Monthly archive for June 2015

Ngày 30, tháng 6, năm 2015

Ngày 30, tháng 6, năm 2015 L.: Lạy Chúa, ngày hôm nay là 11 giờ 32 phút, buổi trưa ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 30 2015, là ngày cuối tháng và cũng là tại tư gia mà con và chị K., chúng con cùng nhau để

Read more

Ngày 26, tháng 6 năm 2015

[wpfilebase tag=file id=558 tpl=simple-pdf /]. [wpfilebase tag=file id=557 tpl=simple-mp3 /]. L: Lạy Chúa, ngày Thứ Sáu, ngày 26, tháng 6 2015 tại tư gia, hôm nay con, M. và T. có cơ hội dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót và cũng dâng lên Mẹ Chuỗi hạt

Read more

Ngày 16, tháng 6 năm 2015

[wpfilebase tag=file id=587 tpl=simple-pdf /]. [wpfilebase tag=file id=589 tpl=simple-mp3 /]. [wpfilebase tag=file id=588 tpl=simple-mp3 /]. Ngày 16, tháng 6 năm 2015 L.: Lạy Chúa, 3 giờ 31 phút ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 16 2015 tại tư gia, hôm nay con xin với Chúa và con

Read more

Ngày 12, tháng 6 năm 2015

[wpfilebase tag=file id=570 tpl=simple-pdf /]. [wpfilebase tag=file id=569 tpl=simple-mp3 /]. Ngày 12, tháng 6 năm 2015 Cha: L., MN. hai con thương mến của Cha, Lời đầu tiên, cũng là những giờ cuối ngày Cha muốn nói lên những lời để gởi đến cho con cái khắp

Read more

Rời Bỏ Ngôi Vị của Một Nữ Vương

[wpfilebase tag=file id=544 tpl=simple-pdf /] [wpfilebase tag=file id=543 tpl=simple-mp3 /] Ngày 8, tháng 6 năm 2015 Đây là một thông điệp linh ứng bởi Chúa Thánh Thần qua L. L.: Lạy Chúa, 3 giờ 25 phút ngày Thứ Hai, ngày 8, tháng 6 2015 tại tư gia.

Read more

Ngày 4, tháng 6 năm 2015

  [wpfilebase tag=file id=555 tpl=simple-pdf /]. [wpfilebase tag=file id=554 tpl=simple-mp3 /]. L.: 3 giờ 37 phút ngày Thứ Năm, ngày 4, tháng 6 2015 tại tư gia, hôm nay con và chị Theresa K., hai chị em của con sau khi con tham dự Thánh Lễ 12

Read more