Monthly archive for September 2015

2015-9-12 Thông Điệp Linh Ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần về Thánh Thế

Ngày 12, tháng 9 năm 2015 Đây là thông điệp linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho chị L. tại tư gia. L.: Lạy Chúa, vào lúc 2 giờ 35 phút sáng ngày Thứ Bảy, tháng 9, ngày 12, 2015 tại tư gia. Hôm nay, giây phút

Read more

Sáu Cái Bái Lạy (Ngày 12, tháng 9 năm 2015)

Sáu Cái Bái Lạy Ngày 12, tháng 9 năm 2015   L.: Lạy Chúa, hôm nay là đúng 8 giờ 25 phút, Thứ Bẩy, tháng 9, ngày 12 2015, tại Thánh Đường Ngôi Lời Nhập Thể, tất cả những điều chúng con được có mặt với nhau

Read more

Ngày 8, tháng 9 năm 2015

Ngày 8, tháng 9 năm 2015 L.: Lạy Chúa, 12 giờ 33 phút ngày Thứ Ba, tháng 9, ngày 8 2015 tại tư gia, sáng sớm hôm nay vào lúc 6 giờ 45 cho đến 7 giờ sáng con có cơ hội được chiêm ngưỡng Thánh Thể

Read more

Ngày 6, tháng 9 năm 2015

Ngày 6, tháng 9 năm 2015 L: Lạy Chúa, 1 giờ 21 phút, ngày Chúa Nhật, tháng 09, ngày 06, 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại bàn thánh, tại Thập Tự Giá, cũng như sau khi tham dự Thánh Lễ Misa xong con là L. và

Read more

Nhận các tin nhắn này qua email

* Trường này được yêu cầu