Monthly archive for April 2015

Ngày 29 tháng 4, năm 2015

Ngày 29 tháng 4, năm 2015 L: Lạy Chúa, cái lạy thứ Nhất, con xin vô vàn xin lỗi Chúa, xin lỗi Đức Chúa Cha, Ngài đã nương tay cho thế giới loài người của chúng con, Ngài đã cho chúng con rất nhiều cơ hội nhưng

Read more

Ngày 14, tháng 4 năm 2015

Ngày 14, tháng 4 năm 2015 [wpfilebase tag=file id=517 tpl=simple-pdf /]. [wpfilebase tag=file id=516 tpl=simple-mp3 /]. [wpfilebase tag=file id=515 tpl=simple-mp3 /]. L.: Lạy Chúa, 10 giờ 16 phút ngày Thứ Ba, tháng 4, ngày 14 2015, tại Thánh Đường Gioan Vianney, con đang quỳ trước Nhà Tạm

Read more

Ngày 12, tháng 4 năm 2015

[wpfilebase tag=file id=602 tpl=simple-mp3 /] Ngày 12, tháng 4 năm 2015 L.: 4 giờ 56 phút ngày Chủ Nhật, tháng 4, ngày 12 2015 tại nhà chầu Thánh Thể Emmaus và ở nơi chốn mà con có cơ hội được đón nhận những lời của Chúa những

Read more

Ngày 11, tháng 4 năm 2015

[wpfilebase tag=file id=565 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id= 564 tpl=simple-mp3 /] L.: Lạy Chúa, 3 giờ 37 phút ngày Thứ Bảy, tháng 4, ngày 11 2015, tại tư gia, hôm nay Chúa cho con cùng với em con và M. có cơ hội dâng lên Chúa chuỗi

Read more

Ngày 9, tháng 4 năm 2015

Ngày 9, tháng 4 năm 2015  [wpfilebase tag=file id=506 tpl=simple-pdf /]. [wpfilebase tag=file id=505 tpl=simple-mp3 /]. L.: Lạy Chúa, 10 giờ 14 phút ngày Thứ Năm tháng 4, ngày 9 2015, tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng

Read more

Ngày 9, tháng 4 năm 2015

[wpfilebase tag=file id=581 tpl=simple-mp3 /]. Ngày 9, tháng 4 năm 2015 L.: 11 giờ 12 phút ngày Thứ Năm, tháng 4 ngày 9 2015 tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà

Read more

Ngày 9, tháng 4, năm 2015

Ngày 9, tháng 4, năm 2015   L:. Lạy Chúa, 12 giờ 53 phút, Thứ Năm, tháng 4, ngày 9, 2015, chúng con đang quỳ trước Nhà Tạm của Chúa, tại nhà thờ Thánh Lawrence. Lạy Chúa, hôm nay ba chị em chúng con có cơ hội

Read more

Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng

Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng Ngày 5, tháng 4 năm 2015 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. L.: Lạy Chúa, 10 giờ 02 phút ngày Thứ Hai, tháng 5, ngày 4, 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa,

Read more