Monthly archive for April 2014

Pope St. John Paul II: Return to Divine Mercy

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Ngày 19, tháng 4 năm 2014

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 16, tháng 4, năm 2014 – 12:07 tối

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 9, tháng 4 năm 2014 – 6:33 phút

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 9, tháng 4 năm 2014

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more