Monthly archive for November 2016

Tayo ay Yumuko Ang Noo sa Sahig at  Lumapit Tayo sa Diyos ng Buong Puso

Tayo ay Yumuko Ang Noo sa Sahig at  Lumapit Tayo sa Diyos ng Buong Puso Nobyembre 30,2016 Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang 6 Kowtows (1)   L.: Panginoong Diyos noong 9:30 ng umaga Miyerkules, Nobyembre

Read more

Ang Hari Sino ang Nahahabag at Naghihintay

Ang Hari Sino ang Nahahabag at Naghihintay Nobyembre 20,2016 Kadakilaan ng Panginoong Hesus Kristo, ang Hari ng Daidig Ama : Mga mahal kong anak, Ngayon, ang salita na nanggaling sa Banal na Espirito magpaalaala(1),sa akin na paginhawain ang daan  a lumipas na araw ; pinatahimik ang kaluluwa

Read more

Ang Bato na Pundasyon ng Simbahan

Nobyembre 3,2016 Ito ay isang mensahe na inspirasyon ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni L. L: O Diyos noong 12:26 ng hapon ng Huwebes, Nobyembre 3, 2016, sa Vatican, bago ang altar, ang Eukristiya, sa Basilika ni San Pedro ; lumuluhod kami sa harap ng Banal

Read more

Ang Makadiyos na Awa (Divine Mercy) ng Diyos ang Makapagliligtas sa mga Tao Ngayon

  Nobyembre 3,2016-Saint Peter Basilika sa Roma, Italya Ito ay mensahe na nanggaling sa inspirasyon ng Banal na Espirito kay L. noong ginagawa niya ang Anim na Pagyukod L. Panginoong Diyos, noong oras ng 10:34 A.M ng Huwebes, Nobyembre 3,2016, sa Vatikan sa Santo Pedro Basilika sa

Read more