Monthly archive for June 2015

Ngày 30, tháng 6, năm 2015

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 26, tháng 6 năm 2015

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 16, tháng 6 năm 2015

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ang Aking Pagibig Nagpapatuloy sa mga Masayang Salita

Hunyo 12,2015 – Pagdiriwang ng  Pinakabanal na Puso ni Hesus Diyos Ama: L., M.N., Ang dalawa kong mahal na anak Ang mga salita sa katapusan ng araw na gusto kung ipahatid sa lahat ng anak sa daigdig. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat kay L .,nagpapasalamat ako

Read more

Iniwanan ang Trono ng Reyna

Hunyo 8,2015 L., O Panginoon Diyos, noong 3:25 ng  Lunes, Hunyo 8,2015 sa bahay. Panginoon Diyos, maski hindi maganda ang aking pakiramdam dahil pagod qko kailangan ko ng kaunti ng paghinga ng akin  boses, mayroon akong mabuting hangarin sa aking puso-gusto kung makakuha ng mensahe sa Diyos

Read more

Ngày 4, tháng 6 năm 2015

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more