Monthly archive for February 2014

Ngày 5, tháng 2 năm 2014

Ngày 5, tháng 2 năm 2014 L.: Lạy Chúa, 7:57 phút ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày 5, 2014, tại nhà chầu Thánh Thể Emmaus, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, tại Thánh Đường Thánh Theresa mà con có cơ hội đến đây

Read more