Monthly archive for November 2015

Ngày 27, tháng 11 năm 2015

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

The King of Mercy

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese y French.

Read more

Ngày 18, tháng 11 năm 2015

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ang anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod na Dapat aIkalat sa Buong Mundo

Ang anim na Pagyukod ng Noo sa Sahig Habang Nakaluhod na Dapat aIkalat sa Buong Mundo Nobyembre 15,2015 L.  Panginoong Diyos, tungkol sa huling salita,ang salita na nanggaling sa Banal na Espirito, ang salita na aking natanggap (2) na ipinamahagi sa mundo,mga salita na tumitistigo sa mga

Read more

Ngày 14, tháng 11, năm 2015

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more