Monthly archive for April 2013

Maging Malakas at Magbalik Kayo sa Akin

Abril 30,2013 Jesus : Mahal kong Lucia Ngayon ay lubos na makahulugan mensahe. Gusto kong isulat mo ang lahat ng bagay na iyong narinig, sa bawat araw na nanggaling sa Ebanghelyo, ang mga bagay na iyong narinig ay katibayan na akin pinili na gusto kong isulat, mga

Read more

Ang Akin Mensahe sa Bawat Tao sa Mundo

Abril 19, 2013 Ang Banal  na Ina: Minamahal kong L., Huwag kang mag-alala sa mga salita na ibinigay ko sa iyo kahapon. Ang mga salitang iyon ay akin babala sa  mangyayari sa mundo, mga bagay na hindi mo alam.  Iyan ay importante mensahe na ako, sa pamamagitan

Read more