Monthly archive for March 2013

Đây Là Những Lời Cảnh Báo Của Mẹ Cho Thế Giới

Ngày 30, tháng 3, năm 2013 Đức Mẹ: L., I., P. các con thương mến của Mẹ, Bình an của Mẹ đến với các con. Hôm nay trong những giây phút này, người ta đã trong một giấc ngủ rất ngon, nhưng những người con của Mẹ

Read more

Ngày 27, tháng 3, năm 2013

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ, Sáng hôm nay, con được tường thuật những lời Thiên Chúa ban cho con qua Thánh Thần của Ngài, những câu chuyện cũng như nhưng thực tế con đang sống trong hiện tại, đó là những điều mà con mỗi

Read more

Ngày 18, tháng 3 năm 2013

Ngày 18, tháng 3 năm 2013 [wpfilebase tag=file id=497 tpl=simple-mp3 /]. L.: Lạy Chúa, hôm nay cũng như mọi ngày Thứ Hai con vẫn đến cuối nhà thờ để thăm Chúa, đọc kinh, dâng lời cầu nguyện, và cũng xin đến để đón nhận thông điệp của

Read more

Ngày 11, tháng 3 năm 2013

Ngày 11, tháng 3 năm 2013 [wpfilebase tag=file id=499 tpl=simple-mp3 /]. L.: Lạy Chúa, sáng nay cũng như mọi ngày sau khi dự Thánh Lễ, đến viếng Thánh Thể ở nhà thờ và nhìn lên cây Thánh Giá như mọi ngày con cầu nguyện, sáng hôm nay

Read more

Tình Yêu của Chúa Giêsu qua Thập Tự Giá

[wpfilebase tag=file id=520 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=496 tpl=simple-mp3 /] Tình Yêu của Chúa Giêsu qua Thập Tự Giá Trong thông điệp này Thần Khí của Chúa Giêsu hướng dẫn L. tường thuật về tình yêu và Thập Tự Giá Ngày 11, tháng 3 năm 2013 L.:

Read more

Trong Thời Điểm Cuối

Ngày 4, thang 3, năm 2013 – 5:25 sáng Chúa Giêsu:  Lucia thương mến của Cha, Hôm nay đúng là một ngày Cha muốn con đến điểm hẹn để con tường thuật những điều Cha muốn con nói, cũng như cảm nghiệm được trong Mùa Chay Thánh

Read more