Monthly archive for February 2013

Labing Apat na Istasyon ng Krus

Pebrero 26, 2013 Ang mensahe ay nanggaling sa Espiritu ni Jesus  na  ginabayan si L. sa kanyang mga sulat ukol sa 14 na Istasyon ng Krus. Unang Istasyon: Si Jesus ay hinuhusgahan mamatay ni Pilato L.,Panginoon Diyos, 2000 taon ang nakakaraan, ikaw ay nasa harapan ni Pilato

Read more

Tanggapin Ninyo Ang Aking Awa

Febrero 23,2013 Jesus: Ang aking mahal na si L., Lubos akong naantig sa mga salitang sinabi mo sa akin. L.,ang inyong panaginip ay talagang karaniwan, napakaganda at ang mga bagay na nais kong gawin para sa iyo ,ngunit ang minamahal  kong L., isaalang -alang lamang iyon bilang

Read more

Magbalik kayo sa Diyos ng Buong Puso

Febrero 23,2013 Sa mensaheng ito ang   Espiritu ni Hesus inakay si L. sa kanyang sulatin ukol sa kanyang sarili at misyon. L. Salamat sa Diyos, dahil ang mensahe na iyong pinayagan na ilahad at sa isang sandali, hiniling ko na bigyan mo ako ng salita na gusto

Read more

Maging Kalmado at Tahimik

Febrero 12,2013 Ang Banal na Ina : Ang mga bagay na pinag-uusapan ninyo na gusto kung sabihin at ihayag sa mundo. Gusto ko sana kunin ang  puwesto ng normal na tao ukol sa lahat ng bagay na inyong tinatanggap, gusto ko sana sabihin ninyo lahat dahil ito

Read more