Monthly archive for September 2016

SÁU CÁI BÁI LẠY

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

Ang Pintuang Bukas sa Ganitong Hubileo ng Taon ng Awa

Ang Pintuang Bukas sa Ganitong Hubileo ng Taon ng Awa Septyembre 13,2016 Ang mensahe ay nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. Panginoong Diyos noong 10:28 ng umaga Martes Septyembre 13,2016 sa Santa Teresa simbahan ako ay nakaluhod L. sa harap ng altar, ang Krus,

Read more

Ngày 10, tháng 9, năm 2016

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong Vietnamese.

Read more

The Immaculate Heart of Mother Mary and Her Triumph

Patawad, ito ang pagpasok ng sa bugtong American English, Vietnamese, European Spanish y French.

Read more

Suscribe sa aming Newsletter!