Monthly archive for November 2013

Biến Cố Dâng Mình Trong Đền Thánh Của Mẹ

[wpfilebase tag=file id=268 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=257 tpl=simple-mp3 /] Ngày 21, tháng 11 năm 2013 – 6:37 chiều Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ, Hôm nay là một ngày quả thật Mẹ nhớ lại tất cả những gì của hồi thơ bé, và Mẹ thật cảm

Read more

Ngày 21, tháng 11 năm 2013

Cha: L. con thương mến của Cha, Tất cả những gì đến với con trong những giây phút vừa qua không phải tình cờ như con cảm nghiệm, đúng, tất cả việc gì đến với con từng giây từng phút, nhất là ở nơi ngôi nhà tạm

Read more

Ngày 18, tháng 11 năm 2013

 Đức Mẹ: L. con thương mến của Mẹ, Những gì mà con được đón nhận vào buổi chiều hôm nay qua Thánh Thần linh ứng, rồi Chúa cũng nhắc nhở cho con qua những lời mà Chúa nhắn gởi cho những người anh em con trên toàn

Read more

Hãy Trao Thông Điệp Này Cho Tất Cả Các Con Của Cha

Hãy Trao Thông Điệp Này Cho Tất Cả Các Con Của Cha [wpfilebase tag=file id=213 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=170 tpl=simple-mp3 /] Ngày 15 Tháng 11 Năm 2013 Cha: L. thương mến của Cha, Hôm nay, Cha để cho Thánh Thần hoạt động trong con để những

Read more

Thiên Chúa Sử Dụng Ngôn Ngữ Đơn Giản Nhất Của Ngài

[wpfilebase tag=file id=169 tpl=simple-mp3 /] Ngày 13, tháng 11 năm 2013 Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ, Sáng nay Mẹ muốn cho con được đón nhận những điều Mẹ muốn nói với con, để nhắn gởi cho tất cả những người con cái của Mẹ ở

Read more

Ngày 8 Tháng 11 Năm 2013

[wpfilebase tag=file id=256 tpl=simple-mp3 /] Ngày 8 Tháng 11 Năm 2013 Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ, Sáng hôm nay, con đã được nhận và nhìn ra những việc Chúa muốn con nhận thức khả năng của mình, và con đường mà Chúa đã mời gọi

Read more

Cha Vẫn Đến Để Ban Ơn Cứu Rỗi Cho Các Con

Cha Vẫn Đến Để Ban Ơn Cứu Rỗi Cho Các Con [wpfilebase tag=file id=226 tpl=simple-pdf /] Ngày 7, tháng 11 năm 2013 – 6:17 chiều Cha: L. thương mến của Cha, Hôm nay, con mong muốn để được đón nhận những lời con đang suy nghĩ trong

Read more

Ngày 5 Tháng 11 Năm 2013

[wpfilebase tag=file id=168 tpl=simple-mp3 /] Đức Mẹ: L. con thương mến của Mẹ, Hôm nay con đã được đón nhận những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng và hướng dẫn cho con, tiếp tục Chúa cũng đến ban cho con những lời để con có thể

Read more

Sự Quyết Định Tùy Từng Cá Nhân

[wpfilebase tag=file id=235 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=237 tpl=simple-mp3 /] Sự Quyết Định Tùy Từng Cá Nhân Ngày 1 Tháng 11 Năm 2013 – 7:52 sáng Đức Chúa Cha: L. thương mến của Cha, Hôm nay, con muốn xin Cha đón nhận những lời Cha muốn cho con

Read more

Ngày 1 Tháng 11 Năm 2013 – 3:15 chiều

    [wpfilebase tag=file id=167 tpl=simple-mp3 /] L: Lạy Chúa, hôm nay đúng 3:15 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 11, ngày 1, năm 2013, cũng là ngày đầu tháng. Tối hôm nay chúng con có cơ hội để tham dự Lễ đầu tháng Kính Trái Tim Chúa

Read more

Hãy Nhận Dấu Ấn Từ Thiên Chúa

[wpfilebase tag=file id=231 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=166 tpl=simple-mp3 /] Hãy Nhận Dấu Ấn Từ Thiên Chúa Ngày 1 Tháng 11 Năm 2013 – 9:03 sáng Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ, Mẹ đã nghe được tất cả lòng thao thức của Chúa gởi đến những lời

Read more