Monthly archive for July 2016

Kung Sino Ang May Taynga Siya ay Marapat Makarinig

Kung Sino Ang May Taynga Siya ay Marapat Makarinig Hulyo 28,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L. Panginoong Diyos, 11:24 Huwebes, sa Santa Teresa simbahan, sa tabi ng Our Lady of Mount Carmel ; sa  banal na rebulto (1) katanggap

Read more

Santa Mary Magdalene Nakita ang Katotohanan

Santa Mary Magdalene Nakita ang Katotohanan Hulyo 22,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. L.: O Panginoong Diyos ,sa oras ng 1:54 a.m, Biyernes, Hulyo 22,2016, sa simbahan ng St. Laurence. Ngayon ang aming pagpunta ay hindi pagkakataon-ang Diyos ay naglaan

Read more

Sa Pamamagitan Ng Anim Na Pagyukod

Sa Pamamagitan Ng Anim Na Pagyukod July 15, 2016 L. Panginoong Diyos, sa oras ng 10:14 ng Biyernes ng Hulyo 15,2016 sa Santa Rita simbahan sa Florida.Ngayon kami ay bumibisita sa Diyos; ito ang unang simbahan aming pinuntahan dahil alam ko na baka hindi na kami makabalik

Read more

Ang Pintuan ay Bukas sa mga Natitirang Araw

Hulyo 4,2016 Araw ng Kalayaan sa Amerika L. : Panginoong Diyos, 6:32 Lunes, Santa Teresa (1) siimbahan sa harap ng rebulto ni babay Hesus noong siya ay apat na taon (2) ang rebulto ng Our lady of Guadalupe kasama si Juan Diego. Ito ang lugar na tinatanggap

Read more