Monthly archive for November 2015

Ang anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod na Dapat aIkalat sa Buong Mundo

Ang anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod na Dapat aIkalat sa Buong Mundo Nobyembre 15,2015 L.  Panginoong Diyos, tungkol sa huling salita,ang salita na nanggaling sa Banal na Espirito, ang salita na aking natanggap (2) na ipinamahagi sa mundo,mga salita na tumitistigo sa mga

Read more