Monthly archive for July 2013

Hãy Nhận Những Món Quà Thiên Chúa Ban

[wpfilebase tag=file id=311 tpl=simple-mp3 /] [wpfilebase tag=file id=526 tpl=simple-pdf /] Hãy Nhận Những Món Quà Thiên Chúa Ban Ngày 24, tháng 7 năm 2013 – 10:25 sáng Trong thông điệp này Thần Khí của Chúa Giêsu hướng dẫn L. tường thuật về phong trào Thánh Linh, phong

Read more

Đức Mẹ ở Núi Camelo

[wpfilebase tag=file id=151 tpl=simple-mp3 /] [wpfilebase tag=file id=218 tpl=simple-pdf /] Ngày 16 tháng 7, nam 2013 – 6:57 pm Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ, Hôm nay, Mẹ muốn con quay trở lại để con biết ý nghĩa của ngày Lễ con đón nhận trong ngày

Read more

Ngày 1 Tháng 7 Năm 2013

[wpfilebase tag=file id=217 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=150 tpl=simple-mp3 /] Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ, Sáng hôm nay, con được tường thuật những lời Thiên Chúa ban cho con qua Thánh Thần của Ngài, những câu chuyện cũng như nhưng thực tế con đang sống trong

Read more