Monthly archive for July 2014

Ngày 28, tháng 7 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=480 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=481 tpl=simple-mp3 /] Ngày 28, tháng 7 năm 2014 L.: Lạy Chúa, 3:29 phút, theo giờ của Texas, ngày Thứ Hai, tháng 7, ngày 28 2014, chúng con đang ở tại thành phố Quebec, đang đứng trên tầng thứ 31

Read more

Ngày 26, tháng 7 năm 2014

Ngày 26, tháng 7 năm 2014   L.: Lạy Chúa, 6:48 chiều ngày Thứ Bảy, tháng 7, ngày 26, 2014, tại tiểu bang Quebec, Canada. Hôm nay con có cơ hội đến đây tại Nhà thờ Notre Dame ở Quebec City, chúng con có cơ hội được

Read more

Hãy tỉnh thức từ giấc ngủ của các con

Ngày 26, tháng 7 năm 2014 L.: Lạy Chúa, 6:48 chiều ngày Thứ Bảy, tháng 7, ngày 26, 2014, tại tiểu bang Quebec, Canada. Hôm nay con có cơ hội đến đây tại Nhà thờ Notre Dame ở Quebec City*, chúng con có cơ hội được tham

Read more

Ngày 21, tháng 7 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=422 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=423 tpl=simple-mp3 /] L: Lạy Chúa, 7:45 phút ngày thứ Hai tháng 7, ngày 21 năm 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Thánh Juan Diego

Read more

Ngày 21, tháng 7 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=349 tpl=simple-mp3 /] L: Lạy Chúa, 12:46 phút ngày Thứ Hai, tháng 7, ngày 21, năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại nhà Chầu Thánh Thể Emmaus, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, cũng là giờ đầu của ngày Thứ

Read more

Ngày 16, tháng 7 năm 2014

Ngày 16, tháng 7 năm 2014 Cha: L thương mến của Cha, Cha đã để cho con có những điều cần phải đối diện, có những việc con cũng cần phải trực tiếp để có thể thấy được những điều mà Cha đã ban và đang ban

Read more

Ngày 11, tháng 7 năm 2014 – 5:53 chiều

L: Lạy Chúa, 5:53 phút ngày Thứ Sáu, tháng 7, ngày 11 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Juan Diego mà con có cơ hội đến đây để được đón

Read more

Ngày 10, tháng 7, năm 2014

[wpfilebase tag=file id=435 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=437 tpl=simple-mp3 /] L.: Lạy Chúa, mỗi lần con được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần, con cũng xin Chúa cho con được đón nhận lời của Mẹ bởi vì ngày hôm nay là ngày lễ Mẹ Mân

Read more

Ngày 9, tháng 7 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=572 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=571 tpl=simple-mp3 /] Ngày 9, tháng 7 năm 2014 L: Lạy Chúa, 8:22 phút ngày thứ Tư, tháng 7, ngày 9 năm 2014. Lạy Chúa hôm nay là ngày Thứ Tư Chúa cho con cơ hội được đến nhà Tạm,

Read more

Ngày 9, tháng 7 năm 2014

Ngày 9, tháng 7 năm 2014 L.: Lạy Chúa, mỗi một lần con được đón nhận những lời của Chúa, con cũng xin Chúa đến với con trong giờ phút này để con được biết những gì con cần làm, những gì con cần thực hiện theo

Read more

Ngày 6, tháng 7 năm 2014

        Ngày 6, tháng 7 năm 2014 [wpfilebase tag=file id=486 tpl=simple-mp3 /]. L.: Lạy Chúa, 6:36 phút ngày Thứ Bảy, tháng 7, ngày 6 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh

Read more

Ngày 4, tháng 7 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=471 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=472 tpl=simple-mp3 /]  Ngày 4, tháng 7 năm 2014 L.: Lạy Chúa, 12 giờ thiếu 5, ngày 4, tháng 7, năm 2014 tại một nhà nguyện ở trên tàu mà con có cơ hội được đi du lịch cùng với

Read more