Monthly archive for August 2015

Ang Huling Pagkakataon, Ang Anim Na Pagyukod Ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod

Ang Huling Pagkakataon, Ang Anim Na Pagyukod Ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod Sa oras ng 10:11 ng gabi, Meyerkoles, Agosto 19, 2015. Medyo huli na pero kami ay ibinahagi ang maraming responsibilidad at pinagsama para tuparin ang mahalagang bagay na dapat gawin. Sa mga nakaraang araw

Read more

Ang Kahulugan ng Anim na Pagyukod ng

The Meaning of the Six Kowtows or Ang Kahulugan ng Anim na Pagyukod ng Noo Sa Sahig Habang Nakaluhod   Ang Diyos Espirito Santo ang naghayag kay L.(Interior Locutionist) ng kahulugan ng Anim na Pagyukod.Ito ay naganap noong Agosto 8, 2015.   Sa Ngalan ng Ama,Anak, at Espirito

Read more