Ngày 6, tháng 9 năm 2015

Share

Ngày 6, tháng 9 năm 2015

L: Lạy Chúa, 1 giờ 21 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 09, ngày 06, 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại bàn thánh, tại Thập Tự Giá, cũng như sau khi tham dự Thánh Lễ Misa xong con là L. và MN., chúng con lên đây để xin dâng lên Chúa Sáu Lạy như mỗi một lần sau khi tham dự Thánh Lễ chúng con vẫn làm điều này dâng lên Chúa với một tấm lòng, với những sự ưu tư, với những sự lo lắng, và còn rất là nhiều điều mà mỗi một ngày chúng con gặp ở trong cuộc sống.

 

Giờ phút này đây chúng con xin dâng lên Chúa cái lạy thứ Nhất, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con những giây phút này, cho dù thế nào chăng nữa chúng con cũng tìm đến Cha để dâng lên với cái lạy mà chúng con quyết định mãi mãi xin dâng lên với một lòng tôn kính, một lòng cảm tạ, một lòng tri ân, một lòng tôn thờ; chỉ có một mình Chúa là Chúa của chúng con, là Chúa cả nhân loại và chỉ có một mình Chúa là một người Cha – một người Cha yêu thương, một người Cha đầy Lòng Thương Xót, một người Cha nhẫn nại, một người Cha lắng nghe, và ban cho chúng con với tất cả những gì trong cuộc sống, là một Đấng quan phòng tất cả cuộc đời của mỗi một người chúng con trong thế giới trần gian – cả thể xác lẫn linh hồn – cũng là một người công bằng nhất để xử lý trong mọi việc. Cha thấy rõ tất cả những gì trong tâm tư, trong trái tim của mỗi một người của chúng con trong nhân loại, không có gì có thể che dấu được trước mặt của Cha, Cha luôn luôn muốn chúng con sống trong công chính và hướng dẫn chúng con; giáo lý đó từ ban đầu cho đến Đức Giêsu Con Một của Cha đến cũng là giáo lý đó cho đến ngày hôm nay và Thánh Thần ở trong chúng con cũng là một giáo lý chân thật, là một đời sống chân thật, công chính, là một đời sống sống trong sự thật, biết nhận ra tình yêu của Cha, và nhận ra một Đấng đã tạo thành chúng con, tạo thành trời đất vũ trụ, Đấng đó là một Đấng vô hình nhưng đang hiện hữu giữa nhân loại, giữa mỗi một người của chúng con khi linh hồn, khi đức tin của chúng con cảm nhận, và chúng con tin tất cả những điều này đã có và đang có. Ngày hôm nay có rất nhiều ưu tư khi con suy nghĩ đến của những đoạn đường đã đi qua, với những tâm tình của những ngày gặp gỡ, những ngày mà Cha đổ tràn đầy ơn thánh cho con cách riêng, và chung với những người anh chị em trong nhóm. Hôm nay chúng con đi được những đoạn đường thật không quá dài, nhưng không quá ngắn với thời gian mà Cha ban cho chúng con sự trưởng thành và lớn lên trong những lúc mà chúng con cầu nguyện, trong những lời chúng con dâng lên Cha trong những tâm tình hết cả con tim, cõi lòng, là sự trưởng thành mà chúng con nhận ra, và chúng con luôn nhìn thấy được sự chúc phúc mà Cha ban cho chúng con – bằng cách này và cách khác. Cha không bao giờ từ chối với tất cả những điều lành thánh tốt đẹp mà chúng con đang cần và chúng con luôn xin Cha, Cha luôn luôn binh vực tất cả những gì đúng với sự công bằng mà Cha đem đến cho chúng con trong cuộc sống, vẫn còn rất là nhiều điều chúng con chưa hiểu, chúng con chưa thấy, ngay cả chúng con đang vấp phạm và vô cùng thiếu sót.

 

Lạy Cha, đời sống của chúng con luôn luôn khiếm khuyết, có rất nhiều điều không thể diễn tả được, nhưng Cha luôn luôn nhẫn nại chờ đợi, Cha luôn luôn cho chúng con cơ hội bằng cách này và cách khác, Cha hiểu được lòng của chúng con, Cha hiểu được con tim, Cha hiểu được ý nghĩ và đời sống của chúng con đang đối diện cũng như va chạm. Tất cả những điều mà chúng con đang có cơ hội, cùng với những người anh chị em hợp tác để có thể theo sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần trong ân sủng mà Cha ban chung cho thế giới ngày nay, và riêng cho mỗi một người của chúng con trong vai trò nhân chứng. Chúng con xin dâng lên Cha hết tâm tình và trái tim, xin Cha cho chúng con được biết những gì mà chúng con làm là không phải do nơi chúng con mà là Thánh Thần và Thần Khí của Cha. Xin Cha cho chúng con biết lắng nghe, thực hành trong sự khiêm nhường, tất cả mọi việc điều bắt nguồn từ sự kiên nhẫn và lắng động, để lắng nghe sự chỉ dạy của Cha, để lắng nghe những điều Cha muốn trên mỗi một người chúng con. Đó chính là sự linh ứng của Chúa Thánh Thần.

 

Xin giúp chúng con hiểu được tình yêu thương liên đới, tha thứ, và bỏ đi tất cả những gì bản ngã, cá tánh vốn có ở nơi con người để mọi việc của Cha được thành sự trong những việc mà chúng con thực hành, để chúng con cũng nhìn nơi nhau, những điều chúng con cần nhau, có nhau. Chúng con xin Cha giúp đỡ cho mỗi một người chúng con để lấy đi tất cả những gì không thuộc về Cha trong những người anh chị em, trong những điều vốn có mà chúng con không hiểu, chúng con ngoan cố với sự vô tình, cố ý; chúng con cứ làm theo những gì của con người trong thói quen của cá tật, chúng con không biết rằng những điều đó đem lại cho những người khác rất là mất bình an, và rất là đau khổ, rất là khó chịu khi cách mà họ không hề học để hiểu lời của Cha dạy, làm việc có cách để cho người khác có thể nhận ra những việc rất là đẹp, rất là tốt, nhưng thiếu học hỏi, thiếu thực hành, và thiếu yên lặng để lắng đọng với những gì cần làm, những gì cần nói, những gì cần thực hành, và tập cho đời sống nội tâm tiến triển hơn bên ngoài, thật sự kết quả cố gắng thì đương nhiên sẽ đem lại thành quả tốt đẹp, đem lại những cái mỹ mãn mà con người có thể vừa ý, nhưng trong đời sống của nhân đức thì rất là cần thiết hơn, bởi vì đời sống nội tâm phải có sự yên lặng, phải có sự lắng động để học thêm được điều gì là hạ mình, điều gì là hy sinh và điều gì là cho nhau để chúng con được có nhau và tiếp tục làm việc với nhau một cách dễ dàng hơn.

 

Lạy Cha, mỗi một người đều có tính ích kỷ riêng của mình, có cá tánh riêng của mình, có rất nhiều điều không thể dễ dàng để phù hợp, nhưng Cha đã ban cho chúng con những giây phút cảm nghiệm để chúng con có thể dâng lên Cha một tâm tình; xin Cha an bài sắp đặt và dẫn dắt chúng con để được sống trong sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, và được đi trong đường lối của Cha. Cha ơi, con cảm tạ ơn Cha, trong giây phút mà chúng con dâng lên đây, gợi lên tất cả tâm tình của những người anh chị em, những việc mà chúng con đang làm và những điều mà chúng con đang đối diện, xin Cha giúp đỡ an bài sắp đặt trong đường lối của Cha và nếu Cha muốn, xin Cha tạo cơ hội hoàn toàn để chúng con được đi trong ánh sáng, và đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần do Cha an bài và sắp đặt. Tất cả mọi điều trong Danh Thánh của Đấng Thiên Chúa của chúng con, những lúc chúng con có những sự suy nghĩ, những ưu tư, những phiền muộn, những điều mà chúng con không được như lòng mình khao khát, chúng con thưa lên Cha với cái lạy thứ Nhất, đó là tâm tình với tất cả những gì đều dâng lên Cha cả, tất cả những điều khó khăn buồn phiền và ngay cả những cá tật bản ngã, những điều vẫn còn, con dâng lên Cha. Chúng con không có gì để có thể dâng lên Cha được nữa, ngoài thân phận yếu đuối, tội lỗi, hèn mọn và nhiều thiếu sót của chúng con đều dâng hết cho Cha, xin Cha quan phòng sắp đặt và theo ý của Cha, để được thực hiện trong đời sống của chúng con mỗi ngày, trong Danh Thánh của Đấng Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

 

Cái lạy thứ Hai con xin dâng lên Chúa Giêsu yêu dấu của con, con biết rằng tất cả những gì ngày hôm nay chúng con được biết, được nghe một cách sống động là ở nơi Ngài ban cho, nơi Ngài ở lại, và nơi Ngài giúp để cho chúng con ngày hôm nay được trưởng thành và lớn lên trong tình thương của Ngài, cho nên bắt nguồn những cái không đúng, những cái không phải mà chúng con nhìn được nơi những người anh chị em xin Cha giúp cho chúng con làm sao để tiếp tục cầu nguyện cho họ, yêu thương họ, và giúp anh chị em của chúng con được lớn lên, để nhận ra được tình yêu của Cha để cùng nhau đi, cùng nhau tiến bước, cùng nhau làm chứng, cùng nhau sống trong một đời sống như những ngày Cha ở dưới thế giới trần gian cùng với các thánh tông đồ. Cha đang khao khát các tông đồ yêu thương nhau, hòa thuận nhau, đem lại sự bình an cho nhau để còn làm chứng cho Cha ở giữa cuộc đời này; biết bao điều mà Cha đang khao khát chờ đợi chúng con, Cha đã yêu thương chúng con, Cha đã gần gũi chúng con, Cha đã tỏ hiện cho chúng con được gặp gỡ và gần gũi, chúng con không thể nào làm cho Cha đau lòng, không thể nào làm cho Cha thất vọng, xin Cha giúp cho chúng con.

 

Với cái lạy thứ Hai chúng con dâng lên Cha trái tim, tâm tình, với những sự bâng khuâng trăn trở, với những điều chưa hiểu thấu, với những sự thiếu sót, với những điều vẫn còn nơi con người; xin Cha giúp anh chị em của chúng con, làm sao hiểu được sự hòa thuận, làm sao hiểu được tình yêu, làm sao có thể làm những gì ý Chúa, chứ không phải ý của riêng mỗi một người chúng con. Chúng con đem lại cho nhau sự hòa bình, đem lại sự hòa thuận để chúng con tiếp tục với những việc làm hăng say, hạnh phúc, bình an để làm chứng cho Cha; đừng để những sự dữ đến với sự yếu kém của chúng con mà không vất nó ra được, không đẩy được nó ra, nó phá một người thì nó sẽ phá toàn bộ chúng con; xin Cha giúp chúng con vững vàng đi trong Cha, mạnh mẽ tin vào Cha. Chúng con tin rằng Cha là Người sẽ giúp chúng con đánh tan tất cả những sự u tối ở nơi con người suy nghĩ, với những cái cá tật bản ngã xấu xa, những điều vốn có làm cho người anh chị em khác mất bình an. Xin dâng lên Cha để Cha lấy đi trong con, trong những người anh chị em con và những người mà chúng con đang làm việc. Con xin cảm tạ ơn Cha, đó là tâm tình mà con dâng lên Cha trong giây phút này, với những sự bâng khuâng trăn trở, những điều cảm nghiệm để xin Cha chữa lành cho chúng con, chữa lành cho con, cho chị em chúng con, cho anh em chúng con và gia đình của chúng con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, ngày hôm nay Ngài dẫn con đi đến bước đường này, con không làm gì được cả mà tất cả chị em con cũng vậy, Ngài là một Đấng sáng suốt, là một Đấng khôn ngoan, là một Đấng nhìn thấy thông suốt mọi việc, Ngài cũng là một Đấng tình yêu, Ngài muốn chúng con yêu nhau thì chúng con sẽ thấy được những gì đến với chúng con trong sự an lạc, bình an và hạnh phúc. Điều đó chúng con đã cảm nhận rất nhiều lần trong đời sống chúng con nhưng trong cuộc sống nó còn có rất nhiều điều ở nơi con người của bản ngã cá tánh vốn có, khi chúng con không thật sự tập trung, khi chúng con không thật sự để cho Ngài làm việc thì chúng con sẽ rớt vào những ngõ hẻm trong cuộc sống, chúng con luôn bị va chạm với sức yếu đuối của con người. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con trong giây phút này, những lúc cấp bách nhất, những lúc chúng con cần nhau nhất, những lúc chúng con phải quyết định với những điều đã có và đang có do sự cho phép mà hôm nay chúng con được làm chứng. Xin Chúa Thánh Thần ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con, đưa anh em của chúng con trở về nẻo chính đường ngay, đưa anh em của chúng con vượt qua tất cả những bản ngã cá tánh để cho Cha làm việc, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để cho tình yêu của Chúa Thánh Thần tràn ngập trên mỗi một người của chúng con. Nhất là tình yêu chúng con dâng lên Cha, dâng lên Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần và tình yêu của chúng con được dâng lên Cha và tình yêu của Cha tràn ngập trên mỗi một người anh chị em chúng con, để chúng con biết phân biệt giữa cái đúng và sai, phân biệt giữa sự dữ và lành, khôn ngoan, sáng suốt, để làm việc trong Cha với Cha và với Chúa Thánh Thần mãi mãi. Đó là điều mà chúng con dâng lên, trong tâm tình với cái lạy thứ Ba với những bâng khuâng mà con xin dâng lên Chúa Thánh Thần, xin Ngài dẫn dắt và an bài, sửa đổi đi tất cả con đường mà chúng con quanh co đang đi để trở thành những đường ngay nẻo chánh mà Cha đang hiện diện, và Cha đang giúp cho chúng con trở thành những người nhân chứng thật sự trong thế giới ngày nay.

 

Lạy Cha con xin cảm tạ ơn tình thương của Cha đã cho con được đón rước Cha vào trong lòng, chúng con chưa làm đủ cho Cha vui thì đã có biết bao sầu muộn chúng con đã làm cho Cha phải buồn, nhưng ngoài Cha ra con không biết nói gì với ai cả, ngoài Cha ra con không biết tâm sự hay nói lên nỗi lòng của mình, ngoài Cha ra không ai có thể thấu hiểu được con, thấu hiểu được anh chị em con, và thấu hiểu được những việc làm anh chị em chúng con đang phục vụ; tất cả những điều gì chúng con cũng đều qui tụ về Cha, có vui, có buồn, có khổ, có sướng, có thành công, hay thất bại cũng ở bên Cha. Cha à, con hiểu rõ, tất cả những gì mà chúng con không đến gần Cha, thì mọi sự mất bình an và không có niềm vui, cho nên Cha biết được điều này trong trái tim của chúng con mỗi một người, chúng con rất cần Cha. Lạy Cha, Cha ở trong chúng con, xin Cha điều khiển chúng con, xin Cha bao phủ chúng con bằng Máu và Thịt của Cha, thấm nhuần trong con tim của chúng con để chúng con biết rằng chỉ có tình yêu của Cha, Cha đang ở trong con, và chúng con đang ở trong Cha. Tất cả những đường ngay nẻo chánh mà chúng con được đi sẽ đem lại mỹ mãn và đem lại thành công cho những sự việc mà Cha muốn chúng con thực hành trong đời sống mỗi ngày. Cha chỉ cần tình yêu, và chúng con cũng muốn hiểu được tình yêu để thực hiện, để làm cho Cha được vui và xứng đáng là những người an ủi Cha ở nơi chốn mà Cha qua Thánh Thể để gặp gỡ chúng con, và đến thăm chúng con mỗi ngày.

 

Cha ơi, không có gì sướng bằng, hạnh phúc bằng, đó là hạnh phúc mà Cha đã hé mở cửa Thiên Đàng cho chúng con được gặp Cha mỗi ngày, được gần gũi Cha mỗi ngày, xin Cha cho chúng con vượt bực với tất cả những sự suy nghĩ của con người mà để cho Cha giải quyết, để cho Cha an bài, để cho Cha sắp đặt. Con dâng lên tất cả những lúc gặp khó khăn biết bao nhiêu, con không biết làm gì để có thể ứng biến được nó nhưng con tin rằng đối với tất cả mọi người khi chúng con nhận ra Cha, và chúng con rước Cha vào lòng, chúng con sống xứng đáng như những điều Cha dạy thì không có gì phải lo, không có gì phải buồn. Cha nhất định sẽ là người lo cho chúng con, nhất định là một người bao phủ để dẫn dắt chúng con từng bước, ngay cả hơi thở chúng con đang sống; đó là điều hạnh phúc nhất mà chúng con có. Con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha, và ngợi khen Cha.

 

Con xin dâng lên Cha cái lạy thứ Năm, Năm Dấu Thánh mà chúng con đã được đón nhận ở nơi Cha, Cha chịu Năm Dấu Thánh là năm dấu đinh, và những vết thương đau đó để trở thành Năm Dấu Thánh chúng con được ghi dấu tình yêu qua dấu ấn lắng sâu trong tâm hồn chúng con được nhắc đi và nhắc lại. Cho nên mỗi một lần nhìn Thánh Giá thì chúng con biết rằng cuộc đời này, những sự đau khổ, những sự cực cùng, những điều mà Cha chịu đựng Cha đã chịu đựng cho chúng con tất cả, những sự đau khổ Cha cũng đã gánh vác cho chúng con tất cả, những roi đòn thấm thịt thấu da của linh hồn thể xác Cha cũng chịu hết tất cả trong Năm Dấu Thánh để ghi dấu muôn đời trong linh hồn của chúng con và thân xác chúng con thì không còn gì có thể đau khổ hơn, không còn gì có thể làm cho chúng con rời xa Cha, không thể làm cho chúng con lung lạc, không thể làm cho chúng con có nhiều điều chi phối trong cuộc đời nữa mà hãy nhìn vào đó để tiếp tục hiểu được ý nghĩa Thánh Giá, hiểu được ý nghĩa Thập Giá, hiểu được ý nghĩa hy sinh, hiểu được ý nghĩa mà mỗi một người của chúng con phải cần tiến bước trên đường nhân đức, tiến bước trên đường lành thánh, tiến bước trong sự can đảm để đối diện với tất cả sự ngược ý, đau khổ, trở thành sự hãm mình hy sinh để dâng lên Cha. Con vô cùng cảm tạ chúc tụng ý nghĩa Năm Dấu Thánh này, dạy cho chúng con càng ngày càng tiến bước sâu của đời sống nhân chứng, đời sống của phục vụ, đời sống mà mỗi một người luôn cần và có những câu hỏi ở trong tâm tư được nhìn vào Cha, được chiêm ngưỡng Thánh Giá và hiểu ý nghĩa trong đời sống, tiến bước để cùng Cha, với Cha và hoàn tất được những gì ở trên cuộc đời, khi chúng con đã được quan phòng trong số phận của mình.

 

Cái lạy thứ Sáu con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, nói đến lạy thứ Sáu thì con đã nghe đến lời của Mẹ, Mẹ là một Nữ Vương Thiên Quốc mà hôm nay chúng con xin Cha cho chúng con dâng lên Mẹ sự tôn kính với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Mẹ là một Nữ Vương Thiên Quốc, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Tình Yêu, Mẹ đã khiêm nhường đến mức độ lời của Mẹ nói ra ngày hôm nay Mẹ vẫn cùng một lòng phủ phục Cha, một lòng làm tất cả những gì có thể được giúp cho loài người để tôn vinh Cha, và mãi mãi vinh quang đó thuộc về Cha. Chúng con là gì? Chúng con là cát bụi, chúng con là những người tội lỗi trên thế giới của trần gian thì làm sao có thể sánh bằng mà không lắng nghe Mẹ, mà không đi vào giáo lý của Cha, mà không nhìn vào những gì mà Cha đã làm qua Đức Giêsu Kitô, Con Một của Cha. Cho nên tất cả bắt nguồn để chúng con nhìn vào Mẹ, chúng con nhất định phải có Mẹ ở trong cuộc đời, xin Mẹ dẫn dắt chúng con đi đường hướng của Mẹ, là đi ở trong Thánh Ý của Cha, cho nên chúng con hoàn toàn phủ phục những ngôi vị mà chúng con dâng lên Sáu Lạy để tâm tình chúng con còn hơn nữa.

 

Lạy Mẹ Maria dấu yêu của chúng con, trong cuộc đời này nếu chúng con vắng bóng Mẹ, chúng con không hề biết bất cứ điều gì trong sự nhân đức, trong sự thánh thiện, hay biết cách để được trọn vẹn trước mặt của Cha. Cho nên lạy Mẹ, xin Mẹ dẫn chúng con đi, những gì Mẹ dạy chúng con nhất định phải làm, những điều của Mẹ hướng dẫn chúng con nhất định phải tuân theo, bởi vì chỉ có Mẹ là người giúp chúng con và cận kề nhất để dâng lên Thiên Chúa, và Ngài sẽ chấp nhận và cho chúng con những điều chúng con cầu xin. Còn có rất nhiều điều ưu tư nữa mà con chỉ biết chúng con rất cần Mẹ, chúng con dâng lên những sự khó khăn phiền muộn, chúng con dâng lên tất cả những điều đang suy nghĩ trong tư tưởng tâm hồn để dâng lên Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con, và dẫn dắt chúng con qua những nẻo đường đang đối diện; còn những khó khăn sắp tới, cũng như những gì mà chúng con chưa hiểu hết, chưa làm được hết, và chưa được như Thánh Ý của Chúa xin Mẹ giúp chúng con để cởi mở bớt tất cả những gì trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và hành động chúng con mỗi ngày để được phục vụ tiếp tục với một chương trình mà Mẹ đang gần và giúp cho chúng con. Xin cho chúng con nhìn rộng, nhìn sâu, và hiểu rõ ý nghĩa mà Mẹ đã dạy cho chúng con để phục vụ cho Thiên Chúa, để làm chứng và sống với một đời sống nhân đức thánh thiện như Mẹ chỉ dạy cho chúng con học khiêm nhường, học tha thứ, học yêu thương và học quảng đại để chúng con tiếp tục đi cùng với nhau, được Mẹ dẫn dắt và giúp chúng con. Xin Mẹ tiếp tục cố vấn cho đời sống chúng con mỗi ngày, cố vấn với công việc và sự làm chứng cũng như những ngày anh chị em chúng con cùng nhau ở trong tập thể hiểu rõ hơn vai trò của mình là đem Thiên Chúa đến cho mọi người, và sống xứng đáng để làm sáng Danh Chúa trong những việc chúng con làm, lời chúng con nói và hành động của chúng con làm chứng cho Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Chúng con vô cùng cảm tạ tri ân, trong Danh Thánh của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và cảm ơn Mẹ với một Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng con luôn luôn mãi mãi tri ân, và mãi mãi nhờ Mẹ, với Mẹ để chúng con được trọn vẹn và xứng đáng trước mặt Thiên Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Cảm ơn Thánh Giuse con không bao giờ quên những lời mà chúng con luôn cầu xin qua Sáu Lạy. Ngài là một đấng bậc luôn luôn âm thầm để cầu nguyện cho Giáo Hội, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những người con cái ở thế gian, những ai đến với Ngài, nhất là trong đời sống của gia đình xã hội, đó là điều mà chúng con xin tiếp tục dâng lên lời và xin Ngài tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con những giây phút này để chúng con được dâng lên lời cảm ơn với các triều thần thánh thiên quốc, chín phẩm thiên thần và tất cả các triều thần thánh; xin hãy giúp lời cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, chúng con rất cần các Ngài. Không có các Ngài chúng con không thể qua được những cơn thử thách, những ngày mà các Ngài cũng đã từng gặp như chúng con, các Ngài hiểu chúng con, chúng con đang đi trên một con đường phải cần sự cầu bầu của các Ngài, xin giúp chúng con. Mọi sự chúng con xin cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa và qua triều thần thánh thiên quốc các Ngài cầu bầu cùng Chúa và cho chúng con dâng lời tạ ơn và cám ơn. Con xin cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ. Tất cả những gì được thực hiện trong bữa sáng hôm nay để nói hết tâm tư, trái tim và tâm hồn chúng con; đặc biệt dâng giáo xứ Thánh Têrêsa, dâng nơi chốn mà Chúa quyết định để cho Thánh Thể của Chúa được hiện diện, mọi người sẽ qui tụ; một ngày nào đó họ sẽ được nhận ra quyền năng phép lạ của Bí tích Thánh Thể. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

L. kết thúc bài này là đúng 1 giờ 44 phút, ngày Chúa Nhật, ngày 06, tháng 09, năm 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại bàn thánh và Thập Tự Giá mà L. được kết thúc với Sáu Lạy trong tâm tư và những điều cầu xin với Thiên Chúa, để nhìn thấy được rằng trong Sáu Lạy có rất nhiều điều phong phú mà chúng con rất cần giữa cuộc đời, mỗi một cá nhân đều cần, mỗi một tập thể đều cần và ngay cả toàn thế giới rất cần ý nghĩa của Sáu Lạy mà chúng con xin dâng thẳng và lên tâm tình bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng cõi lòng, bằng thân xác để xin được Chúa nhận lời chúng con. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.org

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.