Monthly archive for October 2014

Maging Determinado na Talikuran ang mga Kasalanan

Octotubre 21,2014   L.: Panginoon Diyos noon 7:28 ng Martes, Octubre 21,2014  sa simbahan ng Santa Teresa, sa harap ng rebulto ng Sacred Heart of Jesus, sa rebulto ng Our Lady of Guadalupe at sa rebulto ni Santa Teresa, Santo Juan Diego kung saan nagkaroon kami ng

Read more

Prepare for the Events That Will Happen

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Understand the Meaning of the Rosary

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Ngày 6, tháng 10 năm 2014

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 6, tháng 10 năm 2014

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 3, tháng 10 năm 2014

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more