Monthly archive for March 2016

Ang Huling Susi

Ang Huling Susi Marso 22,2016  Martes na Mahal na Araw L. Panginoong Diyos noong Marso 22,2016 sa Santa Teresa simbahan sa harap ng rebulto ng Sacred Heart ni Hesus, rebulto ng Our Lady of Guadalupe kasama si Juan Diego at rebulto ni Santa Teresa dito tinanggap ni

Read more