Monthly archive for November 2014

Các con phải là những người tiên phong của sự thực hành này

[wpfilebase tag=file id=469 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=470 tpl=simple-mp3 /] Ngày 13, tháng 11 năm 2014 L.: Lạy Chúa, 1:24 phút ngày thứ Năm, tháng 11, ngày 13, 2014, tại Thánh Đường Thánh Justin, trực tiếp tại nhà Tạm, sáng hôm nay con cũng như tất cả

Read more

Ngày 6, tháng 11 năm 2014

L.: Lạy Chúa, 7:02 phút ngày Thứ Năm, tháng 11, ngày 6, 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà con có cơ hội đến đây để viếng thăm Chúa cũng như

Read more

Ngày 2, tháng 11 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=464 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=463 tpl=simple-mp3 /] Ngày 2, tháng 11 năm 2014 L.: Lạy Chúa, những lời con đón nhận vừa xong, do Chúa Thánh Thần linh ứng cho con hoàn tất được những lời Chúa nhắn gởi, do Chúa Thánh Thần thực

Read more

Ngày 2, tháng 11 năm 2014

[wpfilebase tag=file id=448 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=449 tpl=simple-mp3 /] Ngày 2, tháng 11 năm 2014 L.: Lạy Chúa, 7:38 phút ngày Chủ Nhật, tháng 11, ngày 2, 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa,

Read more

Ngày 2, tháng 11 năm 2014 (BM)

          [wpfilebase tag=file id=456 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=457 tpl=simple-mp3 /] L.: Lạy Chúa, 9:54 phút tối ngày Chủ Nhật, tháng 11, ngày 2 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa,

Read more