Monthly archive for September 2016

SÁU CÁI BÁI LẠY

[wpfilebase tag=file id=620 tpl=simple-mp3 /] Ngày 14, tháng 9, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy. L. Lạy Chúa, 10 giờ 52 phút, ngày Thứ Tư, tháng 9, ngày 14, năm 2016

Read more

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Ngày 13, tháng 9, năm 2016 Đây là thông điệp qua sự linh ứng của Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. L.: Lạy Chúa, 10 giờ 28 phút, ngày Thứ Ba, tháng 9, ngày 13, 2016 tại thánh đường Thánh Têrêsa, con đang quỳ trước bàn

Read more

Ngày 10, tháng 9, năm 2016

Ngày 10, tháng 9, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần cho chị L. L.: Lạy Chúa, 9 giờ 43 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 9, ngày 10, 2016, tại tư gia. Sáng nay con không kịp tham dự thánh lễ

Read more

Năm Sự Thương và Sáu Lạy

Ngày 9 tháng 9 năm 2016 9:35 sáng Tại tư gia Lucia Lucia: Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa Năm Sự Thương.   Chúng con xin lần chuỗi hạt Mân Côi để xin dâng lên Mẹ, xin Mẹ dâng lên Chúa để cho chúng con

Read more

Ngày 8, tháng 9 năm 2016

Ngày 8, tháng 9 năm 2016 Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. L.: Lạy Chúa, 10 giờ 06 phút ngày Thứ Năm, tháng 9, ngày 8, 2016 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước bàn thờ, Thập Tự Giá, nhà

Read more