Monthly archive for June 2016

Ngày 24, tháng 6, năm 2016

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ngày 23, tháng 6, năm 2016

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Iniaalay ang Unang Pagyukod o Kowtow

Iniaalay ang Unang Pagyukod o Kowtow Hunyo 9,2016 Ang mensahe ay galing sa Inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.Panginoong Diyos, noong 9:30 ng umaga Huwebes, Hunyo 9,2016 sa simbahan ng Santa Teresa harap ng altar na mayroong Krus at tubernakulo at larawan ng Divine Mercy

Read more

Return Soon in the Jubilee Year of Divine Mercy

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese, European Spanish y French.

Read more

Ang Mahal na Inang Maria ang may-akda ng Anim na Pagyukod o Kowtows

Ang Mahal  na Inang Maria ang may-akda ng Anim na Pagyukod o Kowtows Hunyo 5,2016 Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong kanyang ginagawa ang Kowtows. L. : Panginoong Diyos, noong alas 12:20 ng umaga, Hunyo 5,2016, sa Benedictine Order (1) sa

Read more

Suscribe sa aming Newsletter!