Monthly archive for June 2016

Ngày 24, tháng 6, năm 2016

Ngày 24, tháng 6, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. L.:  Lạy Chúa, 12 giờ 21 phút ngày Thứ Sáu, tháng 6, ngày 24, 2016 tại tư gia. Trước hết con xin Chúa Thánh Thần đến trong

Read more

Ngày 23, tháng 6, năm 2016

Ngày 23, tháng 6, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần qua chị L. L.: Lạy Chúa, 12 giờ 42 phút, ngày Thứ Năm, tháng 6, ngày 23, 2016, tại thánh đường Thánh Lawrence, trước nhà tạm, trước bàn thánh, trước

Read more

Chúng Con Xin Dâng Lạy Thứ Nhất

Chúng Con Xin Dâng Lạy Thứ Nhất Ngày 9, tháng 6, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua L. L.*: Lạy Chúa, 9 giờ 30 phút sáng, ngày Thứ Năm, tháng 6, ngày 9, 2016, tại Thánh Đường Thánh

Read more

Ngày 8, tháng 6, năm 2016

Ngày 8, tháng 6, năm 2016  L.: Lạy Chúa, 9 giờ 20 phút ngày Thứ Tư, tháng 6, ngày 8, 2016 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước bàn thờ, Thập Tự Giá, thánh tượng Áo Đức Bà, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Hôm nay con xin

Read more

Ngày 5, tháng 6, năm 2016 Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 5, tháng 6, năm 2016 (Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần qua chị Lucia). L.: Lạy Chúa, 12 giờ 20 phút ngày Chúa Nhật, tháng 6, ngày 5, 2016 tại dòng Biển Đức, trước bàn thờ, trước Bí Tích Thánh

Read more