Archive for the Pansariling at Pambungad Category

Pansariling- Pambungad ipinahayag kay Lucia Phan

Pansariling- Pambungad ipinahayag kay Lucia Phan Sino ako para pinili ng Panginoon? Ako ay katulad ng mga butil ng buhangin sa disyerto, ang patak ng tubig sa karagatan, mas maliit pa sa bulate, maliit pa sa pagkaliit-liit na butil ng alikabok kumakapit kay Hesus’ sandalyas. Sa totoo

Read more