Monthly archive for November 2016

Ngày 30, tháng 11, năm 2016 Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 30, tháng 11, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy.   L.: Lạy Chúa, 9 giờ 30 phút, ngày Thứ Tư, ngày 30, tháng 11, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa,

Read more

Một vị Vua Đang Khao Khát và Chờ Đợi

Ngày 20, tháng 11, năm 2016 – Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ Cha: L., các con thương mến của Cha, Hôm nay những lời qua Chúa Thánh Thần nhắc lại (1) để cho Cha đi lại với những quãng đường của những ngày trước kia,

Read more

Thông Điệp của Chúa

Ngày 14, tháng 11, năm 2016   L: Lạy Chúa, giờ này là đúng 4 giờ 20 phút ngày Thứ Hai, ngày 14, tháng 11, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Nino Jesus, thánh tượng Mẹ Guadalupe và tại thánh tượng Juan Diego mà

Read more

Thông Điệp Linh Ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

Thông Điệp Linh Ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần Ngày 3, tháng 11, năm 2016 Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L.   L: Lạy Chúa, 12 giờ 26 phút, ngày Thứ Năm, tháng 11, ngày 3, 2016, tại

Read more

Chỉ Lòng Thương Xót của Chúa Có Thể Cứu Nhân Loại Chúng Ta Ngày Hôm Nay

Chỉ Lòng Thương Xót của Chúa Có Thể Cứu Nhân Loại Chúng Ta Ngày Hôm Nay Ngày 3, tháng 11, năm 2016 – Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Roma Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng

Read more