Archive for the Mga mensahe ni Jesus Category

Ang Panginoon Hesus kristo at Inang Maria Ipinahahayag ang Kanilansa pamamagitan ng 14 na Estasyon ng Krusg Damdamin

Si Hesus buhat-buhat ang krus sa kalbaryo. Si Santo Juan ang apostoles sinulat ang kabanata 19:16-18: “ Pagkatapos ibinigay siya sa kanila para ipako. Kaya kinuha nila si Hesus at lumabas sila, dinala niya kanyang sariling krus, sa lugar ng Skull, ang tawag ng mga Hebreo Gol’gotha.

Read more

Dalhin ang Ilaw sa mga Tao

Enero 5,2019 Lucia: Panginoon Diyos noong 12: 24 ng hapon, Sabado, Enero 5,2019. Nakaluhod kami sa harap ng Altar, ang tubernakulo, ang Krus, ang sabsaban, ang imahen ng Banal na Awa (Divine Mercy) at Banal na rebulto ng Our lady of Mount Carmel. Ngayon umaga, sa Unang

Read more

Mahal Kita Na Walang Kapalit

Disyembre 18,2017 L., O Diyos, noong  4:32 ng hapon, Lunes, Disyembre 18,2017,  sa bahay. Lunes ang unang araw ng Linggo ;  kami ay nakahanda na ipagdiwang ang kaaraw ni Kristo ngayon Linggo.  Matagal na , maliban sa  pagpupulong, hindi ako naglaan ng oras upang tumanggap ng salita

Read more

Ang Hari Sino ang Nahahabag at Naghihintay

Ang Hari Sino ang Nahahabag at Naghihintay Nobyembre 20,2016 Kadakilaan ng Panginoong Hesus Kristo, ang Hari ng Daidig Ama : Mga mahal kong anak, Ngayon, ang salita na nanggaling sa Banal na Espirito magpaalaala(1),sa akin na paginhawain ang daan  a lumipas na araw ; pinatahimik ang kaluluwa

Read more

Ang Pintuan ay Bukas sa mga Natitirang Araw

Hulyo 4,2016 Araw ng Kalayaan sa Amerika L. : Panginoong Diyos, 6:32 Lunes, Santa Teresa (1) siimbahan sa harap ng rebulto ni babay Hesus noong siya ay apat na taon (2) ang rebulto ng Our lady of Guadalupe kasama si Juan Diego. Ito ang lugar na tinatanggap

Read more

Ang Huling Susi

Ang Huling Susi Marso 22,2016  Martes na Mahal na Araw L. Panginoong Diyos noong Marso 22,2016 sa Santa Teresa simbahan sa harap ng rebulto ng Sacred Heart ni Hesus, rebulto ng Our Lady of Guadalupe kasama si Juan Diego at rebulto ni Santa Teresa dito tinanggap ni

Read more

Ang anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod na Dapat aIkalat sa Buong Mundo

Ang anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod na Dapat aIkalat sa Buong Mundo Nobyembre 15,2015 L.  Panginoong Diyos, tungkol sa huling salita,ang salita na nanggaling sa Banal na Espirito, ang salita na aking natanggap (2) na ipinamahagi sa mundo,mga salita na tumitistigo sa mga

Read more

Ang Aking Pagibig Nagpapatuloy sa mga Masayang Salita

Hunyo 12,2015 – Pagdiriwang ng  Pinakabanal na Puso ni Hesus Diyos Ama: L., M.N., Ang dalawa kong mahal na anak Ang mga salita sa katapusan ng araw na gusto kung ipahatid sa lahat ng anak sa daigdig. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat kay L .,nagpapasalamat ako

Read more

Ang Anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod

The Six Kowtows or Ang  Anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod August 19,2014 L. Panginoong Diyos,twing ako ay nakakatanggap ng mensahe na nanggagaling sa Banal na Espirito,gusto kong tanungin ang Ama na hayaan niya akong tumanggap ng mensahe ng galing sa Ama sa pamamagitan

Read more

Maging Malakas at Magbalik Kayo sa Akin

Abril 30,2013 Jesus : Mahal kong Lucia Ngayon ay lubos na makahulugan mensahe. Gusto kong isulat mo ang lahat ng bagay na iyong narinig, sa bawat araw na nanggaling sa Ebanghelyo, ang mga bagay na iyong narinig ay katibayan na akin pinili na gusto kong isulat, mga

Read more

Tanggapin Ninyo Ang Aking Awa

Febrero 23,2013 Jesus: Ang aking mahal na si L., Lubos akong naantig sa mga salitang sinabi mo sa akin. L.,ang inyong panaginip ay talagang karaniwan, napakaganda at ang mga bagay na nais kong gawin para sa iyo ,ngunit ang minamahal  kong L., isaalang -alang lamang iyon bilang

Read more