng, xin Thiên Chúa Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần tha thứ cho chúng ta, để chúng ta chuẩn bị với một thế giới mà Chúa dành riêng cho từng mỗi một người của chúng ta trong sự quan phòng của Ngài. Trong Danh thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa.

 

Và chúng con cũng nhờ chính món quà này, để chúng con được gần gũi Thánh Cả Giuse – một vị thánh mà Mẹ dẫn chúng con đến qua gương sáng suốt một cuộc đời của ngài. Chính Đức Chúa Cha đã chọn ngài để trở thành một vị thánh gương mẫu trong đời sống. Đó là một chức vụ, là một thiên chức mà Đức Chúa Cha đã chọn Thánh Cả Giuse trở thành vị dưỡng phụ của Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế.

 

Chính sự gương sáng của ngài: liêm chính, công chính và trách nhiệm và cũng là một đời sống của Gia đình Thánh Gia năm xưa, cho nên chính những điểm này chúng con xin được Thánh Cả Giuse cầu bầu cho thế giới, cầu bầu cho các linh mục tu sĩ, cầu bầu cho Giáo Hội chúng con đang đương thời hiện tại hôm nay, và cũng cầu bầu cho tất cả các gia đình được sống với một đời sống như gương sáng Gia đình Thánh Gia năm xưa. Chúng con tin chắc những lời cầu bầu, những lời cầu xin này, Thánh Cả Giuse sẽ không bao giờ từ chối những lời chúng con xin; xin ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa cho những nhu cầu cần thiết với thế giới này.

 

Chúng con cũng nhờ Mẹ dẫn chúng con đến với Ba Tổng Lãnh Thiên Thần, cùng với các thiên thần và các Thiên Thần Bản Mệnh. Lực lượng của thiên đàng rất là hùng hồn và mạnh mẽ. Ba Tổng Lãnh là những người nắm quyền và cũng là những người cai quản các cơ binh trên thiên đàng và ngay ở dưới trần gian. Những điều thiêng liêng chúng con không thấy, nhưng các ngài đã từng đánh gục những bẫy rập của thần dữ, với những ai nghe và thuộc về Thiên Chúa.

 

Tất cả những điều này đang và đã, là một cơ hội dẫn chúng con cầu xin các thiên thần, các thánh và các Tổng lãnh giúp chúng con trong đoạn cuối của lịch sử. Bởi vì đây là những sự tinh vi khéo léo mà loài người chúng con đang vấp ngã và sa ngã vào những lưới bẫy của chính nó. Cho nên, ngày hôm nay chỉ có sự thiêng liêng cao cả chúng con cầu xin, để đánh tan những bẫy rập của thần dữ.

 

Xin các Tổng Lãnh cứu chúng con trong giai đoạn này, cứu chúng con trong thế giới này và cứu tất cả những người đang khao khát chờ đợi, để giải thoát trong vòng tay cột chặt bởi sự tinh vi khéo léo, bọc xác văn minh của một thời đại cấp tiến, để đưa chúng con về với một đời sống có đức tin và có linh hồn. Chọn sự thiện, loại sự ác để chúng con cùng nhau hiệp nhất mà hiểu ý nghĩa của Đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, thương và tha thứ, cứu chữa  và chữa lành thân xác lẫn linh hồn và giúp chúng con chuẩn bị ngày mà giữa thiện và ác, để chúng con thuộc về thiện, thuộc về một đời sống của công chính để được Ngài thứ tha, để chuẩn bị cho một thế giới mới.

 

Đâu có thể có điều này nếu không có Chúa truyền ban và và cho phép thì thế giới này ai có thể hiểu và rõ được những gì mình đang có? Nhưng quả thật thiên đàng đang ở gần và cho chúng ta trong thời đại này, vì món quà mà Mẹ Maria trao tặng và dạy chúng ta, đó là món quà cuối cùng của lịch sử và là chìa khóa cuối cùng cho mỗi một tội nhân.

 

Xin hãy cầm lấy chìa khóa của mình, để mở chính cái ổ khóa mà Chúa đang chờ đợi những người được đến với những kho tàng đang được ban và cho, để trở thành những con người đầu phục phủ phục, hiệp nhất với thiên đàng, hiệp nhất với các Thánh tông đồ và các thánh trên thiên quốc, hiệp nhất với hai mươi bốn vị trưởng lão của thời Cựu Ước, cùng nhau hiệp nhất tung hô ca ngợi, chúc tụng, đầu phục, phủ phục cùng với bốn con vật được nói trong Sách Khải Huyền. Chúng ta cùng nhau hiệp nhất thờ lạy chúa, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa và xin vinh quang của Ngài muôn ngàn đời, mãi mãi Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, Thiên Chúa chủ quyền trong nhân loại và là Thiên Chúa mà mọi người đầu phục, phủ phục, bái phục và mọi đầu gối phải quỳ lạy Thiên Chúa và mọi miệng lưỡi phải ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

 

Lucia, cùng với tất cả những người anh chị em xin cảm tạ và chúc tụng Chúa. Đồng thời còn nữa, con xin các vị Thánh, cũng từng là con người như chúng con, có những yếu đuối, có những lúc chúng con không thắng được chính mình. Nhưng nhờ ơn của Chúa, nhờ các vị Thánh kiên trì nhẫn nại và nhờ chính lòng tin mạnh mẽ của các ngài, là gương sáng cho chúng con trong thời đại ngày hôm nay.

 

Không có Chúa, chúng con không làm gì được cả, không có ơn Chúa và không có các vị Thánh cầu nguyện cho chúng con thì chắc chắn chúng con dễ bị sa ngã. Nhưng ngày hôm nay chúng con tin, vì sự hiện diện của Chúa là một sức mạnh, là một tình yêu dẫn dắt chúng con trở về, là một sức mạnh để chúng con luôn luôn nương tựa, để chúng con đi theo gương của các vị Thánh. Dù có những thử thách, dù có những thách đố, hay dù có những cấm đoán, hay dù có những điều với thế giới luôn tìm đủ mọi cách để giết hại người công chính hay bắt bớ người công chính, nhưng cuối cùng các ngài vẫn thắng. Các ngài thắng được chiếc ghế của thiên đàng.

 

Hôm nay chúng con cũng khao khát học như các ngài, miễn sao chúng con xin được nhân Danh Chúa giữa thế giới này, để chúng con cũng được về với Chúa và ngồi được ở trong bàn tiệc thánh của thiên đàng. Con tin chắc Chúa đang chờ đợi ngày mà chúng con trở về đó, ngày mà Chúa đưa chúng con về với một nơi hạnh phúc và lớn lao đó, ngày mà chúng con được cùng với Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ, chiến thắng sự chết mà Ngài đã mang lại cho chúng con sự sống.

 

Chúa chờ ngày chúng con chiến thắng được tội lỗi của chính mình, để được trở về với Thiên Chúa của tình yêu và một Đấng Thiên Chúa chủ quyền. Một Thiên Chúa, Vua trên các vua, Chúa trên các chúa và một Thiên Chúa là Cha nhân từ của nhân loại, là một Thiên Chúa trọn tình thương, để cho những tội nhân và những con người như chúng con có cơ hội phục thiện và trở về với Chúa với sự phủ phục, đầu phục qua món quà Sáu Lạy.

 

Con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, cảm tạ ơn Đức Mẹ đã dành cho chúng con cơ hội được tường thuật đặc biệt ngày hôm nay. Chúng con xin được kính dâng một sự thiêng liêng nhưng đang hiện hữu dành cho thế giới của loài người chúng con. Amen.

 

Lucia, Maria Martinô, Phaolô Thanh, Maria Titus, xin được kết thúc Sáu Lạy chiều hôm nay vào đúng 8 giờ 15 phút, ngày Thứ Năm, tháng 11, ngày 7, năm 2019 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước Thánh tượng Divino Niño Jesús, trước Thánh tượng Mẹ Guadalupe, trước thánh tượng Thánh Juan Diego, mà con xin được kết thúc với Sáu Lạy vào buổi tối, mưa buồn mà chúng con được ở lại để được dâng kính Chúa. Amen.