Archive for the Mensahe mula sa Mahal na Birheng Maria Category

Ang Panginoon Hesus kristo at Inang Maria Ipinahahayag ang Kanilansa pamamagitan ng 14 na Estasyon ng Krusg Damdamin

Si Hesus buhat-buhat ang krus sa kalbaryo. Si Santo Juan ang apostoles sinulat ang kabanata 19:16-18: “ Pagkatapos ibinigay siya sa kanila para ipako. Kaya kinuha nila si Hesus at lumabas sila, dinala niya kanyang sariling krus, sa lugar ng Skull, ang tawag ng mga Hebreo Gol’gotha.

Read more

Gawin Ngayon ang Desisyon

Pebrero 11,2017-Memorial ng Our Lady of Lourdes Banal na Ina: L., A., Aking dalawang minamahal na anak, ngayon ay Sabado; Alam ko na lagi kayong pumupunta sa kapilya para sumamba sa Banal na Sakramento. Tama iyan; Nais ko  gusto ko na gugulin ninyo tuwing Sabado sa akin,

Read more

Ngày 23, tháng 12 năm 2015

 

Read more

Maging Determinado na Talikuran ang mga Kasalanan

Octotubre 21,2014   L.: Panginoon Diyos noon 7:28 ng Martes, Octubre 21,2014  sa simbahan ng Santa Teresa, sa harap ng rebulto ng Sacred Heart of Jesus, sa rebulto ng Our Lady of Guadalupe at sa rebulto ni Santa Teresa, Santo Juan Diego kung saan nagkaroon kami ng

Read more

Listen to Me. Come back to God.

Read more

The Calling from the Pope

 

Read more

Bulaang Mensahero

Hunyo 4,2013   Banal na Ina: Mahal kong Lucia,   Sa iyong isip at K. magkabahagi kayong dalawa ngayon umaga, ukol sa trabaho nasa isip mo hindi magagawa, alinmang hindi sinadya o sinadya ay kumpletong tinapos ayon sa paraan ng Banal na Espiritu na gusto magtrabaho sa

Read more

Kailangan Kayong Magpasya

Hunyo 1, 2013   L., Inang, ngayon umaga nakatanggap ako ng direkta mensahe sa pamamagitan ng Banal na Eukaristiya, sa oras na ang Diyos, nanggaling sa Eukaristiya, pinayagan niya ako na magbalita ng direkta. Nakatanggap ako ng mensahe direkta sa Diyos na ipinadala sa lahat ng kapatid

Read more

Ang Akin Mensahe sa Bawat Tao sa Mundo

Abril 19, 2013 Ang Banal  na Ina: Minamahal kong L., Huwag kang mag-alala sa mga salita na ibinigay ko sa iyo kahapon. Ang mga salitang iyon ay akin babala sa  mangyayari sa mundo, mga bagay na hindi mo alam.  Iyan ay importante mensahe na ako, sa pamamagitan

Read more

Ito Ang Akin Mga Babala sa Mundo

Marso 30,2013   Banal na Ina: Mahal kong L., I.,P., Ang akin kapayapaan sumainyong lahat. Nagyon, sa sandling ito, ang bawat isa ay natutulog,subalit ang akin mga anak inilalaan ang kanilang oras na pumumta dito upang aliwin ang Diyos, dumating dito upang aliwin ako. Tunay na pambihira

Read more

Maging Kalmado at Tahimik

Febrero 12,2013 Ang Banal na Ina : Ang mga bagay na pinag-uusapan ninyo na gusto kung sabihin at ihayag sa mundo. Gusto ko sana kunin ang  puwesto ng normal na tao ukol sa lahat ng bagay na inyong tinatanggap, gusto ko sana sabihin ninyo lahat dahil ito

Read more