Monthly archive for September 2014

Santo Michael  ang Archangel : Ang akin Misyon ay Mag-protekta

Setyembre 29,2014 L., Panginoon Diyos,nakatanggap ako ng mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu para sa kapistahan ng archangels at nagdasal ako na payagan niya akong tumanggap ng mensahe sa isa sa mga archangels. Kung pumayag ang Diyos, nagdasal ako ng mensahe para sa archangel na turuan

Read more