Monthly archive for October 2015

Ang mga Grasya na nanggaling sa Banal na Espirito

Ang mga  Grasya na nanggaling sa Banal na Espirito Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. Oktubre 25,2015 L. Panginoong Diyos noong 7:06 ng hapon Linggo Oktubre 25,2015 sa simbahan ng Santa Teresa, sa harap ng altar at Krus. Nandoon kami sa

Read more

Salamat sa Ina na Nagturo sa Atin

Mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. Oktubre 3,2015 L. :  O Panginoong Diyos , noong  11:14 ng umaga, Sabado, Oktubre 3,2015 sa simbahan ng Holy Rosary. Ngayon ay ang unang sabado ng buwan, nagkaroon kami ng  pagkakataon na magsimba. Ang Oktubre ay araw ng

Read more