Monthly archive for January 2015

Ngày 27, tháng 1 năm 2015 – SAU CAI BAI LAY

Ngày 27, tháng 1 năm 2015 L.: Lạy Chúa, con tin chắc hôm nay không phải là sự tình cờ mà Chúa để cho con và chị K. hai chị em con được chia sẽ tất cả những việc qua đời sống mà chúng con đem những

Read more

Ngày 15, tháng 1 năm 2015

 [wpfilebase tag=file id=574 tpl=simple-pdf /].   [wpfilebase tag=file id=573 tpl=simple-mp3 /].  Ngày 15, tháng 1 năm 2015 L.: Lạy Chúa, 5 giờ 36 phút ngày thứ Năm, tháng 1, ngày 15, 2015 tại Thánh Đường Thánh Thomas, con cũng đang quỳ trước Thánh Tượng Mẹ chảy dầu và

Read more

Ngày 13, tháng 1 năm 2015

Ngày 13, tháng 1 năm 2015 [wpfilebase tag=file id=491 tpl=simple-mp3 /]. [wpfilebase tag=file id=490 tpl=simple-mp3 /]. L.: Lạy Chúa, hôm nay là ngày 13, giờ này con xin dâng lên những lời kinh của Chuỗi hạt Mân Côi lên Đức Mẹ thay thế các anh chị em.

Read more

Ngày 10, tháng 1 năm 2015

Ngày 10, tháng 1 năm 2015   L.: Lạy Chúa, cứ mỗi một lần đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng thì con cũng luôn luôn xin Chúa cho con được đón nhận lời của Chúa để con biết được rằng bài này đem đến

Read more

Ngày 6, tháng 1 năm 2015

[wpfilebase tag=file id=578 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=583 tpl=simple-mp3 /]. Ngày 6, tháng 1 năm 2015 L: Lạy Chúa, 9 giờ 57 phút ngày thứ Ba, tháng 1, ngày 6 2015 tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh

Read more

Nhận các tin nhắn này qua email

* Trường này được yêu cầu