Monthly archive for March 2016

Chìa Khoá Cuối Cùng

Ngày 22, tháng 3 năm 2016 – Thứ Ba Tuần Thánh L.: Lạy Chúa, ngày 22, tháng 3 năm 2016 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa và Thánh Juan Diego mà con được đón

Read more