Monthly archive for April 2013

Hãy Mạnh Dạn Trở Về Với Cha

  Ngày 30, thang 4, năm 2013 Chua Giêsu:  L. thương mến của Cha, Hôm nay là một bài tràn đầy ý nghĩa. Cha muốn con tường thuật mỗi một ngày những gì mà con được nghe qua Phúc Âm. Đó là những điều chứng thật và

Read more

Những Điều Mà Mẹ Gởi Đến Cho Cả Thế Giới

Ngày 19 Tháng 4 Năm 2013 Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ,  Con đừng sợ hãi hay lo lắng cũng như bâng khuâng những lời mà Mẹ cho con được tường thuật vào chiều hôm qua, và cũng chính Mẹ đã báo cho các con được

Read more

Huyết Lệ Của Mẹ

My Tears of Blood

[wpfilebase tag=file id=139 tpl=simple-mp3 /] Ngày 18 Tháng 4 Năm 2013 Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ, Trong thâm tâm của con sáng hôm nay, đúng là Mẹ muốn con phải đến Thánh Tượng Guadalupe ở nơi Nhà Thờ mà mỗi một ngày con đón thông

Read more

Ngày 15 Tháng 4 Năm 2013

[wpfilebase tag=file id=138 tpl=simple-mp3 /] Ngày 15 tháng 4, năm 2013 Đức Mẹ:  L thương mến của Mẹ, Mẹ biết con có những tâm tình đang không được vui, và đang suy nghĩ về những điều ở nơi đây, cũng như lời nói của tất cả anh

Read more

Thông Điệp Trong Ngày 14 Tháng 4 Năm 2013

[wpfilebase tag=file id=17 tpl=simple-pdf /] L: Lạy Chúa, sáng nay Chúa cho con đi tham dự Thánh Lễ, cũng được nghe giảng qua một Thầy Sáu, giảng về những lời Chúa Giesu đến thăm các Thánh Tông Đồ ở trên bờ biển. Chúa đã hiện ra lần

Read more

Thông Điệp Trong Ngày 13 Tháng 4 Năm 2013

April 13, 2013 Lạy Chúa, trong căn nhà thờ vắng lặng này, tất cả mọi người ai cũng đã ra về, chỉ có con dến đây với Chúa. Như mỗi lần sau khi tham dự Thánh Lễ, con đến đây với Thánh Tượng Trái Tim Chúa khắc

Read more

Thông Điệp Trong Ngày 10 Tháng 4 Năm 2013

Lạy Chúa, hôm nay, ngày đầu tiên, sau khi con trở về từ Ohio. Hôm nay con có cơ hội đến cầu nguyện và đến thăm Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể, cũng có giờ để con đến dâng Chúa chuỗi Lòng Thương Xót và dâng tràng

Read more