Monthly archive for September 2016

Ang Pintuang Bukas sa Ganitong Hubileo ng Taon ng Awa

Ang Pintuang Bukas sa Ganitong Hubileo ng Taon ng Awa Septyembre 13,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. Panginoong Diyos noong 10:28 ng umaga Martes Septyembre 13,2016 sa Santa Teresa simbahan ako ay nakaluhod L. sa harap ng altar, ang Krus,

Read more