Monthly archive for July 2015

Ang Anim na kowtows ang Huling Susi ng kasaysayan

Hulyo 21, 2015 Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. O Diyos noong 3:54 ng hapon, Martes, Hulyo 21,2015, sa aking bahay. Ngayon, bagaman huli na, nagkaroon kami ng pagkakataon itaas sa Diyos ang Chaplet of Divine Mercy, lalo na pinasasalamatan

Read more

Ipahayag ang Tinig ng Katotohanan at Katarungan

Ang mensaheng ito ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay L. Hulyo 5,2015 L., O Panginoon Diyos noong 1:27 ng hapon Linggo ng Hulyo 5,20 15 sa simbahan ng Santa Teresa,  sa harap ng altar ng Krus.  Ngayon, nagkaraoon ako ng pagkakataon na magsimba ngayon

Read more