Monthly archive for February 2016

Magbalik na Nagkakaisa

Magbalik na Nagkakaisa February 23,2016 Ito ang mensahe ng Banal  na Espirito ka L. noong pumunta saya sa Israel. L. Panginoong Diyos noong nakaraang araw, pumunta kami sa bayan ng Jewish bansa. Una naming pinuntahan ang Jerusalem ; Ngayon  Martes Feb . 23,2016 puminta kami sa Bethlehem

Read more