Monthly archive for July 2013

Receive the Gifts that God Gives

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Đức Mẹ ở Núi Camelo

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 1 Tháng 7 Năm 2013

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Suscribe sa aming Newsletter!