Monthly archive for January 2016

2016-1-28 SAU CAI BAI LAY

Ngày 28, tháng 01 năm 2016   L:. Lạy Chúa, cái lạy thứ Nhất, chúng con xin dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, bởi vì mỗi một ngày mà chúng con còn sinh tồn trong thế giới này, mỗi

Read more

Thông Điệp của Đức Mẹ

Ngày 25, tháng 1, năm 2016   L.: 5 giờ 12 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 25, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, thánh tượng Juan Diego mà L. có cơ hội

Read more

Ngày 18, tháng 1, năm 2016

L.: Lạy Chúa, 10 giờ 21 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 18, 2016 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, Thánh Juan Diego, hôm nay con lại có cơ hội ngày Thứ Hai

Read more

Nhận các tin nhắn này qua email

* Trường này được yêu cầu