Archive for the Bài viết Category

Bảy lời trước khi Chúa tắt thở năm xưa và những lời chân tình hôm nay

Bảy lời trước khi Chúa tắt thở năm xưa và những lời chân tình hôm nay   Để cứu chuộc loài người, Thiên Chúa Cha đã ban người con yêu dấu của Ngài xuống thế gian và chịu chết để đền tội cho thay cho nhân loại.

Read more

Vũ Hán là ‘hậu quả tất yếu’ và Trung Quốc là ‘việc không thể tránh’

Vũ Hán là ‘hậu quả tất yếu’ và Trung Quốc là ‘việc không thể tránh’   -o0o-   Hai bài viết dựa trên thông điệp của: – Thiên Chúa Cha ngày 2-2-2020 và – Chúa Giêsu ngày 14-2-2020 -o0o- Bài viết thứ hai   Thiên Chúa yêu

Read more

Danh sách những Đấng Thánh đã ban lời chỉ dạy cho thế giới

Danh sách những Đấng Thánh đã ban lời chỉ dạy cho thế giới   Dưới đây là bản liệt kê những Đấng Thánh đã ban lời chỉ dạy cho người Kitô hữu và cho cả thế giới. Bản danh sách này được sắp theo thứ tự ABC

Read more

Vũ Hán là ‘hậu quả tất yếu’ và Trung Quốc là ‘việc không thể tránh’

Thiên Chúa yêu thương mọi người vì họ là con của Ngài. Chúa nâng niu mọi người vì mỗi người là một kiệt tác của Chúa. Ngài yêu thương mọi người bằng nhau vì Chúa là Đấng công bằng. Chúa gọi nhiều người nhưng chọn một ít

Read more

TẠI SAO SÁU LẠY CÓ SỨC MẠNH NHƯ VẬY?

TẠI SAO SÁU LẠY CÓ SỨC MẠNH NHƯ VẬY?   Sáu Lạy –  kết hợp với sự thờ phượng Thánh Thể – là những mặc khải quan trọng nhất được ban đến cho Chị Lucia Phan từ thiên quốc. Với nhiều ân sủng và phép lạ – thậm

Read more

Đức Mẹ ban ơn trong Giờ Ân Sủng

Ngày 8 tháng 12 mỗi năm Từ 12:00 trưa đến 1:00 Đức Mẹ ban ơn trong Giờ Ân Sủng   1.     Bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều (một giờ cầu nguyện trọn vẹn); 2.     Trong giờ này, người tham dự Giờ Ân Sủng ở nhà

Read more

Những kinh khác để cầu nguyện

Ngoài  ra việc tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể, đây là những kinh nên đọc mà  thiên đàng đã khuyên bảo đề nghị qua L.: Tràng Hạt Sáu Lạy, Để mang Hào Quang đến thế giới, Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót (bấm vào “Cầu nguyện

Read more