Archive for the Sáu Lạy Category

Vũ Hán là ‘hậu quả tất yếu’ và Trung Quốc là ‘việc không thể tránh’

Vũ Hán là ‘hậu quả tất yếu’ và Trung Quốc là ‘việc không thể tránh’   -o0o-   Hai bài viết dựa trên thông điệp của: – Thiên Chúa Cha ngày 2-2-2020 và – Chúa Giêsu ngày 14-2-2020 -o0o- Bài viết thứ hai   Thiên Chúa yêu

Read more

TẠI SAO SÁU LẠY CÓ SỨC MẠNH NHƯ VẬY?

TẠI SAO SÁU LẠY CÓ SỨC MẠNH NHƯ VẬY?   Sáu Lạy –  kết hợp với sự thờ phượng Thánh Thể – là những mặc khải quan trọng nhất được ban đến cho Chị Lucia Phan từ thiên quốc. Với nhiều ân sủng và phép lạ – thậm

Read more

Ngày 10 tháng 11 năm 2019

Ngày 10 tháng 11 năm 2019 1 giờ 13 phút trưa Nhà thờ Thánh Têrêsa   Lucia: Chúng con đang quỳ trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Cám ơn Chúa

Read more

Sáu Lạy là tiếp nối của Lòng Chúa Thương Xót

Sáu Lạy là tiếp nối của Lòng Chúa Thương Xót   (Audio message of St Faustina): Lời Thánh Faustina cho Nhóm Môn Đệ “Tình Yêu và Lòng Thương Xót: Thánh Faustina” Cuốn phim được trình chiếu trên lãnh thổ Hoa kỳ ngày 28-10-2019 Ngày 28-10-2019, khắp các thành

Read more

Thông điệp Sáu Lạy

Thông điệp Sáu Lạy Ngày 7 tháng 11 năm 2019 6:21 Tối Nhà thờ Thánh Têrêsa   Lucia: Lạy Chúa, chúng con đang quỳ trước thánh tượng Divino Niño Jesús, thánh tượng Thánh Juan Diego và thánh tượng Mẹ Guadalupe – nơi đây chúng con cũng đã từng được đón nhận lời của Chúa và hôm nay

Read more

Le Sacrement de l’Amour

6 novembre 2019 (Ceci est un message inspiré par le Saint-Esprit à travers la messagère, Lucia Phan, lors de la pratique des Six Kowtows). Lucia: Ô mon Dieu, il est 13 h 54 le mercredi 6 novembre 2019, à l’église Saint-Michel, devant le sanctuaire, le tabernacle, la

Read more

Kho Báu của ân sủng là Bí tích Thánh Thể

Lạy Thứ Năm. Chúng con kính dâng lên năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, đầu Mùa Chay chúng con đang tưởng niệm Cuộc Tử Nạn của Chúa, Cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá mà chúng con suy niệm,

Read more

Sáu Lạy, ngày 21 tháng 1 năm 2019 tại thánh đường Thánh Têrêsa

Sáu Lạy, ngày 21 tháng 1 năm 2019 tại thánh đường Thánh Têrêsa   L.: Lạy Chúa, 9:42 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1 ngày 21 năm 2019 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước Bàn Thờ, Nhà Tạm, Thập Tự Giá, Linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót

Read more

Đối thoại giữa Chúa Giêsu với Ngôn Sứ Lucia

1-5-2019 – Đối thoại giữa Chúa Giêsu với Ngôn Sứ Lucia  Tháng 1 ngày 5 năm 2019 Lucia: Lạy Chúa, 12:24 đêm Thứ Bảy, tháng 1 ngày 5 năm 2019. Chúng con đang quỳ trước Bàn Thờ, Nhà Tạm, Thập Tự Giá, Hang Đá, linh ảnh Lòng

Read more

117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam

Quo vadis, Domine: Lạy Thầy, Thầy đi đâu?  Thiên Hùng Sử  117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam   “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống trổ sinh người Công Giáo”  – Tertullian   Kỷ niệm 30 năm Tôn vinh 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam

Read more

9-16-2018 SÁU LẠY

9-16-2018 – 0-Đức Chúa Thánh Thần linh ứng cầu nguyện cho Việt Nam 9-16-2018 – 1-Lạy Thứ Nhất xin dâng lên Đức Chúa Cha 9-16-2018 – 2-Lạy Thứ Hai xin dâng lên Đức Chúa Con  9-16-2018 – 3-Lạy Thứ Ba xin dâng lên Đức Chúa Thánh Thần

Read more

Cầu Nguyện Đặc Biệt cho Nước Việt Nam qua Sáu Lạy 06-27-2018

  Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng 06/27/2018   Lạy Thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha 06/27/2018   Lạy Thứ Hai dâng lên Đức Chúa Giêsu 06/27/2018   Lạy Thứ Ba dâng lên Đức Chúa Thánh Thần 06/27/2018   Lạy Thứ Tư dâng lên Mình và

Read more

Cầu Nguyện Đặc Biệt cho Nước Việt Nam qua Sáu Lạy 06-16-2018

 Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng 06/16/2018   Lạy Thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha 06/16/2018   Lạy Thứ Hai dâng lên Đức Chúa Giêsu 06/16/2018   Lạy Thứ Ba dâng lên Đức Chúa Thánh Thần 06/16/2018   Lạy Thứ Tư dâng lên Mình và Máu

Read more

2018-6-8 SÁU LẠY

Ngày 8 tháng 6 năm 2018 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Lạy L.: Lạy Chúa, 2 giờ 03 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 6, ngày 8, 2018, tại Thánh Đường Thánh Laurence, chúng con

Read more

2018-5-6 Sáu Lạy tại Thánh Đường Mẹ La Vang

Ngày 6, tháng 5, năm 2018 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 2 giờ 13 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 5, ngày 6, 2018, tại Thánh Đường Mẹ La Vang;

Read more

Sáu Lạy dành cho các linh hồn

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Lạy L.: Lạy Chúa, 10 giờ 11 phút, ngày Thứ Tư, tháng 4, ngày 4, năm 2018 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước

Read more

2018-2-14 CÁI LẠY THỨ SÁU

Ngày 14, tháng 2, năm 2018   (Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Cái Lạy Thứ Sáu).  L.: Lạy Thứ Sáu, chúng con xin kính dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Cha, chúng con thờ

Read more

2018-1-15 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 15, tháng 1, năm 2018   Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Bái Lạy. L.: Lạy Chúa, 1 giờ 57 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 15, 2018, tại Thánh Đường Thánh Laurence. Chúng

Read more

Hãy Mang Món Quà này đến Tất Cả Các Anh Chị Em

Ngày 3, tháng 1, năm 2018 – Kính Danh Rất Thánh Chúa Giêsu Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy.   L.: Lạy Chúa, 1 giờ 08 phút, ngày Thứ Tư, tháng 1,

Read more

Món Quà Mẹ Maria Ban Tặng cho Nhân Loại

Ngày 1, tháng 1, năm 2018 – Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa – 1 giờ 44 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày

Read more

2017-12-24 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 24 tháng 12, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy. L.: Lạy Chúa, 11 giờ 30, ngày Chủ Nhật, tháng 12, ngày 24, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Chúng

Read more

2017-12-22 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 22, tháng 12, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 1 giờ 10 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 12, ngày 22, 2017 tại Thánh Đường Thánh Laurence.

Read more

2017-12-21 Ba Cái Bái Lạy

Ngày 21, tháng 12, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Ba Cái Bái Lạy.   L.: Lạy Chúa, 10 giờ 32 phút, ngày Thứ Năm, tháng 12, ngày 21, 2017 tại Thánh Đường Thánh

Read more

Đức Mẹ Muốn Dạy và Dẫn Chúng Ta Trở Về với Chúa Giêsu Thánh Thể

Ngày 8, tháng 12, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 9 giờ 59 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 12, ngày 8, 2017, tại Thánh Đường Thánh

Read more

2017-12-06 Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 12, tháng 6, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy  L.: Lạy Chúa, 8 giờ 23 phút, ngày Thứ Tư, tháng 12, ngày 6, 2017, tại Thánh Đường Thánh Tôma

Read more

2017-11-8 SÁU CÁI BÁI LẠY DÀNH CHO CÁC LINH HỒN

2017-11-8 SÁU CÁI BÁI LẠY DÀNH CHO CÁC LINH HỒN Ngày 8, tháng 11, năm 2017 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 2 giờ 08 phút, ngày Thứ Tư,

Read more

2017-10-27 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 27, tháng 10, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 9 giờ 13 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 10, ngày 27, 2017 tại Thánh Đường Thánh 

Read more

2017-10-25 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 25, tháng 10, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 12 giờ 58 phút, ngày Thứ Tư, tháng 10, ngày 25, 2017 tại Vương Cung Thánh Đường

Read more

2017-8-31 SÁU CÁI BÁI LẠY SAU CƠN BÃO HARVEY

Ngày 31, tháng 8, năm 2017 Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 10 giờ 51 phút, ngày Thứ Năm, tháng 8, ngày 31, 2017, sáng hôm nay Chúa dành

Read more

2017-8-13 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 13, tháng 8, năm 2017    Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 11 giờ 24 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 8, ngày 13, 2017, tại Thánh Đường

Read more

2017-8-12 Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 12, tháng 8, năm 2017  Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 10 giờ 40 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 12, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa,

Read more

2017-8-5 Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 5, tháng 8, năm 2017  Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy L.: Lạy Chúa, 12 giờ 14 phút, sáng ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 5, 2017 tại Thánh Đường Thánh

Read more

2017-7-29 SÁU CÁI BÁI LẠY TẠI THÁNH ĐƯỜNG THÁNH JUAN DIEGO

Ngày 29, tháng 7, năm 2017    Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy   L.: Lạy Chúa, 7 giờ 53 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 7, ngày 29, 2017, tại Thánh

Read more

2017-6-12 CAI LAY THU NHAT – LE CHUA BA NGOI

Ngày 12, tháng 6, năm 2017  Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. L: Lạy Chúa, 10 giờ 07 phút, ngày Thứ Hai, tháng 6, ngày 12, năm 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước Thập

Read more

Ngày 17, tháng 5, năm 2017

Ngày 17, tháng 5, năm 2017   Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy.     L.: Lạy Chúa, 11 giờ đúng, ngày Thứ Tư, tháng 5, ngày 17, 2017, tại Thánh Đường

Read more

Ngày 3, tháng 05, năm 2017

Ngày 3, tháng 05, năm 2017   Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy   L.: Lạy Chúa, 9 giờ 45 phút, ngày Thứ Tư, tháng 05, ngày 3, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa.

Read more

Ngày 12, tháng 02, năm 2017

Ngày 12, tháng 02, năm 2017 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy L.:Lạy Chúa, 6 giờ 20 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 02, ngày 12, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung

Read more

Thông Điệp của Đức Mẹ – Lễ Mẹ Lộ Đức

Ngay 11, tháng 2, năm 2017 Đức Mẹ: L., A., hai con thương yêu của Mẹ, Hôm nay là ngày Thứ Bảy, Mẹ biết các con luôn luôn đến nhà tạm để chầu Bí tích Thánh Thể.  Đúng, Mẹ rất mong muốn mỗi một ngày Thứ Bảy các

Read more

2017-2-1 SÁU LẠY DÀNH CHO GIỚI TRẺ

Ngày 1 tháng 2, năm 2017 L.: Lạy Chúa, 9 giờ 41 phút, ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày mùng 1, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh. Sau mỗi một thánh lễ chúng con có cơ hội chúng con xin dâng kính Sáu Lạy,

Read more

Món Quà Sáu Lạy

Ngày 4, tháng 1, năm 2017 – Lễ Nhớ Thánh Nữ Elizabeth Ann Seton Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy (1).   L.: Lạy Chúa, 9 giờ 24 phút sáng, ngày

Read more

Ngày 30, tháng 11, năm 2016 Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 30, tháng 11, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy.   L.: Lạy Chúa, 9 giờ 30 phút, ngày Thứ Tư, ngày 30, tháng 11, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa,

Read more

Chỉ Lòng Thương Xót của Chúa Có Thể Cứu Nhân Loại Chúng Ta Ngày Hôm Nay

Chỉ Lòng Thương Xót của Chúa Có Thể Cứu Nhân Loại Chúng Ta Ngày Hôm Nay Ngày 3, tháng 11, năm 2016 – Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Roma Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng

Read more

SÁU CÁI BÁI LẠY

[wpfilebase tag=file id=620 tpl=simple-mp3 /] Ngày 14, tháng 9, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy. L. Lạy Chúa, 10 giờ 52 phút, ngày Thứ Tư, tháng 9, ngày 14, năm 2016

Read more

Năm Sự Thương và Sáu Lạy

Ngày 9 tháng 9 năm 2016 9:35 sáng Tại tư gia Lucia Lucia: Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa Năm Sự Thương.   Chúng con xin lần chuỗi hạt Mân Côi để xin dâng lên Mẹ, xin Mẹ dâng lên Chúa để cho chúng con

Read more

Ngày 8, tháng 9 năm 2016

Ngày 8, tháng 9 năm 2016 Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. L.: Lạy Chúa, 10 giờ 06 phút ngày Thứ Năm, tháng 9, ngày 8, 2016 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước bàn thờ, Thập Tự Giá, nhà

Read more

Ngày 28, tháng 7 năm 2016

Ngày 28, tháng 7 năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua chị L. L.: Lạy Chúa, 9 giờ 23 phút, ngày Thứ Năm, tháng 7, ngày 28 2016, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa

Read more

Ai Có Tai Phải Lắng Nghe

Ngày 28, tháng 7, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho chị L. L.: Lạy Chúa, 11 giờ 24 phút ngày Thứ Năm, tháng 7, ngày 28, 2016 tại thánh đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Áo Đức Bà mà

Read more

Qua Sáu Cái Bái Lạy

Qua Sáu Cái Bái Lạy Ngày 15, tháng 7, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần qua chị L. L.: Lạy Chúa, 10 giờ 14 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 7, ngày 15, 2016, tại Thánh Đường Rita, tại Florida. Hôm

Read more

Ngày 23, tháng 6, năm 2016

Ngày 23, tháng 6, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần qua chị L. L.: Lạy Chúa, 12 giờ 42 phút, ngày Thứ Năm, tháng 6, ngày 23, 2016, tại thánh đường Thánh Lawrence, trước nhà tạm, trước bàn thánh, trước

Read more

Chúng Con Xin Dâng Lạy Thứ Nhất

Chúng Con Xin Dâng Lạy Thứ Nhất Ngày 9, tháng 6, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. L.*: Lạy Chúa, 9 giờ 30 phút sáng, ngày Thứ Năm, tháng 6, ngày 9, 2016, tại Thánh Đường Thánh

Read more

Ngày 8, tháng 6, năm 2016

Ngày 8, tháng 6, năm 2016  L.: Lạy Chúa, 9 giờ 20 phút ngày Thứ Tư, tháng 6, ngày 8, 2016 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước bàn thờ, Thập Tự Giá, thánh tượng Áo Đức Bà, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Hôm nay con xin

Read more

Ngày 5, tháng 6, năm 2016 Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 5, tháng 6, năm 2016 (Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua chị Lucia). L.: Lạy Chúa, 12 giờ 20 phút ngày Chúa Nhật, tháng 6, ngày 5, 2016 tại dòng Biển Đức, trước bàn thờ, trước Bí Tích Thánh

Read more

Hãy bước qua cánh cửa Năm Thánh Lòng Thương Xót

Ngày 22, tháng 4, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần, qua L. khi thực hành Sáu Cái Bái Lạy  L.: Lạy Chúa, 12 giờ 46 phút ngày Thứ Sáu, tháng 4, ngày 22, 2016, tại thánh đường Thánh Lawrence, trước

Read more

Sau Cai Bai Lay Tai Gierusalem

(PDF) 2016-2-23 SAU CAI BAI LAY TAI GIERUSALEM Ngày 23, tháng 2 năm 2016 Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L.  L.: Lạy Chúa, 10 giờ 47 phút ngày Thứ Ba, tháng 2, ngày 23 2016, tại Bethlehem, Gierusalem mà chúng con

Read more

Ngày 13, tháng 02, năm 2016 Sau Cai Bai Lay

Ngày 13, tháng 02, năm 2016 Sau Cai Bai Lay (PDF)   Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. L: Lạy Chúa, 11 giờ 24 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 2, ngày 13, 2016, tại tư gia. Hôm nay là sáng Thứ

Read more

2016-1-28 SAU CAI BAI LAY

Ngày 28, tháng 01 năm 2016   L:. Lạy Chúa, cái lạy thứ Nhất, chúng con xin dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, bởi vì mỗi một ngày mà chúng con còn sinh tồn trong thế giới này, mỗi

Read more

Ngày 27, tháng 11 năm 2015

Ngày 27, tháng 11 năm 2015 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. L:. 1 giờ, 19 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 11, ngày 27, 2015. Hôm nay chúng con có cơ hội đến đây tham dự Thánh Lễ Misa,

Read more

Vua của Lòng Thương Xót

Vua của Lòng Thương Xót Ngày 22, tháng 11, năm 2015 – Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy.  (1) L: Lạy Chúa, 6 giờ

Read more

Sáu Cái Bái Lạy được Loan Truyền khắp toàn Thế Giới

Ngày 15, tháng 11 năm 2015 (1) L.: Lạy Chúa, những lời vừa qua, những lời Chúa Thánh Thần linh ứng trong con, những lời mà con được đón nhận một cách trực tiếp (2), những lời đó được đem đến cho thế giới, những lời đó

Read more

Những ân sủng từ Đức Chúa Thánh Thần

(PDF)  Những ân sủng từ Đức Chúa Thánh Thần Những ân sủng từ Đức Chúa Thánh Thần Ngày 25, tháng 10 năm 2015 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. L: Lạy Chúa, 7 giờ 6 phút, ngày Chúa Nhật,

Read more

Ngày 17 tháng 10 năm 2015

[wpfilebase tag=file id=612 tpl=simple-mp3 /] Ngày 17 tháng 10 năm 2015 L. Lạy Chúa, 10 giờ 17 phút, ngày Thứ Bẩy, tháng 10, ngày 17 2015 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước bàn thánh và trước cửa nhà Tạm, hôm nay chúng con đến đây không phải

Read more

Ngày 6, tháng 10, năm 2015 – Sau Cai Bai Lay

L: Lạy Chúa, 9 giờ 17 phút, ngày Thứ Ba, tháng 10, ngày mùng 6, 2015, tại tư gia. Hôm nay vào buổi sáng con chuẩn bị để cúi chào Chúa, sau đó con sẽ tham dự Thánh Lễ Misa, đúng 8 giờ 30 tại Thánh Đường

Read more

Cảm Tạ Mẹ đã Dạy Dỗ Chúng Con

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. Ngày 03, tháng 10, năm 2015 L:. Lạy Chúa, 11 giờ 14 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 10, ngày 3, 2015, tại Thánh Đường Holy Rosary. Hôm nay là ngày đầu tháng, chúng

Read more

Sáu Cái Bái Lạy (Ngày 12, tháng 9 năm 2015)

Sáu Cái Bái Lạy Ngày 12, tháng 9 năm 2015   L.: Lạy Chúa, hôm nay là đúng 8 giờ 25 phút, Thứ Bẩy, tháng 9, ngày 12 2015, tại Thánh Đường Ngôi Lời Nhập Thể, tất cả những điều chúng con được có mặt với nhau

Read more

Ngày 6, tháng 9 năm 2015

Ngày 6, tháng 9 năm 2015 L: Lạy Chúa, 1 giờ 21 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 09, ngày 06, 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại bàn thánh, tại Thập Tự Giá, cũng như sau khi tham dự Thánh Lễ Misa xong con là L. và

Read more

Thay Thế cho Tất Cả Anh Chi Em trên Toàn Thế Giới

Ngày 27, tháng 8 năm 2015 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy (1) Ngày 27, tháng 8, năm 2015 – Lễ Thánh Monica   L.:  Lạy Chúa, hoàn tất với tất cả những

Read more

Đây Là Cơ Hội Cuối Cùng, Sáu Cái Bái Lạy

(PDF)  Đây Là Cơ Hội Cuối Cùng, Sáu Cái Bái Lạy Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. Ngày 19, tháng 8 năm 2015 L.: 10 giờ 11 phút, thứ Tư, tháng 8, ngày 19, 2015, tuy trễ nhưng chúng

Read more

Ngày 8, tháng 8 năm 2015

Sau Cai Bai Lay 8-08-2015 (PDF) Ngày 8, tháng 8 năm 2015 L.: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   Lạy Chúa, giờ này 12 giờ 22 phút ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 8 2015, chúng con vừa tham dự Thánh Lễ tối

Read more

Ngày 5, tháng 7 năm 2015

 L.: Lạy Chúa, 1 giờ 27 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 7, ngày 5 2015, tại Thánh Đường Thánh Theresa trước Thập Tự Giá và bàn thánh, hôm nay con có cơ hội được đến đây tham dự Thánh Lễ Misa vào đúng 12 giờ trưa như

Read more

Ngày 29 tháng 4, năm 2015

Ngày 29 tháng 4, năm 2015 L: Lạy Chúa, cái lạy thứ Nhất, con xin vô vàn xin lỗi Chúa, xin lỗi Đức Chúa Cha, Ngài đã nương tay cho thế giới loài người của chúng con, Ngài đã cho chúng con rất nhiều cơ hội nhưng

Read more

Ngày 9, tháng 4, năm 2015

Ngày 9, tháng 4, năm 2015   L:. Lạy Chúa, 12 giờ 53 phút, Thứ Năm, tháng 4, ngày 9, 2015, chúng con đang quỳ trước Nhà Tạm của Chúa, tại nhà thờ Thánh Lawrence. Lạy Chúa, hôm nay ba chị em chúng con có cơ hội

Read more

Các con phải là những người tiên phong của sự thực hành này

[wpfilebase tag=file id=469 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=470 tpl=simple-mp3 /] Ngày 13, tháng 11 năm 2014 L.: Lạy Chúa, 1:24 phút ngày thứ Năm, tháng 11, ngày 13, 2014, tại Thánh Đường Thánh Justin, trực tiếp tại nhà Tạm, sáng hôm nay con cũng như tất cả

Read more

Với tất cả những người trên trần thế

Ngày 11, tháng 9 năm 2014 L.: Lạy Cha, chúng con đã được đón nghe sự chỉ dạy và sự mạc khải của Mẹ, nhắc nhở chúng con mỗi một lạy mà chúng con cần để có thể nói lên những điều mà chúng con cần phải

Read more

Mẹ Muốn Các Con Loan Truyền Sáu Cái Bái Lạy

[wpfilebase tag=file id=440 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=420 tpl=simple-mp3 /] Mẹ Muốn Các Con Loan Truyền Sáu Cái Bái Lạy Ngày 3 tháng 9 năm 2014 L.: Lạy Chúa, 12:05 phút ngày Thứ Tư, tháng 9 ngày 3 năm 2014, con vừa đón nhận những lời của

Read more

Sáu Cái Bái Lạy

[wpfilebase tag=file id=403 tpl=simple-mp3 /] Ngày 19, tháng 8 năm 2014 L: Lạy Chúa, cứ mỗi lần con được đón nhận những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng con cũng muốn xin Cha* cho con được đón nhận những lời của Cha, những lời Cha đến

Read more

Sự Quyết Định Tùy Từng Cá Nhân

[wpfilebase tag=file id=235 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=237 tpl=simple-mp3 /] Sự Quyết Định Tùy Từng Cá Nhân Ngày 1 Tháng 11 Năm 2013 – 7:52 sáng Đức Chúa Cha: L. thương mến của Cha, Hôm nay, con muốn xin Cha đón nhận những lời Cha muốn cho con

Read more