Monthly archive for August 2014

2014-8 -28 THÔNG ĐIỆP CỦA THÁNH AUGUSTINÔ

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 19, tháng 8 năm 2014

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ang Anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod

The Six Kowtows or Ang  Anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod August 19,2014 L. Panginoong Diyos,twing ako ay nakakatanggap ng mensahe na nanggagaling sa Banal na Espirito,gusto kong tanungin ang Ama na hayaan niya akong tumanggap ng mensahe ng galing sa Ama sa pamamagitan

Read more

Ngày 15, tháng 8 năm 2014

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

I Need Your Cooperation

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

The Works that God Does

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Ngày 2, tháng 8 năm 2014

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more