Monthly archive for January 2014

Ngày 27, tháng 1 năm 2014 – 1:52 trưa

[wpfilebase tag=file id=302 tpl=simple-mp3 /] Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ, Cứ mỗi một lần Mẹ đứng đây để nghe tất cả những lời mà Thánh Thần linh ứng trong con để nhắc nhở cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới

Read more

Ngày 27, tháng 1 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=265 tpl=simple-mp3 /] Cha: L. thương mến của Cha, Hôm nay Cha muốn Thánh Thần thực hiện trong con những điều mà Cha muốn gởi đến cho tất cả những người con cái của Cha trên thế giới. Tất cả mọi việc đều có sự

Read more

Cha Muốn Mời Gọi Tất Cả Các Con Của Cha Trên Toàn Thế Giới

Ngày 24, tháng 1 năm 2014 – 8:59 sáng [wpfilebase tag=file id=275 tpl=simple-pdf /]   Cha: L. thương mến của Cha, Cha muốn con đón nhận tất cả những điều do Thánh Thần linh ứng, không phải từ nơi con. Ngay từ lúc bắt đầu, con cũng

Read more

Câu Chuyện của Vua David

[wpfilebase tag=file id=413 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=tpl=simple-mp3 /] Ngày 23, tháng 1 năm 2014 – 6:23 chiều Cha(1): L. thương mến của Cha, Hôm nay là một ngày Cha để cho con tự nhiên để có thể cảm nhận những điều mà Chúa Thánh Thần nhắc

Read more

Ngày 22, tháng 1 năm 2014 – 2:24 chiều

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ, Mẹ biết, mỗi một lần con đón nhận những lời của Chúa, con cũng xin Chúa cho con được gặp Mẹ. L., tất cả những gì mà Chúa gởi đến cho con trong sáng hôm nay, con là người thay

Read more

Ngày 22, tháng 1, năm 2014

Ngày 22, tháng 1, năm 2014 L: Lạy Chúa, 2 giờ 24 phút, ngày Thứ Tư, tháng 1, ngày 22, 2014, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, thánh tượng Thánh Juan Diego mà con có

Read more

Sự Sát Hại Các Thai Nhi

[wpfilebase tag=file id=278 tpl=simple-pdf /] Sự Sát Hại Các Thai Nhi Ngày 22, tháng 1 năm 2014 Cha: L. thương mến của Cha, Hôm nay là một ngày đặc biệt Cha muốn cho con được đón nhận tất cả những điều do Thánh Thần hướng dẫn và

Read more

Ngày 21, tháng 1 năm 2014

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ, Tất cả những gì mà Chúa nhắn gởi cho con của bài vừa rồi, cũng như tất cả những cái mà Chúa cho con có những khái niệm, và biết lịch trình của Ngài để những lời của Ngài được

Read more

Ngày 13, tháng 1 năm 2014 – 1:22 chiều

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ, Sáng nay có bao điều Chúa nhắn gởi cho con cũng như mọi ngày của Thứ Hai mỗi tuần, cũng là ngày bắt đầu của Năm Thường Niên. Những việc mà các con đã nhìn thấy hang đá đã được

Read more

Hãy Cảm Nghiệm và Hiểu Ý Nghĩa của Thánh Lễ

[wpfilebase tag=file id=494 tpl=simple-mp3 /]. Hãy Cảm Nghiệm và Hiểu Ý Nghĩa của Thánh Lễ Ngày 11, tháng 1 năm 2014 – 12:45 chiều Cha: L thương mến của Cha, Sáng hôm nay Cha để cho con được đón nhận những lời của Thánh Thần linh ứng

Read more

Ngày 9, tháng 1 năm 2014 – 7:59 phút

Đức Mẹ: L, Maria N, con thương mến của Mẹ, Hôm nay là những điều mà các con được đón nhận từ nơi sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, các con cũng được đón nhận từ nơi những lời Đức Chúa Cha ban đến cho thế

Read more