Monthly archive for November 2015

Ngày 27, tháng 11 năm 2015

Ngày 27, tháng 11 năm 2015 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. L:. 1 giờ, 19 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 11, ngày 27, 2015. Hôm nay chúng con có cơ hội đến đây tham dự Thánh Lễ Misa,

Read more

Vua của Lòng Thương Xót

Vua của Lòng Thương Xót Ngày 22, tháng 11, năm 2015 – Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy.  (1) L: Lạy Chúa, 6 giờ

Read more

Ngày 18, tháng 11 năm 2015

(PDF) Ngay 18, thang 11 nam 2015 L.: Lạy Chúa, 12 giờ 10 phút, ngày Thứ Ba, tháng 11, ngày 18, 2015, tại tư gia, hôm nay là một ngày mà con chuẩn bị để lạy Chúa, một ngày như mọi ngày, sau khi thức dậy con chuẩn

Read more

Sáu Cái Bái Lạy được Loan Truyền khắp toàn Thế Giới

Ngày 15, tháng 11 năm 2015 (1) L.: Lạy Chúa, những lời vừa qua, những lời Chúa Thánh Thần linh ứng trong con, những lời mà con được đón nhận một cách trực tiếp (2), những lời đó được đem đến cho thế giới, những lời đó

Read more

Ngày 14, tháng 11, năm 2015

[wpfilebase tag=file id=615 tpl=simple-mp3 /] [wpfilebase tag=file id=614 tpl=simple-mp3 /] Ngày 14, tháng 11, năm 2015 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần qua L. L: Lạy Chúa, 11 giờ 29 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 11, ngày 14, 2015, tại tư gia. Trước

Read more