Monthly archive for June 2016

Iniaalay ang Unang Pagyukod o Kowtow

Iniaalay ang Unang Pagyukod o Kowtow Hunyo 9,2016 Ang mensahe ay galing sa Inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.Panginoong Diyos, noong 9:30 ng umaga Huwebes, Hunyo 9,2016 sa simbahan ng Santa Teresa harap ng altar na mayroong Krus at tubernakulo at larawan ng Divine Mercy

Read more

Ang Mahal na Inang Maria ang may-akda ng Anim na Pagyukod o Kowtows

Ang Mahal  na Inang Maria ang may-akda ng Anim na Pagyukod o Kowtows Hunyo 5,2016 (Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong kanyang ginagawa ang Kowtows) L. : Panginoong Diyos, noong alas 12:20 ng umaga, Hunyo 5,2016, sa Benedictine Order (1) sa

Read more