Monthly archive for March 2013

Ito Ang Akin Mga Babala sa Mundo

Marso 30,2013   Banal na Ina: Mahal kong L., I.,P., Ang akin kapayapaan sumainyong lahat. Nagyon, sa sandling ito, ang bawat isa ay natutulog,subalit ang akin mga anak inilalaan ang kanilang oras na pumumta dito upang aliwin ang Diyos, dumating dito upang aliwin ako. Tunay na pambihira

Read more

Ngày 27, tháng 3, năm 2013

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 18, tháng 3 năm 2013

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 11, tháng 3 năm 2013

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ang Pagmamahal ni Hesus sa Krus

Sa mensahe ang Banal na Espiritu itinuro kay Lucia na ilahad ang pagibig ng Diyos sa Krus. Marso 11,2013 L.: Panginoon Diyos, ngayon umaga pinayagan mo akong tumanggap ng mensahe ukol sa Krus, hinayaan mo akong tumanggap sa santuwaryo sa simbahan ng Santa Teresa at binigyan mo

Read more

In These End Times

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Suscribe sa aming Newsletter!