Monthly archive for June 2014

Ngày 27, tháng 6, năm 2014

Ngày 27, tháng 6, năm 2014 Cha: L, V, con thương mến của Cha, Sáng hôm nay Cha muốn cho con được tự nhiên để được đón nhận theo sự hướng dẫn mà Chúa Thánh Thần giúp cho con hoàn tất được một bài, bài này Cha

Read more

Ngày 24, tháng 6 năm 2014

L.: Lạy Chúa, 7:37 phút ngày Thứ Tư, tháng 6, ngày 24, năm 2014, hôm nay con không biết đến ở nhà thờ Thánh Thomas, cũng như thứ Tư mọi tuần con đến đây để tham dự Thánh Lễ, sau Thánh Lễ con chầu rồi con cũng

Read more

Ngày 15, tháng 6 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=309 tpl=simple-mp3 /] L: Lạy Chúa, mỗi một lần con được đón nhận sự linh ứng của Chúa Thánh Thần và con được tường thuật xong với những lời mà chúng con xin với Chúa qua ngày Lễ Chúa Ba Ngôi. Hôm nay con cũng

Read more

Những Ân Sũng Cha Ban cho Thế Giới

[wpfilebase tag=file id=607 tpl=simple-pdf /] Ngày 14, tháng 6 năm 2014 L.: Lạy Chúa, 1 giờ chiều ngày Thứ Bảy, tháng 6, ngày 14, năm 2014, chị K ở tại Chicago, đang tham dự đại hội Chúa Kitô Vua* với các linh mục và nhóm của chị

Read more

Ngày 10, tháng 6 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=308 tpl=simple-mp3 /] L: Lạy Chúa, hôm nay là ngày Thứ Ba, ngày 10, tháng 6 năm 2014, tại tư gia, nhà này là nhà của con, con đang quỳ ở trước Thánh tượng Trái Tim Chúa, Thánh tượng Chúa chúc bình an, Thánh tượng

Read more

Ngày 9, tháng 6 năm 2014 – 6:36 phút

L: Lạy Cha, 6 giờ 36 phút ngày thứ hai tháng 6 ngày 9 năm 2014, hôm nay mọi sự việc cũng đã hoàn tất, con cũng đã cầu nguyện cho những người anh chị em của con những giờ vừa qua mà Cha gửi đến, mỗi

Read more

Chúa Thánh Thần trong thế giới

[wpfilebase tag=file id=330 tpl=simple-mp3 /] L: Lạy Chúa, mỗi lần con được đón nhận những lời của Chúa gởi đến cho chúng con qua Chúa Thánh Thần linh ứng, cũng là ý nghĩa của Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con rất khao khát, chúng con

Read more

Ngày 6, tháng 6 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=340 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=347 tpl=simple-mp3 /] L.: Lạy Chúa, ngày hôm nay là ngày Thứ Sáu, ngày 6, tháng 6 năm 2014, cũng là đúng 10 giờ thiếu 15 phút sáng, hôm nay con có rất nhiều việc con tranh thủ để hoàn

Read more

Ngày 3, tháng 6 năm 2014

Ngày 3, tháng 6 năm 2014 L: Lạy Chúa, 10:13 phút ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 3 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Têrêsa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà con có

Read more

Ngày 2, tháng 6 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=357 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=355 tpl=simple-mp3 /] L.: Lạy Chúa, 9 giờ 50 phút ngày Thứ Hai, tháng 6, ngày 2 năm 2014, tại nhà Tạm mà con tham dự Thánh Lễ ở nơi đây mỗi ngày thường, hôm nay cũng là một sự

Read more

Ngày 2, tháng 6 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=426 tpl=simple-mp3 /] Ngày 2, tháng 6 năm 2014 L.: Lạy Chúa, 11 giờ 59 phút ngày Thứ Hai, tháng 6, ngày 2 năm 2014, trực tiếp với nhà Tạm, trước Thánh Tượng Mẹ Maria, Thánh Tượng Thánh Josemaria Escriva, Thánh Tượng Thánh Giuse, bức

Read more