Monthly archive for September 2014

Santo Michael  ang Archangel : Ang akin Misyon ay Mag-protekta

Setyembre 29,2014 L., Panginoon Diyos,nakatanggap ako ng mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu para sa kapistahan ng archangels at nagdasal ako na payagan niya akong tumanggap ng mensahe sa isa sa mga archangels. Kung pumayag ang Diyos, nagdasal ako ng mensahe para sa archangel na turuan

Read more

Ngày 14, tháng 9 năm 2014

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Le Suy Ton Thanh Gia

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

To Everyone in the World

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Through the Church

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

I Want You to Spread the Six Kowtows

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese, European Spanish y French.

Read more

You Must Reconcile with Me

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Have Some Moments of Calmness

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more